dnes je pondělí 23. 9. 2019

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Patentovatelnost počítačových programů – Část druhá <11. 2. 2003> <Havlík Michal>

Druhá část se zabývá konkrétní právní úpravou podle Evropské patentové úmluvy a zveřejněným návrhem Evropské komise Směrnice o patentovatelnosti počítačových vynálezů.

Rubrika: Autorská a průmyslová práva, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 4422 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Patentovatelnost počítačových programů – Část první <4. 2. 2003> <Havlík Michal>

Článek se věnuje v první části teoretickému pojetí právní ochrany počítačových programů, zejména patentové ochraně a jejím kladům a záporům, a poté konkrétní patentoprávní úpravě ve Spojených státech.

Rubrika: Autorská a průmyslová práva, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 5387 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Recenze: Právní a daňové aspekty e-obchodu <28. 1. 2003> <Matejka Ján>
Kolektiv autorů: Právní a daňové aspekty e-obchodu, 1.vydání, LINDE 2002, ISBN: 80-7201-311-4, 464 stran [1]
Rubrika: E-obchod Čtenost: 8032 Počet reakcí: 9 <diskuse k článku>
Elektronický podpis: pohled soukromoprávní <21. 1. 2003> <Čermák Karel, jr.>

Tento obsáhlý příspěvek se zabývá převážně soukromoprávními aspekty elektronického podepisování (např. při vztahu občan - občan) jako je vliv podpisu na platnost písemného právního úkonu, otázky zachování písemné formy elektronické zprávy, odpovědnost za zneužití elektronického el. podpisu a další a nechává stranou aspekty veřejnoprávní (např. při vztahu občan – stát). Článek byl původně publikován v Bulletinu advokacie 11-12/2002.

Rubrika: Elektronický podpis a podání Čtenost: 9103 Počet reakcí: 2 <diskuse k článku>
Nové možnosti e-demokracie: Vybrané právní a technologické aspekty <13. 1. 2003> <Zálešák Michal, Matejka Ján>
Článek se zabývá otázkou případné realizace přímé demokracie pomocí ICT v rámci dalšího rozvoje informační společnosti. Důraz je zde kladen především aspekty technologické, právní a filosofické. Stranou nezůstává ani srovnání s vývojem v dalších zemích
Rubrika: Další právní aspekty internetu, Související oblasti Čtenost: 5559 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Je stažení shareware platné podle českého práva ? (Re: Pirátský shareware aneb chybovat je lidské) <8. 1. 2003> <Buryan Jiří>
Článek reaguje na polemiku M. Strnada ohledně licencí k počítačovým programům. Zabývá se otázkou, zda je při stahování software z internetu řádně udělena licence (uzavřena licenční smlouva) k tomuto software, popřípadě jaký je její obsah.
Rubrika: Autorská a průmyslová práva Čtenost: 6687 Počet reakcí: 5 <diskuse k článku>
Pirátský shareware aneb chybovat je lidské <3. 1. 2003> <Strnad Martin>
A používat v České republice český program šířený pod shareware licencí může být nelegální. A žalovatelné. Že je to hloupost? Ne tak úplně.
Rubrika: Autorská a průmyslová práva Čtenost: 3149 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Vybrané právní aspekty odpovědnosti za škodu způsobenou provozem nedostatečně zabezpečené počítačové sítě <16. 12. 2002> <Matejka Ján>
Tento článek objasňuje základní právní aspekty této problematiky v právu ČR, jakož i nastiňuje další související vývoj a trendy v této oblasti.
Rubrika: Odpovědnost a delikty Čtenost: 10534 Počet reakcí: 17 <diskuse k článku>
Směrnice o distančním prodeji finančních služeb - nová hvězda na Evropském nebi <4. 12. 2002> <Hrádek Jiří>
Evropská společenství jsou bohatší o novou směrnici. Článek je věnován představení této normy.
Rubrika: E-obchod, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 5820 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Domény a právo proti nekalé soutěži (2) – Znaky generální klauzule <13. 11. 2002> <Polčák Radim>
Povaha a specifické rysy soutěžního jednání v prostoru sítě internet, komunikační potenciál jako soutěžní zdroj, pojem soutěžitele a dobrých mravů, způsoby naplnění znaků generální klauzule proti nekalé soutěži
Rubrika: Ochrana doménových jmen Čtenost: 6226 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Domény a právo proti nekalé soutěži (1) - Úvod <29. 10. 2002> <Polčák Radim>
Stručný úvod do problematiky práva proti nekalé soutěži, diskuse hospodářské důležitosti doménových jmen, role doménových jmén v hospodářské soutěži jako soutěžního zdroje a soutěžního instrumentu.
Rubrika: Ochrana doménových jmen Čtenost: 4086 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Komparace českého zákona o elektronickém podpisu a slovenského zákona o elektronickom podpise s přihlédnutím k plnění požadavků Směrnice 1999/93/ES (II.část) <10. 10. 2002> <Hobza Jan>
Druhý díl článku o porovnání naší a slovenské úpravy zákona o elektronickém podpisu
Rubrika: Elektronický podpis a podání Čtenost: 6094 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
K pojmu "listina", "písemnost" a jejich "podpis" <7. 10. 2002> <Matejka Ján>
Článek ve stručnosti pojednává o problematice požadavku písemnosti a listiny v elektronické komunikaci
Rubrika: E-obchod, Elektronický podpis a podání Čtenost: 10475 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Rozhodnutí Okresního soudu ve Znojmě ("obalycd.cz") ze dne 24.7.2002 ve věci trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 152 odst. 1 tr. zákona <23. 9. 2002> <Matejka Ján>
Za webové stránky za mříže? Rozsudek, který by měl vyvolat diskuzi nad tím, zda takové porušení autorského zákona, jehož následkem vznikla mizivá nebo vůbec žádná škoda oprávěným osobám, má být trestným činem. Jaká je společenská nebezpečnost takového jednání? Příště se pokusíme publikovat analýzu tohoto rozhodnutí. Připomínky odborníků na trestní právo jsou vítány.
Rubrika: Odpovědnost a delikty, Autorská a průmyslová práva, Judikatura Čtenost: 15836 Počet reakcí: 38 <diskuse k článku>
Diskusní fórum na ITprávu <18. 9. 2002> <Webmaster ITprava>
Rozběhli jsme v rámci ITpráva diskusní fórum, které je věnováno internetovému a počítačovému právu. Do diskuse se můžete zapojit pomocí odkazu, který naleznete v rámečku s jednotlivými odkazy na rubriky ITpráva (vlevo), nad zadávacím polem "Najdi". Zatím jde jen o zkušební provoz, takže Vaše připomínky jen uvítáme (webmaster@itpravo.cz).
Rubrika: Aktuality a zprávy Čtenost: 2582 Počet reakcí: 1 <diskuse k článku>
Předchozí | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 14 | Další
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce