dnes je pondělí 24. 6. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


P2P sítě: Přísné pojetí odpovědnosti podle Nejvyššího soudu USA <5. 7. 2005> <Helena Svatošová>
Velkou ránu udělil do budoucna výrobcům peer to peer softwaru svým rozsudkem z 27.6.2005 Nejvyšší soud USA. V případě MGM proti Grokster a StreamCast shledali soudci výrobce softwaru odpovědné za porušování autorských práv, kterých se dopouští ti, kdo toto software užívají. Na podporu tohoto pojetí tohoto rozšíření odpovědnosti uvádí tři argumenty.


Ve smyslu této nové doktríny nařídil Nejvyšší soud soudu nižší instance změnit své rozhodnutí z roku 2001. V rozhodnutí v roce 2001, stejně jako v rozhodnutí odvolacího soudu v roce 2004 se výrobci software úspěšně ubránili odvoláním na již klasické rozhodnutí v kauze Sony (Betamax) proti Universal City Studios z roku 1984. Podle něj výrobci videorekordérů nejsou odpovědni za případné použití, které porušuje autorská práva, jelikož videorekordéry jsou užívány primárně k přehrávání.

U předchozích žalob proti výrobcům P2P brali soudy též v úvahu to, že výrobci software nemají žádné informace o aktuálním porušování autorských práv, neboť nemonitorují chování uživatelů a kromě poskytnutí software nic jiného ani nečiní.

Americká nevládní organizace Electronic Frontier Foundation poskytovala od počátku žalovaným právní pomoc. Fred von Lohmann, advokát EFF specializovaný na právo duševního vlastnictví rozhodnutí Nejvyššího soudu komentoval: "Nejvyšší soud dnes uvolnil pro inovace v USA stavidla právní nejistoty. Tento nový stimul pro teorii "velkorysé" odpovědnosti (přísně pojaté odpovědnosti za návod) nastartuje novou generaci žalob zábavního průmyslu proti technologickým firmám. Ještě významnější důsledek možná je, že pod hrozbou finančních důsledků žalob začnou tyto firmy své produkty uzpůsobovat tak, aby namísto spotřebitelům vyhověli Hollywoodu".


Supreme Court case 545 MGM v. Grokster et al (27.06.2005)
http://www.eff.org/IP/P2P/MGM_v_Grokster/04-480.pdf

Tisková zpráva EFF (27.06.2005)
http://www.eff.org/news/archives/2005_06.php#003748

Komentář překl.:
Bude Nejvyšší soud USA aplikovat tuto teorii odpovědnosti i na výrobce zbraní? :)
Rubrika: Odpovědnost a delikty, Judikatura, Autorská a průmyslová práva, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 11730 Počet reakcí: 9

Diskuse - komentáře:
   28 Jul 2007 18:19 
<a href='=funny ringtones'
 
   05 Mar 2009 01:36 amily
sCYMhSQyRLVeLasO
 
   15 Mar 2009 07:12 Patrick
srvCFOmLfH
 
   28 Jul 2009 00:06 comprar cialis
hjaKfWrduzDLhqa
 
   28 Jul 2009 11:13 compra viagra
avwOXjVRQtd
 
   10 Jan 2011 17:55 Httwwteh
AtbhfYmzovSrPzDKSAK
 
   28 Jul 2007 18:19 
<a href='=funny ringtones'
 
   28 Jul 2007 18:19 funny ringtones
<a href='ch.com'
 
   28 Jul 2007 18:19 funny ringtones
<a href='ch.com'
 
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce