dnes je pondělí 23. 9. 2019

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Webcasting - právní aspekty „vysílání po internetu“ <27. 5. 2002> <Hartmanová Dagmar>
Článek se zabývá právními aspekty webcastingu, a to jednak z pohledu zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a zejména z pohledu autorského zákona, a to otázkou dotčených práv (způsobů užití), příslušných hromadných (licenčních) smluv, jakož i problematikou určení rozhodného práva.
Rubrika: IT a média Čtenost: 7179 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
K otázce dovolenosti uzavírání smluv uvedených v § 54 ObčZ podle § 53 ObčZ <20. 5. 2002> <Matejka Ján>
Článek polemizuje s názorem, že vzhledem k formulaci § 54 ObčZ nelze pomocí prostředků komunikace na dálku platně uzavírat smlouvy uvedené v § 54 ObčZ, resp. že budou-li takto uzavřeny, budou absolutně neplatné.
Rubrika: E-obchod Čtenost: 6060 Počet reakcí: 2 <diskuse k článku>
Německo: Podání k soudu on-line <16. 5. 2002> <Pospíšil Martin>
Finanční soud v Hamburku zavádí elektronický právní styk. Pomocí e-mailu bude možné finančnímu soudu podávat žaloby proti daňovým výměrům a celé řízení by mělo probíhat po internetu.
Rubrika: Elektronický podpis a podání, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 4829 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Tiskový zákon pro Internet? <13. 5. 2002> <Hrádek Jiří>
Článek se snaží nalézt odpověď na otázku, zda e-ziny a různé jiné zpravodajské portály jsou regulovány tiskovým zákonem nebo ne.
Rubrika: IT a média Čtenost: 14485 Počet reakcí: 17 <diskuse k článku>
Televizní poplatky za počítač? <9. 5. 2002> <Líbal Přemysl>
Otázka: V domácnosti nemám televizor, ale pouze počítač s grafickou kartou ATI All in wonder, která umožňuje příjem TV signálu. Jak je to v tomto případě s placením koncesionářského poplatku? Jak je definován televizní příjmač? Je jím i můj počítač?
Rubrika: IT a média Čtenost: 5388 Počet reakcí: 1 <diskuse k článku>
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2708/2000 <3. 5. 2002> <Matejka Ján>
Bylo-li zaměstnavateli nebo zaměstnanci doručeno okamžité zrušení pracovního poměru učiněné druhým účastníkem pracovního poměru v podobě telefaxového dokumentu, jde ve smyslu ustanovení § 55 zák. práce o neplatné rozvázání pracovního poměru. Do určité míry zajímavé ve vztahu požadavku písemnosti a elektronické komunikace.
Rubrika: Elektronický podpis a podání, Judikatura Čtenost: 6570 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Malá poznámka ke stávající koncepci úpravy spotřebitelských smluv v ObčZ <29. 4. 2002> <Matejka Ján>
Článek se ve stručné formě zabývá stávající koncepcí spotřebitelských smluv v našem právním řádu, která v zásadězaložena na vzájemném prolínání soukromoprávní úpravy (ObčZ) a poněkud roztroušené úpravy veřejnoprávní (a to zejména v zákoně o ochraně spotřebitele). Článek se rovněž zabývá implementací souvisejících směrnic ES.
Rubrika: E-obchod Čtenost: 5823 Počet reakcí: 4 <diskuse k článku>
„.EU“ – aktuálně k problematice evropské domény <24. 4. 2002> <Polčák Radim>
Analýza vývoje problematiky okolo zřízení nové TLD „.EU“ ve světle aktuální legislativy EU, přehled základních charakteristik normativního rámce, výhled do budoucna, možnosti užití nových přístupů ve správě domén a doménových jmen.
Rubrika: Ochrana doménových jmen Čtenost: 3599 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
K pojmu "veřejnosti" u užití díla jeho sdělováním podle § 18/2 AutZ <18. 4. 2002> <Strnad Martin>
Tento článek se zabývá vyjasněním pojmu "sdělování díla veřejnosti" a snaží se nalézt odpověď na otázku, zda každé nahrání dat na internetový server je užitím díla jeho sdělováním veřejnosti.
Rubrika: Autorská a průmyslová práva Čtenost: 8432 Počet reakcí: 17 <diskuse k článku>
Re: Doménové jméno - dílo autorské (a otázky související) <15. 4. 2002> <Matejka Ján>
Článek se zabývá otázkou posouzení doménového jména z pohledu autorského zákona, a to jako reakce na nedávno vyřčené otázky.
Rubrika: Autorská a průmyslová práva, Ochrana doménových jmen Čtenost: 3823 Počet reakcí: 2 <diskuse k článku>
Odpovědnost poskytovatelů připojení za porušení autorského práva ze strany svých uživatelů <10. 4. 2002> <Čermák Jiří>
Tento článek se zabývá případnou odpovědností internetových poskytovatelů připojení (access providers) za případná porušení autorského práva ze strany svých uživatelů, kterým umožňují přístup k Internetu. Závěry v tomto článku učiněné lze analogicky vztáhnout i na jiné než autorskoprávní delikty.
Rubrika: Odpovědnost a delikty, Autorská a průmyslová práva Čtenost: 3919 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Ochrana autorského práva v informační společnosti se zvláštním zřetelem k užití díla prostřednictvím Internetu <4. 4. 2002> <Čermák Jiří>
Tento článek je primárně určen jako osnova přednášky či stručná pomůcka pro studenty PF ZUČ v Plzni a PF UK v Praze, kterým jsem přednášel (respektive budu přednášet), ale číst ho samozřejmě může každý zájemce:-). Stručně shrnuje současné problémy spojené s ochranou autorského díla v informační společnosti, a to i v mezinárodních souvisostech (hlavně právo EU).
Rubrika: Autorská a průmyslová práva Čtenost: 5006 Počet reakcí: 2 <diskuse k článku>
USA: Více jak čtyřletý spor mezi DoJ a Microsoft Corp. je definitivně ukončen! <1. 4. 2002> <Matejka Ján>
Čtyřletý spor mezi společností Microsoft a vládou Spojených států končí tím, že bude potrestána společnost Apple Computer, která svou neschopností konkurovat a nesoutěživostí fakticky zapříčinila vznik monopolu společnosti Microsoft. Z právniho hlediska snad netřeba dalšího komentáře. Opravdu neuvěřitelné. Více aktuálních informací naleznete v článku.
Rubrika: Aktuality a zprávy Čtenost: 3285 Počet reakcí: 5 <diskuse k článku>
Práva na označení – jurisdikce a rozhodné právo (část III) <27. 3. 2002> <Sehnalová Jana>
Závěrečný díl ze série se zabývá analýzou německé hmotněprávní úpravy ochrany ochranných známek a rozsahem aplikovatelnosti této úpravy na spory mezi doménami a ochrannými známkami. Následuje rozbor modelů, jimiž by došlo ke zúžení rozsahu aplikovatelného práva, tak jak si je žádají potřeby praxe. V samotném závěru jsou diskutovány potřeby a hrozby multilaterální úpravy pro určení jurisdikce a rozhodného práva.
Rubrika: Autorská a průmyslová práva, Ochrana doménových jmen, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 2930 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Aktualizace úplných znění právních předpisů <26. 3. 2002> <Redakce>
S určitým zpožděním byly aktualizovány právní předpisy poskytované na serveru ITprávo. Právní normy jsou nyní ve znění k 1.1.2002
Rubrika: Aktuality a zprávy Čtenost: 2343 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Předchozí | 1 | .. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Další
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce