dnes je sobota 13. 7. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Rozsudek Spolkového soudního dvora ve věci doménového jména kinski-klaus.de <31. 10. 2006> <Redakce>
Ve svém rozhodnutí ze dne 5.10.2006 č. 277/03 rozhodl Spolkový soudní dvůr ve věci nároku na náhradu škody, která měla být způsobena neoprávněným užíváním doménového jména kinski-klaus.de.
Žalobci byli pozůstalí umělce jménem Klaus Nakszynski, který zemřel v roce 1991 a je znám pod svým uměleckým pseudonymem Klaus Kinski. Žalovaní, kteří ke jmenovanému umělci nebyli v žádném příbuzenském a ani smluvním vztahu, zaregistrovali pod svým jménem doménové jméno kinski-klaus.de a pomocí webové stránky, která s touto doménou souvisela, propagovali výstavu o Klausi Kinskim, kterou sami pořádali. Žalobci vyzývali žalované, aby přestali výše uvedené doménové jméno užívat, neboť dle jejich názoru zasáhli do jejich absolutního práva „tržně nakládat“ s postmortálními osobnostními právy Klause Kinski.

Samotnou žalobou se pak domáhali náhrady škody spočívající ve vynaložených nákladech na upomínání a vyzývání žalovaných. Přestože Amtsgericht (okresní soud) a ani Landesgericht (krajský soud) žalobě nevyhověl, domáhali se žalobci svého práva prostřednictvím dovolání u Spolkového soudního dvora, který rozhodnutí soudů předchozí instance potvrdil a nepřiznal žalobcům žádnou náhradu škody v souvislosti s údajným porušením postmortálního osobnostního práva Klause Kinski.

Spolkový soudní dvůr se vyslovil, že při porušení postmortálních osobnostních práv, které mají i majetkovou složku, může obecně dědicům vzniknout nárok na náhradu škody. Avšak majetková složka postmortálních osobnostních práv nevyhrazuje dědicům stejná práva jako právo k duševnímu vlastnictví, konkrétně pak právo autorské.

Oprávnění dědiců pramenící z majetkové složky postmortálních osobnostních práv se odvozují od zemřelého jakožto nositele osobnostních práv a nemohou být použity v rozporu s jeho pravděpodobnou vůlí. Tato oprávnění by naopak neměla umožňovat kontrolovat a řídit nakládání s údaji o životě a díle zemřelé osoby. Když navíc v tomto případě není se jménem Klause Kinski nakládáno způsobem, který by byl v rozporu s jeho zájmy, neboť se jedná o propagaci výstavy věnované jeho osobě.

Porušení majetkové složky postmortálních osobnostních práv může být tedy konstatováno až po důkladném zvážení závažnosti porušení, zejména pokud by se jednalo o zásah do základních práv jako je svoboda vyjadřování (čl. 5 odst. 1 Základního zákona), což se v tomto případě nestalo.

V daném případě se nemůže dle Spolkového soudního dvora jednat o zásah do majetkové složky postmortálních osobnostních práv už proto, že tato ochrana vypršela dle § 22 KUG 10 let po smrti Klause Kinskiho.
Spolkový soudní dvůr tedy vztáhl ustanovení uvedeného § 22, které se vztahuje primárně na práva k podobizně, i na majetkovou složku postmortálních osobnostních práv. Stanovení zákonné doby na ochranu práva k podobizně má být zárukou právní jistoty, že po uplynutí 10-ti leté lhůty od smrti určité významné osoby se může veřejnost volně zabývat osobností a dílem této osoby. Jelikož je v tomto případě právo k podobizně podobné jako majetkové složky postmortálních osobnostních práv, lze ustanovení § 22 KUG vztáhnout i na případ používání doménového jména odvozeného ze jména zemřelé osoby.

Zpracoval : JUDr. Jan Brodec, LL.M.
Rubrika: Judikatura, Ochrana doménových jmen Čtenost: 12299 Počet reakcí: 0

Diskuse - komentáře:
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce