dnes je pondělí 24. 6. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Konference "Kyberprostor 2004: Normativní systémy" <17. 10. 2004> <Redakce>
Ve dnech 26.10 - 27.10. se koná 2. ročník mezinárodní konference Kyberprostor 2004: Normativní systémy, která se uskuteční na půdě Právnické fakulty PrF MU v Brně. Konference se bude týkat problematiky práva a jiných normativních systémů ve vztahu k prostředí informačních sítí.

Název: Kyberprostor 2004: Normativní systémy


Pořádá: Katedra právní teorie Právnické fakulty MU ve spolupráci s Katedrou psychologie Fakulty sociálních studií MU


Místo konání: Právnická fakulta MU, Veveří 70, Brno


Datum konání: 26.10. - 27.10. 2004


Agenda: právo, právní teorie, státověda: definice kyberautority/regulace vs. liberalizace/stát jako autorita v kyberprostoru/regulace telekomunikací a informační výměny/pozice ES a EU v řízení telekomunikací a informační výměny/právo, náboženství, obchod jako normativní systémy v kyberprostoru/neformální autority a neprávní normativní systémy na Internetu/postmoderní pojetí vlády/kyberkriminalita, kyberterorismus/e-government, e-governance -- filozofie, právní filozofie: dekonstrukce normativních systémů a autority/logocentrismus a autorita ve virtuálním prostředí -- psychologie: specifika chování ve virtuálním prostředí/závislost na internetu/skupiny a skupinová dynamika v kyberprostoru/rodina a kyperprostor/proměny komunikace ve virtuálním prostředí/děti a dospívající v kyberprostoru/identita ve virtuálním prostoru

Další informace, registrace zdarma: http://www.cyberspace.law.muni.cz

Mezinárodní účast: Česká republika, Slovensko, Polsko, Rakousko, Německo, Švédsko, Norsko, Itálie, USA, Velká Británie, Austrálie, Indie


Poznámka: na konferenci je třeba se předem zaregistrovat
Rubrika: Aktuality a zprávy Čtenost: 5786 Počet reakcí: 0

Diskuse - komentáře:
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce