dnes je sobota 13. 7. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Proč si neregistrovat doménové jméno pod doménou nejvyššího stupně „.com“ aneb jak je to s jurisdikcí amerických soudů <13. 10. 2006> <Hrubešová Helena>
Článek přináší zajímavý náhled na to, jakým způsobem přistupují americké soudy ke sporům týkajím se domény ".com" a k otázce posuzování pravomoci ve sporech s mezinárodním prvkem vůbec.

Počítače připojené k internetu jsou identifikovány pomocí tzv. IP adresy, kterou tvoří 32 čísel. Jelikož málokterý uživatel by byl schopen si zapamatovat tuto číselnou řadu, byly IP adresy spojeny s určitým jménem, tzv. doménovým jménem. Doménové jméno tvoří webový server, doména druhého stupně a doménova prvního stupně. Doména prvního stupně může být buď generická nebo geografická.

Velmi oblíbenou doménou prvního stupně po celém světě je „.com“. Doménu „.com“ spravuje společnost VeriSign jakožto centrální registr domén druhého stupně v doméně „.com“, které si případní zájemci mohou zaregistrovat prostřednictvím registrátorů na celém světě, tedy i v České republice. Společnost VeriSign sídlí ve státě Virginia, USA.

To znamená, že pokud si např. pan Cyril Norbert Novák zaregistruje doménové jméno „cnnovaknews.com“ u českého registrátora a zaplatí příslušný poplatek, bude informace o registraci této domény uložena na serverech ve Virginii. Pan Novák si nechá vytvořit webovou stránku pod svou doménou, na které bude v češtině publikovat zajímavosti a zprávy pro případné zájemce.

Jednoho dne však nejmenovaná zpravodajská společnost se sídlem v Georgii, USA zjistí, že pan Novák používá doménu zaměnitelně podobnou s její ochrannou známkou. Zpravodajská společnost podá u federálního soudu pro východní distrikt Virginia (US District Court for the Eastern District of Virginia) žalobu in rem na zrušení doménového jména na základě zákona spojených států o ochraně spotřebitelů proti cybersquattingu (ACPA), tj. žaluje předmětnou doménu. Tento soud bude podle ACPA věcně příslušný, i přesto, že nemá osobní jurisdikci nad panem Novákem ani jeho českým registrátorem, neboť pro žalobu in rem podle ACPA stačí, že v jeho distriktu sídlí centrální registr pro doménu „.com“ , tj. VeriSign, a že zpravodajská společnost je poškozena na svých právech vyplývajících z ochranné známky. Soud rozhodne nejspíše ve prospěch držitele ochranné známky, jelikož žalovaná doména sama o sobě jen těžko prokáže opak, a nařídí společnosti VeriSign zrušit předmětné doménové jméno a to i přesto, že VeriSign je smluvně vázán s českým registrátorem nezasahovat do registrovaného doménového jména. Takže chudák pan Novák jednoho dne zjistí, že jeho webové stránky už nefungují, protože někde za mořem nějaký soud rozhodl, že jeho doména je v rozporu s ochrannou známkou někoho jiného.

Výše uvedené vychází ze dvou případů. První je CNN L.P. v. Cnnews.com, ve kterém si čínská společnost Maya Online Broadband Network (HK) Co.Ltd. (Maya) zaregistrovala doménu „cnnews. com“. Maya si zvolila tuto doménu, jelikož „cn“ je označení používané pro geografickou doménu nejvyššího stupně pro Čínu. Na svých webových stránkách pak Maya publikovala zprávy v čínštině, a to pouze v Číně. Doménu si však zaregistrovala u americké společnosti Network Solutions, Inc. se sídlem ve Virginii, USA. Společnost CNN podala žalobu in rem na základě ACPA (tj. žalovala doménové jméno). Dle ACPA byla splněna kriteria pro příslušnost federálního soudu k rozhodnutí, neboť registrátor sídlí v distriktu tohoto soudu. Soud shledal, že doménové jméno porušuje práva společnosti CNN z její ochranné známky a společnost Maya tak byla zbavena svého doménového jména.

Druhým případem je Global SantaFe Corp. V. Globalsantafe.com. V tomto případě si Korejský občan Park zaregistroval doménové jméno „globalsantafe.com“ u korejského registrátora Hangang. Tento registrátor měl smlouvu s centrálním registrem VeriSign se sídlem ve Virginii, USA. Park doménové jméno nevyužíval (webové stránky byly po celou dobu registrace domény „ve výstavbě“). Společnost GlobalSantaFe vlastnící ochrannou známku stejného znění podala žalobu in rem vůči doménovému jménu na základě ACPA; nejprve na převod (ten se neydařil, viz níže), tak ji doplnila o zrušení domény. Obdobně jako v předešlém případě shledal federální soud příslušnost a nařídil centrálnímu registru VeriSign zrušit doménové jméno, bez ohledu na smluvní vztahy mezi VeriSign a registrátorem Hangang. Ačkoliv na rozdíl od předešlého případu je zde porušení práv z ochranné známky více než zřejmé, i tak je sebejistota amerického práva při určování místní příslušnosti je více než zarážející. 

 Druhý případ je také zajímavý tím, že americký soud původně přikázal nejen centrálnímu registru VeriSign, ale i korejskému registrátorovi, aby převedli předmětnou doménu na společnost GlobalSantaFe. Park však podal žalobu u korejského soudu, v níž požadoval předběžné opatření zakazující korejskému registrátorovi převod domény.  Předběžné opatření bylo uděleno a Hangang odmítl převést doménu. V doplněné žalobě se pak americký federální soud mimo jiné zabýval pravidlem „first-in-time“. Dle tohoto pravidla federální soud jako první uplatnil jurisdikci nad doménovým jménem a tedy zahraniční soud ji již uplatnit nemůže. Jak však ukazuje případ Hawes v. Network Solutions, Inc., platí toto pravidlo jen tehdy, pokud je to soud USA, kdo první uplatnil jurisdikci nad doménou. Zde si americký občan Hawes zaregistroval doménu „lorealcomplaints.com“. Francouzská společnost L’Oreal žalovala Network Solutions, Inc u francouzského soudu na převod doménového jména a spor vyhrála. Hawes však podal žalobu u amerického federálního soudu na Network Solutions, Inc. s tím, že podle ACPA neporušil práva z ochranné známky a že tedy doménové jméno nemá být převedeno. Americký soud shledal, že je příslušný i přes výše uvedené pravidlo, tj. pokud první uplatní jurisdikci zahraniční soud, pak toto pravidlo v USA samozřejmě neplatí.

Z výše popsaného případu vyplývá poučení pro všechny pany Nováky a samozřejmě i všechny ostatní: Neregistrovat si doménové jméno druhého stupně pod doménou prvního stupně „.com“!

Prameny:

Bellia, Berman, Post- Cyberlaw, Problems of Policy and Jurisprudence in the Information Age, 2nd edition 2004

Cable News Network L.P. v. Cnnews.com, 162 F.Supp. 2d 484 (E.D.Va. 2001)

GlobalSantaFe Corp. V. Globalsantafe.com, 250 F. Supp. 2d 610 (E.D.Va. 2003)

Hawes v. Network Solutions, Inc., 337 F. 3d 337 (4th Cir. 2003)

15 USC § 1125 (d) ACPA

 

 

Rubrika: Ochrana doménových jmen, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 18099 Počet reakcí: 8

Diskuse - komentáře:
   14 Oct 2006 13:08 Milan Kvasnica
O nás bez nás
 
   14 Oct 2006 17:52 Ján Matejka
Nic nového
 
   17 Oct 2006 04:52 Helena Hrubesova
Nic nového;-)
 
   17 Oct 2006 09:47 Ján Matejka
Článek je pěkný
 
   17 Oct 2006 13:48 Helena Hrubesova
pokracovani diskuze
 
   17 Oct 2006 22:51 Josef Aujezdský
pokracovani diskuze
 
   15 Dec 2006 18:40 Libor Chocholaty
pokracovani diskuze
 
   14 Aug 2012 18:15 Martin Sýkora
pokracovani diskuze
 
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce