dnes je středa 28. 2. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Odzvoní spekulacím s doménami ? <15. 7. 2000> <Zálešák Michal>
Nejen zahraniční, ale i české společnosti se stávají obětmi spekulací s doménami. Dosud není žádné legislativní opatření, které by mohlo "cybersquatting" postihnout a zajistit společnostem vrácení tohoto, co jim po právu náleží. Zda se připravuje nějaké nařízení, které by umožnilo bránit se proti spekulantům, píše Michal Zálešák

Mnozí podnikavci stále ještě přemýšlejí, jak využít nepozornosti některých společností a zavčas si zaregistrovat doménu. Tuto doménu se poté snaží bez dalšího využití prodat dále - společnosti stejného názvu, konkurenci dané společnosti... prostě tomu, kdo zaplatí nejvíce. Spojené státy, za podpory WIPO (World Intellectual Property Organization, Světové organizace pro duševní vlastnictví v rámci OSN), sice zhruba před půl rokem přijaly tzv. Zákon na ochranu spotřebitele před "cybersquattingem", ale i tak není toto usnesení všeobjímající.

Posuďte sami: V druhém paragrafu se praví následující: "Registrace, trafficking či používání jména domény, které je identické či obdobné registrované obchodní či provozní značce jiné společnosti, která je známa již během registrace tohoto jména domény, či zneužívání takovéto známé obchodní či provozní značky bez ohledu na zboží či služby zainteresovaných stran se špatným úmyslem profitovat ze známosti této značky (nazýváno cyberpirátstvím či cybersquattingem), má za následek klamání zákazníka a veřejnosti co se sponzorských zdrojů jednotlivých služeb a zboží týče, narušuje e-komerci, která je důležitou složkou mezistátního obchodu v rámci trhu Spojených států amerických, připravuje legitimni vlastníky obchodních značek o příjmy a případnou zákaznickou obec a klade bezdůvodná, obrovská a neúnosná břemena na vlastníky obchodní značky v případě ochrany jejího vlastního majetku."

Ano, pro registrované společnosti je takovýto rozsah dostačující. Vyjma těchto společností se však cybersquatting stále častěji týká mnohem obecnějších jmen a názvů, které nepatří nikomu, ale z nichž lze profitovat. Kupříkladu jména známých osobností, především z filmové branže, a geografická označení. Kdo má na tyto jména právo? Jak postupovat při případné registraci stran určité osoby, která chce vydělávat na úkor ostatních? Právě tato skutečnost bude pro nadcházející období předmětem mnoha studií WIPO. "Při posuzování práv na jednotlivé geografické názvy se budeme muset soustředit i na mnohem komplexnější, ale neméně důležité právní zásady a opatření," říká zástupce generálního ředitele WIPO.

Iniciativa však nemá původ v samotném WIPO. O pomoc se na WIPO obrátily především Spojené státy, Evropská unie, Austrálie a několik dalších zemí. V porovnání s jednacím řádem a výsledky našeho právního systému stojí za zmínku jistě i následující: dohodnout se na takovémto poměrně radikálním přístupu trvalo všem 175 členům WIPO celých 18 měsíců. Na závěrečnou zprávu si však bude muset internetová komunita, včetně její temné strany, počkat dalších zhruba 10 měsíců, do dubna 2001. Poté budou muset předložené zákony ještě projít příslušnými legislativními orgány a až pak lze odsoudit konkrétní osoby za přečiny, jež v současné době balancují na hraně "pravdy s láskou" a "lži s nenávistí".

Již nyní bylo díky současným nařízením rozhodnuto několik sporů. Arbiter musí přijít s rozsudkem do 45 dnů. Pokud se výsledek nelíbí jedné (či ani jedné) z nesvářených stran, je zde ponechána desetidenní lhůta na odvolání. Tento rok bylo předloženo zhruba 2000 případů, z nichž 800 přímo WIPO. Ke konkrétním společnostem, kterým přineslo soudní přelíčení kýžený úspěch, patří World Wrestling Federation Entertainment Inc., Christian Dior a Nike. I přes absenci ochrany jednotlivců se ze svého doménového jména může radovat Julia Robertsová, která jej vysoudila na spekulativním registrátorovi. Její kolega z pěvecké branže, Sting, na výsledek ve věci domény sting.com zatím čeká.

"Zaštítit" názvy domén, které nejsou žádnými obchodními jmény, bude jistě po právní stránce složité. WIPO bude muset efektivně vyřešit ochranu běžných osobních jmen, geografických lokalit - názvů míst, se kterými souvisí určité výrobky, například Roquefort (sýr) nebo Bordeaux (víno).

Vyřešit spekulativní registrace domén však nepůjde pouhým schválením příslušného opatření WIPO v rámci Evropské unie, Spojených států či Austrálie. Bude zapotřebí užší spolupráce na poli domén prvního řádu pro jednotlivé země, které jsou mimo struktury výše zmíněných organizací. Některé společnosti pod svým obchodním jménem a herci pod svým pravým jménem či pseudonymem, jsou známy po celém světě a jejich práva by tedy měla dosahovat na celý Internet, ne pouze ten, končící koncovkou com.


Původně vydáno na serveru www.lupa.cz (ISSN 1213-0702) dne 14.07.2000 10:37 Převzato se souhlasem autora a serveru Lupa.
Rubrika: Ochrana doménových jmen Čtenost: 4383 Počet reakcí: 2

Diskuse - komentáře:
   12 Dec 2001 23:12 Radim Polčák
doménová jména
 
   22 Dec 2001 10:43 Čermák Jiří
doménová jména
 
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce