dnes je čtvrtek 29. 2. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Je zaměstnavatel oprávněn sledovat co si čtete na Internetu? <15. 12. 2000> <Líbal Přemysl>
Je z právního hlediska dovolené, aby zaměstnavatel kontroloval, jaké stránky navštěvují jeho zaměstnanci během pracovní doby ?

Otázka

Je možné, aby zaměstnavatel pomocí proxy serveru mohl sledovat jaké stránky navštěvují jeho zaměstnanci? Mě se to zdá jako zásah do soukromí zaměstnance, byť na prostředcích zaměstnavatele. Poté může některé informace protí mě zneužít např. když bych si hledal nabídku práce. S.

Odpověď

Podle mého názoru má zaměstnavatel právo monitorovat využití zařízení, které mu patří a jehož provoz financuje.

Pokud jste přesvědčen, že by mohl zaměstnavatel proti vám využít skutečnost, že si hledáte práci a při tom využíváte jeho zařízení. Nezbývá než doporučit - připojujte se z domova.

Na druhé straně § 1 odst. 4 Zákoníku práce uvádí:
V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace zaměstnanců z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině. Je zakázáno i takové jednání zaměstnavatele, které diskriminuje nikoliv přímo, ale až ve svých důsledcích.

Pokud by ze strany zaměstnavatele došlo na základě údajů zjištěných monitorováním přístupu k internetu k diskriminaci nebo propuštění z některého z výše uvedených důvodů. V tomto smyslu neznám dosud žádné soudní rozhodnutí v Českých zemích. V USA však již několik obdobných soudních pří proběhlo: Například: zaměstnanec byl propuštěn na základě své sexuální orientace, kterou zaměstnavatel zjistil v rámci monitorování jeho e-mailu. Výpověď byla soudem označena za diskriminační a propuštěný zaměstnanec získal tučné odstupné.

Nic z výše uvedeného však nemění názor, že zaměstnavatel má právo monitorovat využívání svého zařízení.


Původně publikováno na serveru www.ipravnik.cz. Převzato se souhlasem autora a serveru Iprávník
Rubrika: Ochrana osobních údajů a dat Čtenost: 7117 Počet reakcí: 11

Diskuse - komentáře:
   26 Nov 2001 18:56 Pavel Mašín
možná přeháním
 
   28 Nov 2001 01:21 Jiří Čermák
Re: možná přeháním
 
   29 Nov 2001 14:10 Ján Matejka
možná přeháním
 
   03 Dec 2001 18:33 Polčák St.
Je to tento web opravdu právní?
 
   03 Dec 2001 21:31 Jiří Čermák
Je to tento web opravdu právní?
 
   04 Dec 2001 16:56 Polčák Stanislav
Je to tento web opravdu právní?
 
   04 Dec 2001 17:35 Jiří Čermák
ochrana osobnosti x sledovani webu
 
   08 Mar 2002 09:39 Vlastimil Bednařík
ochrana osobnosti x sledovani webu
 
   30 Apr 2003 22:24 Tuček Roman
ochrana osobnosti x sledovani webu
 
   28 Dec 2001 11:39 Svetlík Marián
Všechno nemůže být v zákoně...
 
   09 Apr 2002 12:10 
Poznám že mne monituroje zaměstnavatel?
 
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce