dnes je pondělí 24. 6. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Německo: Využívání internetu pro soukromé potřeby v práci může vést k okamžitému ukončení pracovního poměru <30. 8. 2005> <Bohumír Štědroň>
Využívání internetu pro soukromé účely může podle rozhodnutí Německého spolkového pracovního soudu (Bundesarbeitsgericht) vést k okamžitému rozvázání pracovního poměru. Vždy ale bude třeba každý případ posuzovat individuálně a prokázat, že zaměstnanec na internetu strávil nepřiměřenou dobu a tím porušil své povinnosti z pracovněprávního vztahu.

Spolkový pracovní soud (Bundesarbeitsgericht) v Erfurtu svým rozsudkem č. 2 AZR 581/04 ze dne 7.7.2005 rozhodl, že zaměstnancům, kteří v pracovní době využívají internet pro osobní účely může hrozit okamžitá výpověď ze strany zaměstnavatele. Platnost takovéhoto okamžitého rozvázání pracovního poměru ze zaměstnancem v důsledku využívání internetu pro soukromé účely bude vždy záviset na konkrétním případu. Nelze tedy zrušit se zaměstnancem pracovní poměr pro jakékoliv využívání internetu pro osobní účely. Obecnou podmínkou je, aby zaměstnanec na internetu strávil nepřiměřené množství času a je nerozhodné, zda-li v pracovní smlouvě nebo pracovním řáde je otázka využívání internetu upravena. Jinými slovy není nutné, aby využívání internetu pro osobní účely bylo ve pracovní smlouvě výslovně zakázáno. Typickým příkladem, kdy je možné se zaměstnancem zrušit okamžitě pracovní poměr, bude skutečnost, že zaměstnanec si v pracovní době prohlíží v nepřiměřením rozsahu (nepřiměřeném množství času) pornografické obrázky. Německý soud ale blíže nedefinoval „nepřiměřené množství času“. Stejně tak při výpovědi může zaměstnavatel argumentovat i škodou, resp. zvýšenými náklady, které mu při využívání internetu zaměstnancem pro osobní účely vznikly nebo poškozením image podniku, pokud zaměstnanec navštěvuje např. pornografické stránky.


Skutkový děj

Žalobce (zaměstnanec) byl u žalovaného (zaměstnavatele) zaměstnán od roku 1985 do 2002. V roce 2002 dostal žalobce ve své kanceláři možnost se neomezeně připojovat k internetu. Poté, co došlo k výraznému zvýšení nákladů na provoz internetu, proběhla kontrola a bylo zjištěno, že zaměstnanec si od září do listopadu 2005 opakovaně prohlížel pornografické stránky. Zaměstnanci bylo prokázáno, že během toho období na internetu soukromě „strávil“ přes 18 hodin a z toho minimálně 5 hodin prohlížením si pornografie. Zaměstnanec dostal okamžitě výpověď. Soud výpověď potvrdil.

Rubrika: Judikatura, Ochrana osobních údajů a dat, Související oblasti, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 10295 Počet reakcí: 0

Diskuse - komentáře:
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce