dnes je středa 22. 5. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Soud nařídíil převést doménu na "oprávněného uživatele" <27. 7. 2004> <Štědroň Bohumír>

O problematice domén a doménových jmen toho již bylo mnoho napsáno. Předmětem tohoto příspěvku je snaha o právní vymezení pojmu "spekulant" a 'oprávněný uživatel".Úvodem tohoto článku si připomeňme, že ač přes různé snahy i samotných zákonodárců, registrace domén se v zásadě řídí principem „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Správcem národní domény (top domény) .cz je sdružení CZ.NIC, které zároveň vede databázi o doménových jménech (centrální registr). Samotných registrátorů, tedy subjektů oprávněných přistupovat k centrálnímu registru a provádět v databázi změny, je již celá řada.

V květnu 2003 Krajský soud v Brně vydal rozsudek ve věci EUROPRESS, kom. spol. (žalobce) proti společnosti ONE.CZ s.r.o. ohledně držby (oprávněného užívání) domény tina.cz. Tento rozsudek je podle názoru autora doposud bezesporu jedním z nejvýznamnějších rozsudků v oblasti Internetu.

Tímto rozsudkem nařídil soud spekulantovi, aby:

1) se zdržel užívání doménového jména tina.cz,
2) aby předmětné doménové jméno (tina.cz) převedl na žalobce a
3) uhradil žalobci náklady řízení a náklady nařízeného předběžného opatření a to ve výši v rozsudku soudem stanovené.

O co vlastně v předmětném sporu přesně šlo ? Stručně řečeno, společnost Europress, která vydává časopis Tina, vysoudila internetovou adresu (doménu) tina.cz. Soud tak v podstatě negoval do té doby platnou zásadu, že doména patří tomu, kdo si ji jako první zaregistruje. Právě na tuto zavedenou praxi se odvolávala společnost ONE.CZ (žalovaný), na kterou byla doména zaregistrována. Zajímavé je, že společnost ONE.CZ je zároveň i jedním z registrátorů domén. Dalším obranným argumentem žalovaného bylo tvrzení, že slovo Tina je pouze jedním z obecných jmen a že u nás žije nejméně sto žen, které jej používají. Navíc tu působí desítky společností, které mají toto slovo v názvu. Žalobce na druhou stranu zase argumentoval, že je oprávněným uživatelem označení „Tina“ chráněného ochranou známkou. Oba subjekty jsou účastníky hospodářské soutěže a neoprávněnou a spekulativní blokací poškozuje žalovaný žalobcova práva při využívání Internetu, jako významného komunikačního kanálu.

Stěžejní pro celý spor, bylo prokázat, že žalovaný je spekulantem, který si doménu zaregistroval s cílem získat neoprávněný prospěch, kterého by jinak v běžném obchodním styku nedosáhl. Toto se podařilo žalobci dokázat s ohledem především na skutečnost, že žalovaný si v minulosti nechal zaregistrovat i následující slovní spojení jako např. „ossz“, „ceska posta“, „cesky rozhlas“, tedy šlo o zjevnou kolizi se zkratkou státní orgánu sociálního zabezpečení či všeobecně známými firmami. Nemohlo se tedy jednat pouhou náhodu ale při výběru slova „tina“ plánoval žalobce zjevně blokovat hospodářskou soutěž a parazitovat na pověsti jiných soutěžitelů (podnikatelů) a získat tím prospěch, kterého by jinak při podnikání nikdy nedosáhl.

Závěrem, ještě podotýkám, že sdružení CZ.NIC v zájmu zvýšení informovanosti veřejnosti o problematice doménových jmen, resp. o rozhodování soudů České republiky týkajícím se doménových jmen, zveřejňuje soudní rozhodnutí ve věcech, ve kterých je sdružení CZ.NIC účastníkem, nebo o kterých bylo sdružení soudem nebo některou ze stran sporu informováno. Jedná se ale jenom o předběžná opatření (více na www.nic.cz).
Rubrika: Ochrana doménových jmen Čtenost: 9327 Počet reakcí: 3

Diskuse - komentáře:
   17 Aug 2004 00:45 pivko
ostuda
 
   17 Aug 2004 06:11 Luke
:-)
 
   18 Aug 2004 15:26 pivko
:-)
 
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce