dnes je pátek 19. 1. 2018

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Elektronické smlouvy - část I: Obecně o uzavírání smluv elektronickou cestou <28. 2. 2002> <Vučka Jan>
Úvodní článek do problematiky uzavírání smluv v elektronickém obchodování. Zabývá se hlavně obecnými otázkami uzavírání smluv mezi nepřítomnými stranami.
Rubrika: E-obchod Čtenost: 9225 Počet reakcí: 2 <diskuse k článku>
Právní aspekty odkazů (hyperlinks) - část I: Úvod <25. 2. 2002> <Čermák Jiří>
Úvodní článek ze série příspěvků o právní problematice odkazů. Vymezuje jednotlivé druhy odkazů a možné typy právní odpovědnosti za jejich poskytnutí nebo využití.
Rubrika: Další právní aspekty internetu Čtenost: 11671 Počet reakcí: 8 <diskuse k článku>
Německo: Právo měst a obcí v Německu na doménové jméno (doménovou adresu) zůstává právem relativním <21. 2. 2002> <Pospíšil Martin>
Města a obce v Německu nemají neomezený nárok na to, aby bylo jejich jméno chráněno v podobě doménové adresy na internetu, ačkoliv to tak mohlo být patrné z dosavadní judikatury. Jde o určitý obrat od rozhodnutí ve věci "heidelberg.de".
Rubrika: Ochrana doménových jmen, Mezinárodněprávní aspekty, Judikatura Čtenost: 2510 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Řešení sporů v oblasti domén podle ICANN <18. 2. 2002> <Sehnalová Jana>
Tento článek podrobně a ze všech pohledů popisuje rozhodčí řízení okolo doménových jmen v rámci ICANN. Přináší popis jak procesních tak hmotněprávních pravidel. Rozbor nejdůležitějších rozhodnutí.
Rubrika: Ochrana doménových jmen Čtenost: 5064 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
O povaze práva elektronického obchodu <14. 2. 2002> <Vučka Jan>
Internet je relativně nové komunikační médium, které významným způsobem mění obchodní činnost i každodenní život. S tím je spojena celá řada ožehavých právních problémů, které dříve nebyly vnímány jako aktuální, nyní však prudce nabývají na významu. Tento článek nabízí jejich přehled.
Rubrika: E-obchod Čtenost: 6446 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Moderní databázové systémy a ochrana osobních údajů <11. 2. 2002> <Vršek Petr>
Proč a jakým způsobem zákon na ochranu osobních údajů brání vytváření moderních databázových systémů. Návrh řešení problému novelizací této normy. Článek se souhlasem autora doplnil a upravil J.Čermák.
Rubrika: Ochrana osobních údajů a dat Čtenost: 12827 Počet reakcí: 13 <diskuse k článku>
Německo: Ochrana osobních údajů a registrace software <7. 2. 2002> <Pospíšil Martin>
Firma Microsoft musí v Německu informovat své zákazníky na požádání o jejich osobních údajích, které jsou ukládány při aktivaci produktu Windows XP nebo Office XP.
Rubrika: Ochrana osobních údajů a dat, Mezinárodněprávní aspekty, Judikatura Čtenost: 3475 Počet reakcí: 3 <diskuse k článku>
USA: Nejdůležitější události na poli práva IT za rok 2001 <4. 2. 2002> <Čermák Jiří>
Tento příspěvek shrnuje nejdůležitější události, které ovlivnily vývoj práva informačních technologií v USA v minulém roce. Soudní spory okolo DeCSS, svoboda projevu, USA Patriot Act, Napster a mezinárodní právní otázky a Internet. Doplněno komentářem a zamyšlením autora.
Rubrika: Aktuality a zprávy, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 3600 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Doménová autorita - pojem, význam, kritika <31. 1. 2002> <Polčák Radim>
Doménová autorita jako instituce se zásadním vlivem na fungování společenských vztahů v prostoru sítě internet - vývoj pojetí doménové autority, její institucionální podoba, formy a možnosti autoritativní regulace systému přidělování doménových jmen, srovnání zahraničního a tuzemského vývoje, kritika CZ-NIC.
Rubrika: Ochrana doménových jmen Čtenost: 3462 Počet reakcí: 1 <diskuse k článku>
Právní úprava centrální adresy aneb další omyl zákonodárce? <28. 1. 2002> <Matejka Ján>
Stávající právní úprava centrální adresy je nejenom velmi neuspořádaná, ale také (a to zejména) velmi neurčitá; navíc je upravena hned ve dvou zákonných normách a to značně rozdílně. Tento článek se snaží nastínit základní principy, jakož i východiska a chyby.
Rubrika: E-obchod, Elektronický podpis a podání Čtenost: 3019 Počet reakcí: 1 <diskuse k článku>
Připravovaná právní úprava elektronických platebních prostředků obsahuje řadu legislativních chyb <24. 1. 2002> <Smejkal Ladislav>
Navrhovaná právní úprava elektronických platebních prostředků obsahuje řadu chyb a právních nepřesností. Za většinou z nich stojí chybná implementace evropské definice elektronických peněz do české úpravy a neupravení tzv. institucí elektronických peněz.
Rubrika: Aktuality a zprávy, E-obchod Čtenost: 8709 Počet reakcí: 4 <diskuse k článku>
Písemná forma právního úkonu a e-mail <21. 1. 2002> <Frimmel Martin>
Pro některé právní úkony je vyžadována písemná forma. Tento článek se zamýšlí nad otázkou, zda je tento požadavek zachován v případě elektronické pošty.
Rubrika: E-obchod Čtenost: 14622 Počet reakcí: 6 <diskuse k článku>
Německo: Místní působnost trestních norem a Internet <17. 1. 2002> <Pospíšil Martin>
V Německu může být trestně stíhán i ten, kdo se dopouští trestného činu podle německého práva na zahraničních webových stránkách, které jsou přístupné internetovým uživatelům v Německu.
Rubrika: Odpovědnost a delikty, Mezinárodněprávní aspekty, Judikatura Čtenost: 3583 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Prezidentem SPITu se stal Ján Matejka <16. 1. 2002> <Redakce>
V pondělí 14. ledna byl prezidentem Společnosti pro právo informačních technologií (SPIT) zvolen JUDr. Ján Matejka. Nestane-li se nic nepředvídaného, bude jeho jednoroční funkční období trvat až do 15. ledna 2003.
Rubrika: Aktuality a zprávy Čtenost: 2565 Počet reakcí: 3 <diskuse k článku>
Elektronický podpis může sloužit jako důkaz <14. 1. 2002> <Matejka Ján>
Spolu s právní úpravou elektronického podpisu se nezměnila úprava dokazování ve smyslu píslušných procesních řádů. Bohužel se v této souvislosti stále více objevují názory, že elektronický podpis nemůže složit jako důkaz v soudním řízení. Není tomu tak. Pokusím se ve stručnosti vysvětlit proč.
Rubrika: Elektronický podpis a podání Čtenost: 3693 Počet reakcí: 5 <diskuse k článku>
Předchozí | 1 | .. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | .. | 15 | Další
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce