dnes je středa 22. 5. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Ján Matejka

JUDr. Ján Matejka, Ph.D. (nar. 1976) vystudoval Právnickou fakultu Západočeské Univerzity v Plzni. Uskutečnil řadu zahraničních studijních pobytů (zejména na Manchester Metropolitan University, School of Law v letech 1998 - 2000, Universite d`ete Granada 1996 a další), kde se zabýval právem informačních technologií (zejména pak právem Internetovým a počítačovým), právem Evropských společenství a mezinarodním právem.

V současné době je zástupcem ředitele a vedoucím oddělení soukromého práva Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., kde se věnuje zejména problematice práva informačních technologií a informačních systémů (okrajově pak právu ES). Dále také pedagogicky působí na Právnické fakultě Západočeské Univerzity, kde je garantem předmětu "Internetové a počítačové právo" a na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde přednáší předmět "Právní aspekty bezpečnosti dat". Je také členem Rozkladové komise Úřadu pro ochranu osobních údajů. Působí rovněž jako samostatný advokát.

V minulosti působil na Úřadu pro ochranu osobních údajů, kde se podílel na tvorbě prováděcích předpisů k zákonu č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu. Je členem České společnosti pro Spojené národy. Byl rovněž členem Expertní komise pro elektronický obchod při Úřadu pro veřejné informační systémy a členem rozkladové komise Národního bezpečnostního úřadu.

Pravidelně publikuje v časopisech Právník, Bulletin advokacie, Právní rozohledy, Právo a zaměstnaní a na Internetu (zejména serveru LUPA a Root, iPrávník). Spolu s Jiřím Čermákem je zakladatelem serveru ITprávo.

Související odkazy:

Ústav státu a práva Akademie věd ČR, Praha
Právnická fakulta ZČU, Plzeň
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Národní bezpečnostní úřad České republiky, Praha
Manchester Metropolitan University, School of Law
Universite d`ete Granada
Úřad pro ochranu osobních údajů
Česká společnost pro Spojené národy

Dr. Ján Matejka (born 1976 in Prague, Czech Republic) is one of the Czech Republic's leading experts on Internet and Computer Law. He works as the Deputy director and the head of the Department of Private Law of the Institute of state and law of the Academy of Sciences of the Czech Republic. He is also a professor of Internet and computer Law at the Faculty of Law of the University of West Bohemia. He is a professor of The Legal Aspects of data security at the Charles Univesity in Prague Faculty of Mathematics and Physics, Prague. He also works as Attorney at Law

He studied at Manchester Metropolitan University School of Law, United Kingdom and Universite d`ete Granade, Spain. He is an author of more then hundred expert and popularized works on Internet and computer Law and a solver of many grant projects.

Links:

The Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague
The Faculty of Law of the University of West Bohemia, Pilsen
Charles University in Prague Faculty of Mathematics and Physics, Prague
National Security Authority of the Czech Republic, Prague

Manchester Metropolitan University, School of Law, Manchcester, United Kingdom
Universite d`ete Granada, Spain
The Office for Personal Data Protection, Prague
The Czech United Nations Association, Prague

 

ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce