dnes je pondělí 24. 6. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Co zde naleznete

Vítejte na stránkách projektu ITprávo.cz věnovaným právu informačních technologií.
Co zde naleznete ?

Levé okno obsahuje odkazy na jednotlivé rubriky tohoto projektu:

- Aktuality a zprávy

 

Vybrané stručné zprávy ze zahraničí i z domova mající vztah k právu informačních technologií.

- Slovník základních pojmů

 

 

Slovníček vybraných pojmů (technických i právních), které jsou často v příspěvcích užívány.

- E-obchod (e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty ...)

 

 

Rubrika věnovaná elektronickému obchodování, nejen prostřednictvím Internetu. Zabývá se jak obchodními vztahy mezi podnikateli (b2b e-commerce), tak i těmito vztahy mezi podnikatelem a běžným zákazníkem (nepodnikatelem) (b2c e-commerce). Věnuje se otázkám uzavírání smluv na dálku elektronickými prostředky, daňovými aspekty takového obchodu, některým specifickým problémům spojeným s touto formou obchodování. Též je zde vyhrazeno místo pro nekalou soutěž, jako často opomíjený prostředek soukromoprávní regulace těchto aktivit. Ta může mít význam i u takových institutů jako jsou odkazy, meta tags atp.

- IT a média (rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama ...)

 

 

Tato rubrika se zabývá některými zvláštními právními problémy, které se v souvislosti s klasickými médii (rozhlas, televize, tisk) mohou objevit, hlavně pak v prostředí Internetu. Jde o takové instituty jako je televizní a rozhlasové vysílání po Internetu, otázka aplikovatelnosti tiskového zákona na internetové verze deníků atp.

- Odpovědnost a delikty (odpovědnost providerů, internetová kriminalita ...)

 

 

Zde se budeme věnovat odpovědnosti (převážně mimosmluvní) jednotlivých subjektů pohybujících se v prostředí Internetu. Jde hlavně o poskytovatele volného prostoru, poskytovatele připojení, poskytovatele obsahu, poskytovatele odkazů (jako zvláštní kategorie poskytovatele obsahu, a to včetně provozovatelů vyhledávacích služeb) a koncových uživatelů Internetu. Patří sem i problematika hackingu.Též má v této rubrice i své místo odpovědnost trestněprávní a otázky správního trestání (přestupky).

- Ochrana osobních údajů a dat (monitorování komunikace na internetu, ochrana osobních údajů a soukromí...)

 

 

V této sekci čtenář nalezne rozbor otázky monitorování emailů, kontrolování zaměstnanců ze strany zaměstnavatelů při jejich práci na Internetu, otázky veřejných rejstříků, ochrany osobních údajů a bezpečnosti komunikace po Internetu vůbec.

- Autorská a průmyslová práva (ochrana díla na internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty ...)

 

 

V této rubrice se budeme zabývat otázkou ochrany díla zpřístupněného prostřednictvím Internetu, jeho stahování koncovými uživateli, zvláštním autorskoprávním aspektům některých technologií, zneužívání ochranných známek a patentové ochraně některých internetových řešení. Též sem patří otázka ochrany software, problematika různých licenčních ujednání apod. Obsah této části úzce souvisí s otázkami okolo doménových jmen, odkazů, meta tags atp., kterým je ale věnována zvláštní rubrika.

- Ochrana doménových jmen (postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, systém a registrace...)

 

 

Jde o zvláštní sekci věnovanou tomuto zcela specifickému internetovému problému. Usoudili jsme, že si zaslouží svou samostatnou rubriku. Sem patří i otázky okolo spekulativních registrací domén (cybersquatting).

- Elektronický podpis a podání (odpovědnost subjektů el.podpisu, aspekty e-podání, dokazování ...)

 

 

Zde naleznete příspěvky zabývající se elektronickým podpisem, jeho právním aspektům, jeho vztahům k smluvnímu právu (e-business), jeho významu ve veřejném sektoru (úřední podání elektronickou cestou). Též se zde budeme věnovat otázce dokazování, elektronickým "listinám", identifikaci osob, ochraně integrity datových zpráv a dalším problémům spojeným s nehmotnou podobou elektronických dokumentů.

- Mezinárodněprávní aspekty (rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy ...)

 

 

Tato z odborného hlediska možná nejnáročnější rubrika se věnuje otázce rozhodného práva (smluvního i deliktního) a určení pravomoci soudů v řízení s mezinárodním prvkem mající svůj původ v internetových smlouvách nebo deliktech.

- Další právní aspekty Internetu (odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming ...)

 

 

Rubrika věnovaná zcela specifickým problémům spojeným (stejně jako doménová jména) výhradně s Interntem. Patří sem odkazy (links), rámy(frames), spamming, trolling, typosquatting, meta tags a do jisté míry i peer to peer technologie a možná i jiné. Tato technologická řešení s sebou přinášejí i právní problémy, které se mohou průřezově týkat práva autorského, nekalé soutěže, známkoprávní a patentové ochrany a i dalších.

- Související oblasti (cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...)

 

 

Sběrná kategorie věnovaná hlavně cenzuře, svobodě projevu a některým dalším aspektům informačních technologií.

- Odkazy a zdroje

 

Zde budeme poskytovat odkazy na převážně (ale ne pouze) internetové zdroje informací mající souvislost s právem informačních technologií.

 

 

Horní navigační lišta poskytuje některé další informace související s těmito stránkami a umožňuje některá uživatelská nastavení:

- IT PRÁVO

 

 

Po kliknutí dojde k návratu na úvodní stránku (z rubrik atp.)

- O PROJEKTU

Odkazy na informace o projektu, o formách možné spolupráce atp.

- O AUTORECH

Informace o některých autorech článků publikovaných na serveru ITprávo.cz

- PARTNEŘI PROJEKTU

Odkazy na stránky odborných garantů a partnerů projektu

- PRÁVNÍ PŘEDPISY

Odkazy na vybrané právní normy. Ty budou zobrazeny v novém okně. Tato funkce má umožnit lepší orientaci čtenáře v příspěvcích, kde se odkazuje na text zákona nebo jiné normy.
Upozorňujeme naše čtenáře, že i přes zvolený formát textu zákonů (čistý text, kódování češtiny Windows), jsou některé soubory značně velké (např. obchodní zákoník má přes 700kB), a proto jejich načtení může trvat poměrně dlouho.

Převzato z právního informačního systému LEGSYS® Galaxy. © Ústav státu a práva AV ČR

- PERSONALIZACE

Umožňuje uživateli upravit do určité míry vzhled stránky - setřídit články podle různých kritérií a zobrazit v novém okně obsah stránky ve formě vhodné pro tisk nebo uložení příspěvku (nebo seznamu příspěvků).

- KONTAKTUJTE NÁS

Napište redakci (Vaše připomínky k obsahu) nebo technické správě (technické problémy) serveru ITprávo.cz

ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce