dnes je pondělí 10. 12. 2018

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Předběžné opatření ve sporu Prace.cz vs. Sprace.cz <15. 6. 2004> <Matejka Ján>

Přinášíme našim čtenářům ITpráva úplné znění usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. dubna 2004 o nařízení předběžného opatření v mediálně známém sporu majitelů doménových jmen prace.cz a sprace.cz. Argumentace opravdu stojí za přečtení.

Rubrika: Ochrana doménových jmen, Judikatura Čtenost: 10090 Počet reakcí: 3 <diskuse k článku>
Právní režim a regulace Internetu – stav, perspektivy <8. 6. 2004> <Matejka Ján>

Článek se v obecné rovině zabývá novými aspekty společenského vývoje, resp. změnami v oblastí informačních technologií, zejména pak Internetu. Právo je totiž systém dynamický, avšak zároveň i systém relativně stabilní, který zajišťuje, že právo bude měněno jen tehdy, vyžaduje-li toho nezbytná, objektivně zjištěná společenská potřeba, nikoli tedy z důvodů nahodilých či ryze subjektivistických. Jak je tomu v případě Internetu?

Rubrika: Další právní aspekty internetu Čtenost: 8869 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Případ Verizonsucks.com - jak to opravdu bylo <25. 5. 2004> <Ivan Maštálka>

Příspěvek se zabývá téměř 4 roky starým sporem ohledně způsobu užívání doménového jmena a ochranné známky "Verizon" s různými ne zrovna lichotivými přívlastky :). Důsledky tohoto sporu nebyly zcela doceněny, navíc kolem této problematiky stále ještě existuje mnoho nejasností a mlhy, která s přibývajícím časem jen houstne.

Rubrika: Ochrana doménových jmen Čtenost: 7196 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Outsourcingová smlouva - hledisko právní i praktické <4. 5. 2004> <Matejka Ján>

Článek se zabývá některými vybranými otázkami souvisejícími s problematikou outsourcingu IT, zejména s uzavíráním outsourcingových smluv. 

Rubrika: Čtenost: 9826 Počet reakcí: 2 <diskuse k článku>
Internet a autorské právo - otázky a odpovědi II <13. 4. 2004> <Čermák Jiří>
Tento článek je opět sestaven z otázek čtenářů a odpovědí na ně. Vznikl ve spolupráci se serverem Živě.cz, a proto odpovědi na položené dotazy jsou méně odborné a spíše prakticky zaměřené, nicméně věříme, že článek může zaujmout i čtenáře ITpráva.
Rubrika: Autorská a průmyslová práva Čtenost: 9660 Počet reakcí: 2 <diskuse k článku>
Podání v trestní věci (dovolání) faxem <6. 4. 2004> <Matejka Ján>
Přinášíme judikát zabývající se podáním prostřednictvím faxu a s tím související vyklád analogia legis ve prospěch obviněného.
Rubrika: Elektronický podpis a podání, Judikatura Čtenost: 5968 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Návrh další (poslední) novely zákona o o elektronickém podpisu prošel PSP ČR <1. 4. 2004> <Matejka Ján>
Včera ve večerních hodinách byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválena poslední (zatím nejrozsáhlejší) novela zákona č. 227/2000 Sb. o o elektronickém podpisu.
Rubrika: Aktuality a zprávy Čtenost: 4851 Počet reakcí: 2 <diskuse k článku>
Der neue europarechtliche Rahmen für die elektronische Kommunikation (Teil 3) <23. 3. 2004> <Bohumír Štědroň>
Přinášíme poslední část serie neměcky psaných článků zabývajících se komunitárněprávními aspekty elektronických komunikací.
Rubrika: Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 6403 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Der neue europarechtliche Rahmen für die elektronische Kommunikation (teil 2) <16. 3. 2004> <Bohumír Štědroň>
Přinášíme druhou část serie neměcky psaných článků zabývajících se komunitárněprávními aspekty elektronických komunikací.
Rubrika: Čtenost: 5227 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
K trestnému činu podvodu spáchanému prostřednictvím Internetu <9. 3. 2004> <Matejka Ján>
Přinášíme text U S N E S E N Í Nejvyššího soudu v neveřejném zasedání, který se zabává mimo jiné také trestností podvodného nabízení inzerátů na internetu (nabízení práce domů, přičemž text inzerátu slibuje jistý výdělek).
Rubrika: Odpovědnost a delikty, Další právní aspekty internetu, Judikatura Čtenost: 8395 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Der neue europarechtliche Rahmen für die elektronische Kommunikation (Teil 1) <2. 3. 2004> <Bohumír Štědroň>
Přinášíme další cizojazyčný text, tentokrát jde o serii neměcky psaných článků zabývajících se celou řadou komunitárněprávních aspektů elektronických komunikací. Věříme, že články přinesou celou řadu zajímavých srovnání a nových pohledů.
Rubrika: Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 6321 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Elektronické knihovny <17. 2. 2004> <Strnad Martin>
Článek se opět vrací, tentokrát síše v obecné rovině, k problematice elektronických knihoven.
Rubrika: Autorská a průmyslová práva Čtenost: 8405 Počet reakcí: 6 <diskuse k článku>
Some insights on the Czech Law on Electronic Signatures <3. 2. 2004> <Sokolovski Irakli>
Přinášíme naším čtenářům první anglicky psaný článek připravený pro ITprávo. Zabývá se českou právní úpravou elektronického podpisu a přináší několik zajímavých pohledů a srovnání.
Rubrika: Elektronický podpis a podání Čtenost: 7542 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
K povinnosti zdržet se převodu internetové domény <27. 1. 2004> <Matejka Ján>
Usnesení Nejvyššího soudu (29 Odo 290/2001-67) jako soudu dovolacího, kterým se zamítá dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. února 2001, čj. 3 Cmo 422/2000, který změnil usnesení soudu prvního stupně, a nařídil předběžné opatření, kterým uložil žalovanému povinnost zdržet se převodu internetové domény "o." na jinou osobu než žalobce. Zároveň zavázal zájmové sdružení právnických osob C., z. s. p. o., zdržet se provedení registrace převodu internetové domény "o." na jinou osobu než žalobce.
Rubrika: Ochrana doménových jmen, Judikatura Čtenost: 6423 Počet reakcí: 2 <diskuse k článku>
Konference na téma "Proč jsou soudy pomalé? - Přístup soudců k důležitým informacím z registrů" <25. 1. 2004> <Redakce>
Konference na téma "Proč jsou soudy pomalé? - Přístup soudců k důležitým informacím z registrů" se kona v úterý 27. ledna 2004 od 16:00 – do cca 18:00 hodin v soudní síňi č.214 ve 3. poschodí Městského soudu v Praze (Spálená ulice č. 2, v Praze 2, budova je na rohu Karlova náměstí). Konference se koná v rámci projektu „Do Evropské unie s výkonnou a efektivní justicí“. Účas vřele doporučujeme.
Rubrika: Aktuality a zprávy Čtenost: 4321 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Předchozí | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 15 | Další
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce