dnes je sobota 13. 7. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Úvod

Vítejte na stránkách projektu ITprávo.cz věnovaných právu informačních technologií.

Rozhodli jsem se zřídit informační server, který by se výhradně věnoval tomuto poměrně novému právnímu oboru. Určitou inspiraci jsme našli v zahraničí, kde (převážně v USA) specializované servery věnované "cyberlaw" již existují.

Přestože je server ITprávo.cz uveden jako "server o internetovém a počítačovém právu", je pojem práva informačních systémů širší. Sice za nejdůležitější považujeme právě zvláštní odvětví tzv. internetového a počítačového práva, ale tento projekt na ně není bezvýhradně omezen.

Jsme si vědomi toho (a není to ani naším primárním cílem), že nikdy nemůžeme dosáhnout vysoké návštěvnosti srovnatelné s jinými informačními servery. Ani není možné každý den publikovat nový příspěvek. Budeme se ale snažit, aby tento projekt nezanikl. Věříme, že se nám podaří sehnat finanční prostředky nutné pro provoz tohoto serveru a hlavně pak k uhrazení autorských honorářů. Pokud by kdokoliv chtěl finančně nebo i jinak přispět na provoz tohoto serveru, nechť kontaktuje redakci.


Předem děkujeme

Jiří Čermák, Ján Matejka

ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce