dnes je úterý 16. 4. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


K novému nařízení Spolkového ministerstva spravedlnosti o akcionářském fóru <16. 1. 2006> <Jan Brodec>
Dne 1.12.2005 nabylo v Německu účinnosti nařízení Spolkového ministerstva spravedlnosti o akcionářském foru . Hlavním účelem tohoto nařízení je umožnit minoritním akcionářům prostřednictvím internetu společný postup při uplatňování jejich práv pramenících z vlastnictví akcií určité společnosti.

Dne 1.12.2005 nabylo v Německu účinnosti nařízení Spolkového ministerstva spravedlnosti o akcionářském foru. Hlavním účelem tohoto nařízení je umožnit minoritním akcionářům společný postup při uplatňování jejich práv pramenících z vlastnictví akcií určité společnosti.

Pomocí moderních informačních technologií má být nabídnuta akcionářům možnost ke zlepšení jejich vzájemné komunikace a tím i společného uplatňování práv.

Akcionářské forum je umístěno na následujících webových stránkách : www.ebundesanzeiger.de , www.unternehmensregister.de a www.aktionärsforum.de Akcionářské forum bylo založeno jakožto elektronická platforma uplatňování akcionářských práv. Vznik tohoto fora umožnil tzv. (UMAG) – zákon o kontrole podnikání a modernizaci práv akcionářů. Tento zákon vstoupil v účinnost dne 1.11.2005. Právě k provedení tohoto zákona bylo vydáno výše uvedené nařízení Spolkového ministerstva spravedlnosti.

Akcionáři a sdružení akcionářů se mohou na webové stránce zaregistrovat a následně umisťovat a provádět oznámení jiným akcionářům téže společnosti. Upřednostňován je kontakt prostřednictvím e-mailu. Akcionáři nesmějí na forum umisťovat důvody jejich snahy navázat kontakt s jinými akcionáři. Mohou však umístit odkaz na vlastní webovou stránku, kde důvod snahy spojit se s ostatními akcionáři objasní. Taktéž společnosti, kterých se „svolávání se“ akcionářů týká, mohou na forum umisťovat odkazy na své webové stránky, kdy objasní své kroky či podají vysvětlení. Samotné forum nemá sloužit k výměně názorů, ale má být používáno čistě jako elektronická „nástěnka“. Účelem je umožnit akcionářům, aby se mohli navzájem lehce kontaktovat a dohodnout na společné akci. Tato koncepce může být i inspirací pro české prostředí, kde stále existuje velké množství drobných akcionářů, kteří jen těžko prosazují svá práva proti akcionářům majoritním. Jistou platformu, i když zřízenou na soukromoprávní bázi, představuje v českém prostředí například server www.fin.cz, kde si akcionáři sdělují své názory k jednotlivým akciím a dohadují se na společném postupu.

Pro ITprávo.cz  zpracoval: JUDr. Jan Brodec, LL.M.

Rubrika: E-obchod, Související oblasti, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 9574 Počet reakcí: 1

Diskuse - komentáře:
   01 May 2006 11:40 Jarkl
Kdy u nás?
 
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce