dnes je úterý 16. 4. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Právní aspekty prodeje krabicového software <9. 12. 2003> <Josef Aujezdský>
Článek se zabývá autorskoprávními otázkami spojenými s prodejem krabicového software, zejména některými problémy plynoucími ze současného právního stavu, kdy se na šíření software uplatní v zásadě stejné principy jako na každé jiné autorské dílo.
Rubrika: Autorská a průmyslová práva Čtenost: 17065 Počet reakcí: 38
Diskuse - komentáře:
   09 Dec 2003 02:13 Milan Kvasnica
uzavření smlouvy
 
   09 Dec 2003 20:03 Josef Aujezdský
uzavření smlouvy
 
   10 Dec 2003 12:17 Milan Kvasnica
uzavření smlouvy
 
   09 Dec 2003 09:37 Jiří Čermák
Praktická poznámka
 
   09 Dec 2003 11:17 Tomáš Tyll
ad Praktická poznámka
 
   09 Dec 2003 20:09 Josef Aujezdský
ad Praktická poznámka
 
   11 Dec 2003 00:00 Jiří Čermák
ad Praktická poznámka
 
   15 Dec 2003 12:37 Jiří Buryan
ad Praktická poznámka
 
   15 Dec 2003 17:31 Milan Kvasnica
ad Praktická poznámka
 
   17 Dec 2003 12:32 Jiří Buryan
ad Praktická poznámka
 
   15 Dec 2003 23:00 Jiří Čermák
ad Praktická poznámka
 
   16 Dec 2003 09:24 Tomáš Tyll
ad Praktická poznámka
 
   16 Dec 2003 00:56 Josef Aujezdský
ad Praktická poznámka
 
   16 Dec 2003 14:14 Jiří Čermák
ad Praktická poznámka
 
   16 Dec 2003 14:51 Josef Aujezdský
ad Praktická poznámka
 
   17 Dec 2003 12:29 Jiří Buryan
ad Praktická poznámka
 
   17 Dec 2003 13:37 Josef Aujezdský
ad Praktická poznámka
 
   17 Dec 2003 15:20 Jiří Čermák
Kdo je "oprávněným uživatelem" dle §66 AZ?
 
   17 Dec 2003 15:57 Josef Aujezdský
Kdo je "oprávněným uživatelem" dle §66 AZ?
 
   17 Dec 2003 19:35 Jiří Čermák
Pokus o definici "oprávněho uživatele" dle §66 AZ
 
   17 Dec 2003 22:35 Aujezdský
Pokus o definici "oprávněho uživatele" dle §66 AZ
 
   18 Dec 2003 10:02 Jiří Buryan
hmotá podoba
 
   18 Dec 2003 10:32 Aujezdský
hmotá podoba
 
   18 Dec 2003 10:18 Jiří Čermák
Pokus o definici "oprávněho uživatele" dle §66 AZ
 
   18 Dec 2003 11:03 Aujezdský
Pokus o definici "oprávněho uživatele" dle §66 AZ
 
   18 Dec 2003 14:06 J Čermák
Ješte jedna reakci
 
   17 Dec 2003 15:56 Jiří Buryan
ad Praktická poznámka
 
   17 Dec 2003 16:00 Aujezdský
ad Praktická poznámka
 
   18 Dec 2003 10:09 Jiří Buryan
ad Praktická poznámka
 
   18 Dec 2003 10:28 Aujezdský
ad Praktická poznámka
 
   18 Dec 2003 11:16 Jiří Buryan
ad Praktická poznámka
 
   18 Dec 2003 11:56 Aujezdský
ad Praktická poznámka
 
   18 Dec 2003 12:43 Jiří Buryan
softwarové společnosti mají smůlu
 
   18 Dec 2003 13:00 Aujezdský
softwarové společnosti mají smůlu
 
   19 Jan 2004 11:46 Lukáš Fikr
softwarové společnosti mají smůlu
 
   22 Jan 2004 00:08 Jiří Čermák
softwarové společnosti mají smůlu
 
   17 Dec 2003 21:20 Tomáš Tyll
ad Praktická poznámka
 
   17 Dec 2003 22:10 Aujezdský
ad Praktická poznámka
 
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce