dnes je středa 28. 2. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Konference na téma "Proč jsou soudy pomalé? - Přístup soudců k důležitým informacím z registrů" <25. 1. 2004> <Redakce>
Konference na téma "Proč jsou soudy pomalé? - Přístup soudců k důležitým informacím z registrů" se kona v úterý 27. ledna 2004 od 16:00 – do cca 18:00 hodin v soudní síňi č.214 ve 3. poschodí Městského soudu v Praze (Spálená ulice č. 2, v Praze 2, budova je na rohu Karlova náměstí). Konference se koná v rámci projektu „Do Evropské unie s výkonnou a efektivní justicí“. Účas vřele doporučujeme.

Mají soudci v rozumném čase k dispozici kritické informace pro rozhodování soudních případů? Umí stát poskytovat důležité informace sám sobě? Co by se dalo udělat pro lepší přístup soudců k takovým údajům?

Současné úsilí státní správy soudů, soudců samotných a dalších pracovníků resortu o modernizaci. Zkušeností jiných zemí ( Kanada, Německo, Británie, Slovensko)
Motto:

„Důvěřujme našim soudům, ale požadujme od nich rychlý a kvalitní výkon“

Václav Klaus, prezident České republiky,
novoroční projev
Místo a čas:

soudní síň č.214 ve 3. poschodí Městského soudu v Praze,
Spálená ulice č. 2, v Praze 2, budova je na rohu Karlova náměstí,

v úterý 27. ledna 2004 od 16:00 – do cca 18:00 hodin
Agenda:
Účastníci minulého setkání („Výkonnost soudů, její prezentace a využití IT na soudech“) označili právě špatný přístup k důležitým informacím jako jeden z několika hlavních faktorů, které významně přispívají k průtahům v soudních řízeních.

Cílem setkání je proto posoudit možnost zlepšení situace. Získat více informací od soudců a státní správy ale také ze zahraničí. Porovnat představy soudců, výkonné moci, politických stran a občanů a zejména otevřeně o situaci informovat.


Diskuze se zřejmě bude týkat zejména těchto informačních registrů:

Katastrální registr
Registr obviněných osob,
Registr přestupků
Registr vězňů,
Rejstřík trestů
Informace ze Správy sociálního zabezpečení
Informace od zdravotních pojišťoven
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Evidence obyvatel
Seznam advokátů
Seznam notářů
Seznam soudních znalců
Seznam patentových zástupců
Seznam slovenských advokátů

Příbuzná otázka – informační propojení soudnictví, policejních jednotek a státních zastupitelství bude zřejmě samostatným tématem některého z příštích setkáníJUDr. Eva Tilleová, předsedkyně Okresního soudu v Teplicích, hovoří o problémech tamní justice:


„Ministerstvo spravedlnosti dospělo k závěru, že přeci nemůže zaplatit pro soudce vstup do Katastru nemovitostí - vstup si totiž příslušný úřad nechává platit. Takže ke každé občansko-právní věci, ke které je třeba výpis z katastru, musíme dát písemný dotaz.

Česká správa sociálního zabezpečení Praha (centrální evidence důchodů) nám teď sdělila, že nám bude odpovídat na dotazy jenom jestliže bude pravomocný, vykonatelný titul. Takže zeptat se, zda ta a ta osoba pobírá důchod, protože to potřebujeme k rozhodnutí ve věci, je marné, protože nám neodpoví.

Nemáme přístup do trestního rejstříku, nemáme ani přístup k evidenci osob, které jsou stíhány.“

Program:

A) Hlavní příspěvky: 16:00 – 17:00
Moderní prezentační audiovizuální technika bude přednášejícím a divákům k dispozici. Délka příspěvků – cca 10 min.

1. Michael Jurič (Kanada) – Informovanost prospívá soudům, úřadům i jejich zákazníkům - potvrzeno

Dálkově přístupné elektronické soudní spisy (trestní i civilní) jsou volně přístupné veřejnosti (+ názorná ukázka). Jak naopak získává kanadský soudce informace pro vedení soudního řízení? Ovlivňuje informační otevřenost kanadské justice důvěru jejích zákazníků?

2. Jan Sváček (Městský soud v Praze) – Mají soudci dostatek důležitých informací v rozumném čase pro svá soudní rozhodnutí? - potvrzeno

Mohou soudy „konkurovat“ v přístupu k informacím pachatelům kriminálních a jiných činů? Mohly by rychlé a dostupné elektronické informace urychlit a zkrátit soudní řízení – jak významně? Byla by taková investice návratná?

3. Vladimír Král (Ministerstvo spravedlnosti ČR) – Povede také na české soudy informační dálnice? – potvrzeno

Budou mít soudci přístup do „katastru“ a dalším registrům? Co by se dalo udělat pro zlepšení situace? Kolik soudců má k dispozici počítač a dálkový přístup k registrům a jaký vývoj lze očekávat? Mohou občané či podnikatelé nebo novináři nějak pomoci? Bude česká justice dostatečně konkurence schopná v Evropské unii?

4. (představitel IT společnosti – technický a organizační pohled, bezpečnost dat, investice, zkušeností z podobného projektu ve světě) – v jednání

5. Jaromír Jirsa (Soudcovská unie ČR) – Přístup k registrům a délka civilního (exekučního) řízení – potvrzeno

Které informace nejvíce ovlivňují délku řízení? Jaké informace jsou dostupné dálkově? Jsou dostupné v potřebném rozsahu? Jak se lze dopátrat majetku dlužníka pomocí informací z registrů v exekučním řízení?

B) Moderovaná debata 17:00 – 18:00

1. mezi hlavními účastníky
2. mezi všemi zájemci v jednací síni
3. v 18:00 – konec veřejné části

C) Občerstvení, prostor pro volnou diskuzi 18:00 – cca 19:00

Konec setkání 19:00

Zájemcům bude následně k dispozici neupravovaný audio a videozáznam celého jednání konference

JUDr. Jan Vyklický, předseda Obvodního soudu pro Prahu 10:

„Aby se věci v české justici (systémově) výrazněji pohnuly? – na to sami soudci nestačí. Je třeba, aby se spojili s politiky, podnikateli, médii a samozřejmě také s občany“

Pozvánky:

1. Soudní moc – management ÚS, NS, NSS, VS, Soudcovská unie, soudci a zaměstnanci soudů.

2. Výkonná moc – management min. spravedlnosti, vnitra, informatiky, financí, představitelé vlády.

3. Zákonodárná moc – představitelé parlamentních ústavně-právních komisí, poslanci, senátoři

4. Politické strany – hlavní představitelé a odborníci - ČSSD, ODS, KSČM, US, KDU-ČSL, ED

5. Slovenští kolegové – Ministerstvo spravedlnosti SR, NS SR, Združenie sudcov Slovenska

6. Ústřední úřady – katastrální, evidence obyvatel, advokátní komora, notářská komora, správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Policie ČR

7. Média – televize, rozhlas, tisk, internet

8. Hosté – zahraniční zastupitelské úřady, obchodní komory

9. Odborné profese – advokáti, notáři, podnikoví právníci, experti

10. Podnikatelé – IT, telekomunikace, banky, pojišťovny

11. Občané – Sdružení obrany spotřebitelů, obecná veřejnost, studentiZa organizátory David Kolaja, volný novinář, kolaja@seznam.cz
Rubrika: Aktuality a zprávy Čtenost: 4455 Počet reakcí: 0

Diskuse - komentáře:
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce