dnes je sobota 13. 7. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


K některým zakázaným marketingovým aktivitám nejen na internetu <22. 3. 2008> <Petr Sprinz>
Český právní řád obsahuju řadu zákonů, které regulují reklamu. Tento příspěvek bude zaměřen na vybrané prvky vlivu zákona č. 36/2008 Sb., který nabyl účinnosti 12. 2. 2008. Zákon provedl do českého právního řádu směrnici 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách, a nejvíce se odrazil v doplnění zákona o ochraně spotřebitele.


Český právní řád obsahuju řadu zákonů, které regulují reklamu. Tento příspěvek bude zaměřen na vybrané prvky vlivu zákona č. 36/2008 Sb., který nabyl účinnosti 12. 2. 2008. Zákon provedl do českého právního řádu směrnici 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách, a nejvíce se odrazil v doplnění zákona o ochraně spotřebitele.

Nejvýznamnějším důsledkem provedení směrnice je zákaz praktik, které jsou považovány za nekalé. Za nekalé jsou považovány praktiky, které jsou buď klamavé, nebo agresivní. Pod praktikou je možné zahrnout především marketingovou činnost. Jelikož zákon nespecifikuje šíři vztahů co do způsobu použití praktik, kritérium nekalosti se použije nejen internetové, ale i jiné praktiky obchodníků. Příloha zákona obsahuje seznam praktik (tzv. černý list), které jsou automaticky považovány za zakázané. Není samozřejmě v moci zákonodárce vymezit všechny možné druhy nekalých praktik, aby tak postihnul většinu neférového jednání podnikatelů, a tak zákon obsahuje i obecná vymezení nekalosti praktik, která se použijí, jestliže není praktika výslovně obsažena v seznamu.

Vábivá reklama

Jedná se o zakázanou praktiku, která se projevuje tím, že obchodník vyzve ke koupi produktů za určitou cenu, která je zpravidla velmi výhodná, aniž by přitom zveřejnil důvody, na základě kterých se může domnívat, že nebude sám nebo prostřednictvím jiného obchodníka schopen zajistit dodávku uvedených nebo rovnocenných produktů za cenu platnou pro uvedené období a v přiměřeném množství vzhledem k povaze výrobku, rozsahu reklamy a nabízené ceny. Příkladem může být internetový portál, který inzeruje prodej notebooku za velmi výhodnou cenu bez toho, aby měl přiměřenou zásobu na skladě, kterou lze na základě rozsáhlosti inzerce a ceny předpokládat.
Kupte dnes, zítra již nabídka neplatí!

Klamavou je praktika také tehdy, jestliže se nepravdivě uvádí, že produkt nebo služba bude nabízena pouze po omezenou dobu nebo po omezenou dobu za daných podmínek, čímž se dostává spotřebitel pod tlak a má učinit rychlé rozhodnutí.

Speciální nabídka našeho portálu: zboží můžete vrátit bez uvedení důvodu do 14 dnů!
I taková praktika je klamavá. Podstatou je, že se u spotřebitele vyvolává dojem, že mu obchodník nabízí produkt s právem nad rámec spotřebitelových zákonných oprávnění. Spotřebitel má však právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů ze zákona a nejedná se tedy o žádnou speciální nabídku. Obchodník tedy nemůže nabízet

Totální výprodej! Obchod končí s prodejem!

Klamavou praktikou je nepravdivé tvrzení o ukončení činnosti. Tím se vyvolává dojem, že nabídka je výhodná vzhledem k nutnosti prodat veškerý zbylý sortiment.
Tento lék Vás zaručeně vyléčí!

Za klamavou praktiku je považováno i sdělení, které nepravdivě prohlašuje, že výrobek může vyléčit nemoc, zdravotní poruchu či postižení.

Jaké jsou důsledky použití nekalých praktik?

Směrnice výslovně žádá, aby státy přijaly opatření, kterým by byly nekalé praktiky postihovány. Obchodníkům užívající nekalé obchodní praktiky hrozí peněžní sankce ve výši až 5 miliónů Kč. K sankcím za nekalé obchodní praktiky na internetu bude příslušná zpravidla Česká obchodní inspekce.

V příspěvku jsou vzhledem k jeho délce obsaženy jen některé druhy nekalých praktik, které mohou být užity proti uživateli internetu. Praktiky, které jsou nyní zakázány, byly dosud bohužel hojně užívány. Doufám, že se situace změní a obchodníci se pod hrozbou sankce nekalých praktik zdrží.

Autor: Petr Sprinz, student Právnické fakulty Univerzity Palackého





Rubrika: E-obchod Čtenost: 11294 Počet reakcí: 0

Diskuse - komentáře:
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce