dnes je středa 28. 2. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Vláda včera schválila návrh zákona o službách informační společnosti. <22. 1. 2004> <Matejka Ján>
Podle včerejší tískové konference konané po schůzi vlady ČR, schválila vláda návrh zákona o službách informační společnosti. Jde o návrh, který je bezesporu veden snahou o transpozici řady předpisů práva ES, zejména pak ustanovení Směrnice č. 2000/31/ES o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu ("směrnice o elektronickém obchodu"). S ohledem na jeho samotný obsah však může jít dle našeho soudu o návrh v řadě aspektů rozporný a kontraproduktivní.

Samotný předmět úpravy tohoto návrhu je poměrně široký, přičemž se zaměřuje zejména na odpovědnost poskytovatelů internetového připojení a poskytovatelů hostingu za obsah přenášených či uložených informací a problematiku „nevyžádaných obchodních sdělení“ (spamming). Zákon však samozřejmě ještě musí projít parlamentem. K problematice tohoto návrhu připravuje redakce ITpráva zvláštní článek. Samotný záznam z tiskové konference po schůzi vlády ČR ve středu 21. ledna 2004 lze nalézt zde - http://wtd.vlada.cz/tiskove/tiskove_tisk.htm .
Rubrika: Aktuality a zprávy Čtenost: 3827 Počet reakcí: 0

Diskuse - komentáře:
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce