dnes je pondělí 24. 6. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Nizozemsko: Internetový poskytovatel je povinen sdělit údaje o provozovateli webové stránky <3. 1. 2006> <Redakce>
Podle rozhodnutí nizozemského soudu jsou internetoví provideři (typicky poskytovatelé připojení nebo poskytovatelé volného prostoru) za určitých okolností povinni vydat soukromé osobě (tedy nikoliv pouze orgánům činným v trestním řízení) údaje o jejich uživateli, který údajně zasáhl do práva této osoby.

Nizozemský nejvyšší soud vynesl 25. listopadu 2005 významné rozhodnutí, které omezuje svobodu uživatelů internetu vyjádřit svůj názor anonymně.

Nejvyšší soud potvrdil rozhodnutí nižšího soudu, které přikazovalo internetovému portálu Lycos předat osobní údaje jednoho ze svých klientů,nizozemskému obchodníhovi se známkami Pessersovi. Ten obchoduje se známkami na internetovém portálu eBay a byl jedním z klientů Lycosu na jeho webových stránkách osočen z podvodných praktik.

Pan Passers následně požádal o poskytnutí osobních údajů uživatele služeb Lycosu, aby jej mohl žalovat o náhradu škody. Lycos to však odmítl. Byl proto zažalován a v žalobě bylo požadováno, aby soud přikázal Lycosu údaje vydat. Po prvním rozhodnutí Lycos osobní údaje vydal, avšak zjistilo se, že jsou falešné. Pessers zahájil další řízení, kde žádal, aby Lycos nalezl jiný způsob jak zjistit skutečné osobní údaje, avšak tento nárok později vzal zpět.

Ačkoli soud uznal, že obsah webové stránky nebyl "zjevně protiprávní", rozhodl, že Lycos je povinen sdělit osobní údaje. Podle názoru soudu pan Pessers "dostatečně hodnověrně" prokázal,že webová stránka "může být" protiprávní. Důsledkem verdiktu soudu je, že internetoví poskytovatelé v Nizozemí budou muset zvažovat dvě otázky, pokud obdrží stížnost na obsah stránek.

Budou muset učinit stránky nedostupnými pokud obdrží zprávu, z které bude patrné, že obsah stránky je "zjevně protiprávní" a žádost o její odstranění. Takovou povinnost ukládá do národního zákonodárství směrnice o elektronickém obchodu (2000/31/EC) a je obdobně zakotvena i v českém právu v zákoně č. 480/2004 o některých službách informační společnosti.

Soud však nyní uložil poskytovateli volného prostoru (providerovi) další povinnost. Pokud webová stránka "může být" protiprávní (resp. její obsah), musí provider vydat osobní údaje vlastníka stránky.

Hudební průmysl v Nizozemí jevil o kauzu Lycos/Passers mimořádný zájem. Nizozemská protipirátská organizace Brein dokonce zaplatila panu Pessersovi náklady na právní zastoupení, přičemž doufá, že rozhodnutí jim umožní získávat osobní údaje uživatelů peer-to-peer sítí skrze jejich poskytovatele přístupu na internet. Ačkoli Lycos se rozhodl právní bitvu vést dále až do úplně poslední "instance", očekává se, že většina providerů jej následovat nebude. A je tedy pravděpodobné, že v Nizozemí bude velmi snadné získat něčí osobní údaje prostřednictvím jeho providera, pokud jej přesvědčí, že obsah webové stránky "může být" protiprávní.

Pochopitelně nejde o obecný precedens (což soud zdůraznil ve svém rozhodnutí), neboť toto rozhodnutí se vztahuje pouze na konkrétní spor mezi Lycos a p. Pessersem, avšak na druhou stranu jde jistě o důležité rozhodnutí, které může ukazovat směr, jakým se tato oblast bude ubírat.

Pramen: EDRi-gram bulletin č. 24 z 5.12.200, www.edri.org (v AJ), http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtluitspraak.asp?searchtype=ljn&ljn=AU4019&u_ljn=AU4019 (v nizozemštině)

překlad Iuridicum remedium, upravil a doplnil Jiří Čermák

Rubrika: Odpovědnost a delikty, Judikatura, Aktuality a zprávy, Ochrana osobních údajů a dat, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 11715 Počet reakcí: 2

Diskuse - komentáře:
   03 Jan 2006 09:33 Milan Kvasnica
s názorem soudu souhlasím
 
   18 May 2008 11:24 tonda
zajímavé
 
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce