dnes je pondělí 24. 6. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Der neue europarechtliche Rahmen für die elektronische Kommunikation (Teil 3) <23. 3. 2004> <Bohumír Štědroň>
Přinášíme poslední část serie neměcky psaných článků zabývajících se komunitárněprávními aspekty elektronických komunikací.

Der neue europarechtliche Rahmen für die elektronische Kommunikation (Teil 3)

V. BIBLIOGRAPHIE

Boehme-Neßler, Volker Cyber Law - Lehrbuch zum Internet-Recht, München, C.H. Beck 2001

Ehlers, Dirk; Rechtsfragen des Electronic Wolffgang, Hans- Michael; Commerce, Köln, O. Schmidt 2001
Pünder, Herman

Fechner, Frank Medienrecht, 2. Auflage, Tübingen, Mohr Siebeck 2001

Hesse, Albrecht Rundfunkrecht, 2. Auflage, München, Verlag Vahlen 1999

Hoeren, Thomas Grundzüge des Internetrechts, 2. Aulage, München. C.H. Beck 2002

Holznagel, Bernd Grundzüge des Telekommunikationsrecht, 2. Auflage, München, C.H. Beck 2001

Cermák, Jirí Internet a autorské právo, Praha, Linde 2001

Kloepfer, Michael Informationsrecht, München, C.H. Beck 2002

Kröger, Detle; Handbuch zum Internet Recht, Gimmy, Marc A. Berlin, Springer- Verlag 2000

Tichý, Luboš; Evropské právo, Praha, C.H. Beck Arnold, Reiner; 1999
Svoboda, Pavel

Mihule, Tomáš Internetový obchod pomocí PHP a MySQL, Praha, Newsletter 2001

Paschke, Marian Medienrecht, 2. Auflage, Berlin, Springer 2001

Schaar, Peter Datenschutz im Internet, München, C.H. Beck 2002

Sieber, Ulrich Verantwortlichkeit im Internet, München, C.H. Beck 1999

Smejkal, Vladimír Internet @ §§§, Praha, Grada 1999

Smejkal V. [et al.] Právo informacních a telekomunikacních systému, Praha, C. H. Beck, 2001

Zednícek, Rostislav Internet pro právníky, Praha, Grada 2001

Koenig, Christian; EC Competition and
Bartosch, Andreas; Telecommunications Law,
Braun, Jens- Daniel International Competition Law Sereies Vol. 6, Kluwer Law International, The Hague, London,
New York 2002

Koenig, Christian EG Telekommunikationsrecht - Skript zur Vorlesung Europarecht II, Wintersemester 02/03, Rheinische Friedrich- Wilhelms- Universität, Bonn

Libertus, Michael Der neue EU- Regulierungsrahmen für elektronische Kommunikation - Notwendiger Paradigmenweschel der Regulierung unter Konvergenzbedingungen ?, 2000 Rtkom, 264-296

Libertus, Michael The EU Regulatory Framework for Electronic Communications and the Commissions Proposal for a Decision on a Regulatory Framework for Radio Spectrum Policy in the Community <http://www.ijclp.org/6_2001/ijclp_webdoc_10_6_2001.html>

Roehrich, Nico Two years old and aging fast - Telecommuncations under the GATS <http://www.dcita.gov.au/crf/paper99/roehrich.html>

McLarty, T. Liberalized Telecommunications Trade in the WTO: Implications for Universal Service Policy Federal Communications Law Journal (1999), 51: 1-58.

Grewlich, Klaus W. Konflikt und Ordnung in der Globalen Kommunikation: Wettstreit der Staaten und Wettbewerb der unternehmen, 1. Auflage, Nomos Ver.- Ges. 1997

Grewlich, Klaus W. Governance in 'Cyberspace': Access and Public Interesrt in Global Communications, Kluwer Law International, 1999

Kubicek, Herbert Innovation@Infrastruktur - Jahrbuch Telekom-munikation und Gesselschaft 2002, Heidelberg, Hüthig 2002


5.1 Aufsätze

Klotz, Robert Die neuen EU- Richtlinien über elektronische Kommunikation: Annäherung der sektrorspezifichen Regulierung an das allgemeine Kartellrecht, K&R Beilage 1/2003

Krüger, Reinald Marktabgrenzung im Telekumminukationssektrot und die Definition von beträchtlicher Marktmacht (SMS), K&R Beilage 1/2003

Koenig, Christian Die Beurteilung der Marktmacht vertikal integrierte Unternehmen auf dem Telekommunikationssektor (Art. 14 Abs. 3 Rahmnenrichtlinie), K&R Beilage 1/2003

Wegmann, Windfried Die neuen Telekommunikations- Richtlinien aus Unternehmenssicht, K&R Beilage 1/2003

Knauth, Peter Regulierungsschwerpunkte und offene Fragen bei der Umsetzung der Telekommunikationsrichtlinien, K&R Beilage 1/2003

Ohlenburg, Anna Die neue EUZ- Datenschutzrichtlinie 2002/58/EG - Auswirkugnen und Neuerungen für elektronische Kommunikation, MMR 2/2003

Ellinghaus, Ulrich Der Stand der Telekommunikationsgesetzgebung, MMR 2/2003

Rosenthal, Michael Neue Antworten auf Fragen der Konvergenz - Entwiklung des Kommunikationsrecht in Europa und den USA

Scherer, Joachim Die Umgestaltung des europäischen und deutschen Telekkomunikationsrecht durch das EU- Richtlinienpaket - Teil I, K&R 6/2002

Scherer, Joachim Die Umgestaltung des europäischen und deutschen Telekkomunikationsrecht durch das EU- Richtlinienpaket - Teil II, K&R 7/2002

Scherer, Joachim Die Umgestaltung des europäischen und deutschen Telekkomunikationsrecht durch das EU- Richtlinienpaket - Teil III, K&R 8/2002

Gramlich, Ludwig Die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post im Jahr 2001, CR 7/2002

Schütz, Raimund Das neue Kommunikationsrecht der
Thorsten, Attendorn Europäischen Union - Was muß Deutschland ändern ?, MMR 2002/4 - Suplement 1-56

VI. BEILAGE

Status der deutschen nationalen Regulierungsbehörde

Die Regulierungsaufgaben sollen von einer organisatorisch selbständigen und so weit wie möglich unabhängigen Behörde wahrgenommen werden. Nach den Regelungen des Telekommunikationsgesetzes (TKG), seit dem 1. August 1996 in Kraft, wurde die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft mit Sitz in Bonn errichtet. Sie ging aus dem Bundesministerium für Post und Telekommunikation (BMPT) und dem Bundesamt für Post und Telekommunikation (BAPT) hervor.
Die Behörde, die zum 1. Januar 1998 ihre Arbeit aufnahm, hat die Aufgabe, durch Liberalisierung und Deregulierung für die weitere Entwicklung auf dem Post- und Telekommunikationsmarkt zu sorgen. Zur Durchsetzung der Regulierungsziele ist sie mit wirksamen Verfahren und Instrumenten ausgestattet worden, die auch Informations- und Untersuchungsrechte sowie abgestufte Sanktionsmöglichkeiten einschließen.

Die Entscheidungen der Regulierungsbehörde werden durch Beschlußkammern gefaßt.
Die unmittelbar betroffenen Unternehmen können beteiligt werden.
Die vom Verfahren berührten Wirtschaftskreise können beigeladen werden.
Die Entscheidungen der Regulierungsbehörde basieren auf dem Telekommunikationsgesetz und dem Postgesetz und sind rechtlich überprüfbar.
Entscheidungen der Regulierungsbehörde können im Falle eines Rechtsstreit von der Aufsichtsbehörde Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) nicht aufgehoben werden. Eine sogenannte Ministerentscheidung ist, abweichend von den Regelungen im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), nicht vorgesehen.
Es findet kein Widerspruchsverfahren statt.

Gegen die Entscheidung der Regulierungsbehörde kann unmittelbar vor den Verwaltungsgerichten geklagt werden. Klagen haben nicht automatisch aufschiebende Wirkung.

Rubrika: Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 6801 Počet reakcí: 0

Diskuse - komentáře:
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce