dnes je středa 22. 5. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Malá poznámka k povinnosti některých osob (např. správce sítě) průběžně uchovávat údaje získané v souvislosti s provozem internetových stránek pro účely uplatňování práv v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení. <6. 12. 2001> <Matejka Ján>
Při posuzování povinnosti některých osob uchovávat údaje získané v souvislosti s provozem internetových stránek pro účely uplatňování práv (např. dokazování v trestním řízení) je třeba vycházet - a to především z důvodu dnes již charakteristické roztříštěnosti právní úpravy Internetu - z celé řady jak zákonných tak i podzákonných předpisů a z nich vyplývajících principů. Tento článek se pokusí vnést trochu světla do nepříliš jasných vod této problematiky.
Rubrika: Odpovědnost a delikty, Další právní aspekty internetu, Ochrana osobních údajů a dat Čtenost: 14630 Počet reakcí: 35
Diskuse - komentáře:
   06 Dec 2001 03:12 Pavel Kulvejt
Výborně
 
   07 Dec 2001 20:26 Ján Matejka
Výborně
 
   06 Dec 2001 14:08 Milan Kvasnica
povinnost logovat snad ne
 
   06 Dec 2001 18:08 Gilhad
povinnost logovat snad ne
 
   07 Dec 2001 20:41 Ján Matejka
povinnost logovat snad ne
 
   09 Dec 2001 17:33 Milan Kvasnica
povinnost logovat snad ne
 
   07 Dec 2001 20:40 Ján Matejka
povinnost logovat snad ne
 
   09 Dec 2001 17:56 Milan Kvasnica
povinnost logovat snad ne
 
   09 Dec 2001 18:04 Milan Kvasnica
povinnost logovat snad ne
 
   09 Dec 2001 20:33 Ján Matejka
povinnost logovat snad ne
 
   10 Dec 2001 01:46 Milan Kvasnica
povinnost logovat snad ne
 
   07 Jan 2002 23:28 Tairo
povinnost logovat snad ne
 
   08 Jan 2002 16:45 Libor Chocholatý
Re: povinnost logovat snad ne
 
   09 Dec 2001 20:36 Ján Matejka
povinnost logovat snad ne
 
   09 Dec 2001 20:19 Ján Matejka
povinnost logovat snad ne
 
   10 Dec 2001 02:12 Milan Kvasnica
povinnost logovat snad ne
 
   08 Jan 2002 10:30 kubik
povinnost logovat snad ne
 
   08 Jan 2002 12:22 Jan Kohoutek
povinnost logovat snad ne
 
   08 Jan 2002 12:24 Martin Tomasek
logy na seriovy port [was: povinnost logovat snad ne]
 
   07 Mar 2003 00:49 Karel Kuchařík
Povinnost logovat ?!?
 
   07 Dec 2001 08:20 Miroslav Kvapil
zvlastni upravu ne !!!
 
   07 Dec 2001 20:22 Ján Matejka
Nesouhlas
 
   08 Dec 2001 12:14 Jiří Čermák
Nesouhlas
 
   08 Dec 2001 16:34 Ján Matejka
Nesouhlas
 
   09 Dec 2001 23:48 Miroslav Kvapil
to ne !!!
 
   11 Dec 2001 12:02 Ján Matejka
to ne !!!
 
   07 Jan 2002 17:38 Radek Hajda
Logování.
 
   07 Jan 2002 19:46 Zdenek Mazanec
Logování.
 
   08 Jan 2002 08:50 KIE
Logování.
 
   08 Jan 2002 08:26 Ján Matejka
Logování.
 
   08 Jan 2002 12:36 Izak
Nechapu
 
   08 Jan 2002 13:02 Ján Matejka
Nechapu
 
   08 Jan 2002 16:55 Libor Chocholatý
Re: Logování.
 
   11 Jan 2002 10:40 Milan Kvasnica
Logování.
 
   09 Jan 2002 09:09 Pavel Růžička
Logování.
 
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce