dnes je středa 13. 11. 2019

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Odkazy a zdroje

Zde našim čtenářům nabízíme setříděný katalog odkazů na zahraniční internetové zdroje o právu IT. Naší snahou bylo, aby čtenáři přímo na těchto stránkách nalezli články či zprávy z tohoto oboru. Jsou nabízeny pouze odkazy na takové informační zdroje, kde jsou články poskytovány zdarma.

Anglických stránek věnovaných IT právu (ITLaw, cyberspace law) je skutečně velké množství. Proto neodkazujeme přímo na konkrétní články, ale na stránky internetových žurnálů (e-zinů) nebo rozcestníků, odkud jsou ale texty příspěvků přímo dostupné.

Německých zdrojů je přece jenom o něco méně, a tak je často odkazováno přímo na zajímavé články.


Anglicky

Rozcestník pro internetové právo (odkazy na další stránky)


Všeobecně o právu IT

- dále roztříděné do rubrik

- neroztříděné

Zpravodajské servery

E-Obchod

IT a média

Odpovědnost a delikty

Ochrana osobních údajů a dat


Autorská a průmyslová práva

Ochrana doménových jmen

Elektronický podpis a podání


Mezinárodněprávní aspekty

Další právní aspekty Internetu

Související oblasti
Německy

Všeobecně o právu IT

Soudní rozhodnutí


E-obchod


IT a média


Odpovědnost a delikty


Ochrana osobních údajů a dat


Autorská a průmyslová práva


Ochrana doménových jmen


Elektronický podpis a podání


Mezinárodněprávní aspekty


Další právní aspekty InternetuSouvisející oblastiITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce