dnes je středa 22. 5. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Rozsudek okresního soudu v Blansku: soukromé užívání firemního e-mailu je důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru <29. 4. 2003> <Matejka Ján>
Hospodářské noviny informovaly 24.4.2003 o rozhodnutí okresního soudu v Blansku ve věci pracovněprávního sporu mezi společností Celestica v Ráječku na Blanensku a jejím bývalým zaměstnancem Igorem Forgáčem. Pan Forgáč byl ze společnosti okamžitě propuštěn, jako důvod zaměstnavatel uvedl používání firemního e-mailu pro soukromé účely. U soudu připustil, že z firmy za dva měsíce odeslal na osmdesát e-mailů, navíc část z nich se týkala jeho vedlejší pracovní činnosti. Pan Forgáč podal v souladu s ustanovením § 64 pracovního zákoníku žalobu o neplatnost rozvázání pracovního poměru, kterou prvostupňový soud zamítl. Soud vyslovil souhlas s argumentem žalovaného zaměstnavatele, že používání firemního e-mailu pro soukromé účely lze chápat jako porušení kázně ze strany zaměstnance zvlášť hrubým způsobem a může tak být důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru s ním dle § 53 odst. 2 písm. b zákoníku práce.

S ohledem na informace uvedené v Hospodářských novinách nelze bohužel přesně zjistit, z jakého důvodu se soud přiklonil na stranu žalovaného a proč nevzal v potaz argument žalobce, že důvodem ukončení pracovního poměru bylo jeho členství v nově založené odborové organizaci. Z důvodu přesnosti je navíc třeba uvést, že se ve článku navíc hovoří nepřesně o "okamžité výpovědi", což je právní institut českému pracovnímu právu neznámý. Z kontextu jsme dovodili, že se jedná o okamžité zrušení pracovního poměru. Rozhodnutí okresního soudu v Blansku lze chápat za poněkud "proti proudu", a to již z toho důvodu, že současná soudní praxe dává v otázce žalob o neplatnost rozvázání pracovního poměru ve valné většině za pravdu zaměstnancům, kdy v duchu socialistického pracovního práva poskytuje zaměstnancům vyšší stupeň ochrany než zaměstnavatelům. Lze pouze doufat, že se zaměstnanec včas ve věci odvolá a pokusí se rozhodnutí soudu prvního stupně ještě zvrátit, takže se bude muset rovněž odvolací soud zabývat otázkou používání firemního e-mailu k soukromým účelům.
Rubrika: Odpovědnost a delikty, Judikatura, Aktuality a zprávy Čtenost: 10359 Počet reakcí: 25

Diskuse - komentáře:
   29 Apr 2003 10:57 
proč socialistické
 
   29 Apr 2003 11:46 Ladislav Smejkal
proč socialistické
 
   29 Apr 2003 14:56 Josef Aujezdský
co chybí?
 
   29 Apr 2003 15:24 Ladislav Smejkal
co chybí?
 
   29 Apr 2003 15:46 Ivan Maštálka
co chybí?
 
   29 Apr 2003 16:26 Josef Aujezdský
co chybí?
 
   29 Apr 2003 17:49 Ivan Maštálka
co chybí?
 
   29 Apr 2003 19:46 Ivan Maštálka
"firma"
 
   30 Apr 2003 08:28 Ivoch
"firma"
 
   30 Apr 2003 08:57 Srami
"firma"
 
   30 Apr 2003 09:28 Aujezdský Josef
"firma"
 
   30 Apr 2003 09:25 Aujezdský Josef
co chybí?
 
   30 Apr 2003 15:13 Ivan Maštálka
co chybí?
 
   30 Apr 2003 15:22 zdenda
co chybí?
 
   30 Apr 2003 19:20 Aujezdský Josef
trh prace
 
   30 Apr 2003 21:57 Ivan Maštálka
trh prace
 
   20 Jun 2003 08:51 Martin Grünwald
trh prace
 
   01 May 2003 22:58 Jan
co chybí?
 
   02 May 2003 10:02 Ivan Maštálka
co chybí?
 
   20 Jun 2003 08:42 Martin Grünwald
odbory
 
   27 Jun 2003 09:05 Ladislav Smejkal
odbory
 
   02 May 2003 12:54 Ladislav Smejkal
co chybí?
 
   02 May 2003 14:29 Ivan Maštálka
co chybí?
 
   29 Jan 2004 14:58 onanym
co chybí?
 
   23 Jun 2014 21:56 Skokan
co chybí?
 
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce