dnes je středa 22. 5. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Rozsudek OLG Bremen ve věci obchodních podmínek na webové stránce <15. 7. 2005> <Jan Brodec>
Vrchní zemský soud Bremen rozsudkem ze dne 11.02.2005 (1 U 68/03) rozhodl, že obchodní podmínky jsou i tehdy dle § 305 odst. 2 BGB součástí smlouvy, pokud je ve smlouvě odkázáno na webovou stránku, na které se nacházejí.

Žalobkyně doručila dne 2. 12. 2002 J GmbH (společnost s ručením omezeným) pracovní stůl v hodnotě 11.600 euro. Doba splatnosti byla stanovena do 12. 12. 2002. Ode dne 11. 12. 2002 obchodovala J GmbH pod firmou H – GmbH. Dne 1.2. 2003 bylo proti H – GmbH zahájeno konkurzní řízení a žalovaný byl jmenován správcem konkurzní podstaty.

Smlouva ze dne 22. 11. 2002 obsahovala v oddíle Smluvní podmínky odkaz na webové stránky prodávající – nyní žalobkyně. Na těchto webových stránkách bylo možné po dalším „kliknutí“ nalézt Všeobecné obchodní podmínky ve formátu „Acrobat Reader“. Podmínky obsahovaly ustanovení o výhradě vlastnictví.

Na základě výhrady vlastnictví a tvrzení, že odkazem na webovou stránku se všeobecné obchodní podmínky staly součástí smlouvy, se žalobkyně domáhala vydání pracovního stolu.

Vrchní zemský soud Bremen po té, co byla Zemským soudem Bremen žaloba zamítnuta, žalobě vyhověl. V rozsudku soud konstatoval, že pro zahrnutí obchodních podmínek do smlouvy v obchodním styku mezi podnikateli stačí i vyjádření souhlasu mlčením. V tomto případě tedy plně dostačuje, že žalující na obchodní podmínky a místo jejich umístění ve smlouvě poukázala a smluvní partner jejich platnost nezpochybnil.
Soud dále konstatoval, že všeobecné obchodní podmínky jsou i tehdy součástí smlouvy, pokud na ně a jejich umístění na určité webové stránce smluvní strana ve smlouvě poukáže a druhá smluvní strana si nevyžádá jejich písemné znění ani se na danou webovou stránku nepodívá.
Rubrika: Judikatura, Aktuality a zprávy Čtenost: 7528 Počet reakcí: 0

Diskuse - komentáře:
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce