dnes je pondělí 24. 6. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Právo spotřebitele na vrácení zboží koupeného ve dražbě na www stránkách <29. 11. 2004> <Brodec Jan>
Příspěvek rozebírá vybrané aspekty velmi zajimavého rozsudku Spolkového soudního dvora z počátku listopadu, který v Německu rozpoutal vskutku rozsáhlou diskuzi.

Právo spotřebitele na vrácení zboží koupeného ve dražbě na stránkách společnosti eBay

Dne 3.11. 2004 vydal v německém Karlsruhe VIII. Senát Spolkového soudního dvora pod zn. VIII. ZR 375/03 rozsudek, ze kterého vyplývá, že spotřebitelé, kteří koupili zboží v rámci tzv. internetové aukce (eBay) od prodávajících - podnikatelů, mají právo vrátit toto zboží prodávajícím v zákonné 14 denní lhůtě.

Žalobcem byl podnikatel, který dal „do dražby“ na internetových stránkách společnosti eBay diamantový náramek a to za vyvolávací cenu 1 EUR. Žalovaný nabídl za náramek nejvyšší cenu, na základě čehož s ním žalobce uzavřel kupní smlouvu. Avšak žalovaný později odmítl náramek si vyzvednout a zaplatit za něj sjednanou cenu . Žaloba na zaplacení sjednané kupní ceny byla v předchozích instancích úspěšná (Amtsgericht Rosenheim, Landgericht Traunstein) .

Dle §312d odst.1 BGB (něm. Obč. zák.) má obecně spotřebitel právo v určité lhůtě vrátit zboží nabyté od podnikatele na základě smlouvy uzavřené na dálku. Dle ustanovení §312d odst.4 č. 5 BGB se toto ustanovení nevztahuje na smlouvy uzavřené vydražením v souladu s ust. § 156 BGB. Dle tohoto ustanovení je smlouva ohledně předmětu dražby uzavřena „přiklepnutím“. Podstata právního sporu spočívala tedy v tom, zda je možné dražbu na stránkách společnosti eBay považovat za dražbu ve smyslu ust. §156 BGB a to především s ohledem na požadavek „přiklepnutí“.

Spolkový soudní dvůr dospěl k závěru, že v případě aukce na stránkách společnosti eBay chybělo ono „přiklepnutí“, kterým by byla smlouva uzavřena. Smlouva byla uzavřena na základě závazného návrhu žalobce - dání zboží do aukce a přijetí tohoto návrhu žalovaným - nabídnutí nejvyšší ceny. Nejednalo se tedy o „přiklepnutí“ ve smyslu ust. §156 BGB. Způsoby uzavření smlouvy, které se odlišují od způsobu dle ust. §156 BGB, nemohou být dle názoru Spolkového soudního dvora zařazeny mezi výjimky uvedené v ust. § 312d odst. 4 a nemůže být tak spotřebiteli upřeno právo na vrácení zboží. Spolkový soudní dvůr dále poznamenal, že BGB, jakožto základní předpis německého soukromého práva, je potřeba vykládat co nejpřesněji - dle doslovného znění. Dále pak zmínil ochranu spotřebitele, který má být chráněn proti podnikatelům při nabývání zboží na základě smluv uzavíraných na dálku. V případě, kdy by aukce eBay byly z tohoto vyloučeny, došlo by k omezení ochrany spotřebitele při určitém typu smluv uzavíraných na dálku.

V této souvislosti je důležité zdůraznit, že zmíněné právo dle BGB má spotřebitel pouze v případě smluv uzavíraných s podnikateli. V případě aukcí eBay je mnohdy náročné určit, kdy prodávající jedná jako podnikatel a kdy jako nepodnikatel. V rozsudku z března 2004 Spolkový soudní dvůr použil ne příliš jasné rozlišení pro podnikatele a nepodnikatele, když poznamenal, že v případě aukcí eBay je možné za podnikatele považovat toho, kdo se aukcí často účastní jako prodávající.

Vzhledem k nárůstu objemu spotřebitelského e-obchodu v ČR se může stát, že se české soudy budou muset vypořádat s podobnými případy. Tento rozsudek by jim mohl být inspirací.

Rubrika: E-obchod, Judikatura, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 10656 Počet reakcí: 4

Diskuse - komentáře:
   09 Dec 2004 09:50 Martin Bílý
Poznámka
 
   09 Dec 2004 09:54 Martin Bílý
Poznámka 2
 
   13 Dec 2006 16:20 Lenka Kuřinová
RE: Poznámka 1 i 2
 
   01 Nov 2008 09:46 Eliášek Martin
RE: Poznámka 1 i 2
 
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce