dnes je pondělí 24. 6. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Naše cíle

Vítejte na stránkách ITprávo.cz, které jsou věnovány internetovému a počítačovému právu a právu informačních technologií vůbec.

Tento informační server bude shromažďovat a publikovat články, polemiky, recenze, ale i zprávy z domova a ze světa z oboru práva informačních technologií. Též se budeme snažit poskytovat odkazy na domácí i zahraniční zdroje informací, a to jak na internetové stránky, tak i na "klasické" papírové knihy a periodika.

Hlavními cíli tohoto serveru jsou:

- Sloužit jako centrální informační server o právu informačních technologií a zamezit tak zbytečné roztroušenosti a roztříštěnosti informací z tohoto oboru v rámci českého Internetu.
- Umožnit publikaci odborných článků z tohoto oboru a přispět tak k rozvoji tohoto nového právního odvětví.
- Poskytovat v srozumitelné formě informace neprávnické veřejnosti a zvyšovat tak právní povědomí v této oblasti
- Přinášet zprávy a informace o vývoji tohoto oboru u nás a v zahraničí
- Poskytovat odkazy na další informační zdroje o právu informačních technologií.
 

Jinými slovy řečeno, rádi bychom, aby někteří právníci a úředníci nenahlíželi na Internet jako na "takovou tu věc, kde se dají najít nahaté slečny" a aby naopak internetoví nadšenci nepovažovali tuto síť jako "svět sám pro sebe, kde si můžu dělat co chci".

Byli bychom též rádi, kdyby se podařilo přimět právníky, aby vyjádřili své pokud možno jasné názory na některé doposud sporné otázky a nečekali pouze, až to učiní někdo jiný. Neustálé poznámky o tom, že "tento problém je nejasný, neprobádaný, nikdo mu nerozumí..." jsou sice často pravdivé, ale jejich přínos je v podstatě nulový. Je velmi pravděpodobné, že na některé otázky budou panovat rozdílné názory, ale alibismus a snaha nespálit se nejsou příliš produktivní.

Redakce se bude sice snažit o publikaci jen tématicky zaměřených článků (a pokud možno článků přínosných), ale nebude kontrolovat odbornou správnost jednotlivých příspěvků. Za věcnou správnost odpovídají samotní autoři jednotlivých článků.

Myslíme si též, že nemá valného smyslu publikovat články, které pouze slepě (byť v jiném uspořádání) citují ustanovení jednotlivých právních norem. Takový "opsaný zákon" nemá celkem žádný přínos. Laik z takového článku moc nepochopí a pro právníka jde o triviální záležitost, nebo si může zákon přečíst sám. Pro neprávníky by články měly být opatřeny podrobným a pro laiky vhodným komentářem, příklady, vysvětleními atp. Odborné články by pak zase měly přinášet přece jenom něco nového a ne jenom text zákona či jiné normy.
Oba druhy článků ale mají na tomto serveru své místo.
 

Jiří Čermák, Ján Matejka

ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce