dnes je pondělí 24. 6. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Hledáme autory

Chtěli bychom touto cestou oslovit případné zájemce o spolupráci s projektem ITprávo.cz.

Nabízíme publikaci příspěvků odpovídajících svým obsahem zaměření tohoto serveru. Může jít též o již existující články, které byly zpřístupněny jinde na Internetu nebo otištěné v odborných periodikách či publikacích. Rádi též zveřejníme diplomové, rigorózní nebo obdobné práce.

Nemáme předepsanou délku příspěvků, ale v případě delších prací (diplomové práce atp.) je vhodné zvážit jejich rozdělení na několik článků. Hledáme též kohokoliv, kdo by byl schopen monitorovat a zpracovávat zprávy ze světa a z domova z oboru práva informačních technologií. Některé informační zdroje můžeme poskytnout.

V současné době nemůžeme za publikaci článků a zpracování zpráv platit odměnu. Věříme však, že do budoucna se nám podaří zajistit pro projekt ITprávo.cz finanční prostředky a že se tento stav změní.

V případě zájmu o publikaci Vašeho příspěvku nebo o jinou formu spolupráce kontaktujte, prosím, redakci: redakce@itpravo.cz

 

Děkujeme

Jiří Čermák, Ján Matejka

 

ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce