dnes je středa 22. 5. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Výzva k přihláškám referátů (Call for papers) na III. mezinárodní konferenci KYBERPROSTOR 2005 <5. 4. 2005> <Redakce>
Právnická fakulta Masarykovy univerzity pořádá ve dnech 7.–8. listopadu 2005 III. mezinárodní konferenci KYBERPROSTOR 2005.

Organizační výbor vyzývá autory k zasílání abstraktů do následujících odborných sekcí
III. mezinárodní konference Kyberprostor 2005:

1) e-government, e-justice (předsedající JUDr. Danuše Spáčilová)
2) filosofie a sociologie kyberprostoru (předsedající
Mgr. et Mgr. Martin Škop, Ph.D.)
3) psychologie a internet (předsedající PhDr. David Šmahel, Ph.D.)
4) právo v kyberprostoru (předsedající JUDr. Radim Polčák)
5) zločin a bezpečnost v kyberprostoru (předsedající prof.
ing. Vladimír Smejkal, CSc.)
6) regulační rámec elektronické komunikace (předsedající
RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.)

Autoři přijatých příspěvků budou vyzváni k jejich prezentaci a/nebo k udělení
souhlasu s jejich publikací v rámci sborníku konference. Autorům přijatých
příspěvků bude zdarma poskytnuto ubytování, stravné a vstup na veškeré konferenční
akce. Přijaté příspěvky budou anonymně recenzovány.
Každý z nabízených příspěvků by měl obsahovat autorovo jméno, pracoviště, adresu
a e-mailovou adresu, název a abstrakt příspěvku. U příspěvků s více než jedním
autorem uveďte, který z autorů vystupuje jako kontaktní osoba.

Důležitá data
-------------
Uzávěrka odevzdání abstraktů: 31. květen 2005
Oznámení o přijetí: 30. června 2005
Uzávěrka odevzdání příspěvků: 31. srpen 2005
Uzávěrka recenzí: 31. září 2005
Uzávěrka pro konečné verze
příspěvků vč. prez. pomůcek: 20. říjen 2005
Uzávěrka příspěvků do sborníku: 30. listopad 2005

Formální požadavky týkající se abstraktů
----------------------------------------
Jazyk: anglický, český, slovenský
Rozsah: max. 1.500 znaků
Formát: kterýkoli z běžných textových formátů
(.doc, .rtf, .txt, etc.)
Způsob zaslání: e-mailem na adresu
cyberspace@law.muni.cz

Kontakt na pořadatele
---------------------
Adresa: Masarykova univerzita,
Právnická fakulta, Katedra právní teorie
Veveří 70
611 80 Brno
Telefon: 549 496 445
Centrální adresa konference: cyberspace@law.muni.cz

Organizační výbor
-----------------
JUDr. Radim Polčák předseda
prof. ing. Vladimír Smejkal, CSc. místopředseda
PhDr. et Mgr. David Šmahel, Ph.D. místopředseda
JUDr. Danuše Spáčilová členka (organizace)
doc. JUDr. Věra Kalvodová, CSc. členka (akademická spolupráce)
Mgr. et Mgr. Martin Škop, Ph.D. člen (publikace)
Mgr. Jakub Macek člen (tiskový mluvčí)

Programový výbor
----------------
PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (Liberec, CZ); prof. Dr. Ludwig Gramlich (Chemnitz, D);
prof. JUDr. Jan Hurdík, CSc. (Brno, CZ); prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. (Brno, CZ);
doc. JUDr. Věra Kalvodová, CSc. (Brno, CZ); JUDr. Radim Polčák (Brno, CZ);
prof. ing. Vladimír Smejkal, CSc. (Praha, CZ); JUDr. Danuše Spáčilová (Brno, CZ);
Dr. Dan Svantesson, Ph.D. (Gold Coast, Aus); PhDr. et Mgr. David Šmahel, Ph.D. (Brno, CZ);
Mgr. et Mgr. Martin Škop, Ph.D. (Brno, CZ); RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. (Praha, CZ);
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (Brno, CZ); JUDr. Zdeněk Vaníček (Praha, CZ);
Dr. Irini Vassilaki, PD Dr. (Feldafing, D); doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, PhD.. (Brno, CZ);
prof. Dr. Andreas Wiebe, LL.M. (Wien, A)
Rubrika: Aktuality a zprávy Čtenost: 6035 Počet reakcí: 0

Diskuse - komentáře:
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce