dnes je pondělí 24. 6. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Pozvánka na veřejnou debatu „Budoucnost patří elektronické justici“ konanou na INVEX 2005 <18. 10. 2005> <Redakce>
Spotřebitelská organizace Zákazníci české justice, Městské ředitelství Policie České republiky v Brně a partneři projektu „Podporujeme moderní českou justici“ ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity si dovolují vás pozvat na:

1) Veřejnou debatu – „Budoucnost patří elektronické justici“, která se bude konat 25. října 2005, a to na téma "Elektronická komunikace policie, státních zastupitelství, soudů a zákazníků české justice"
2) „Týden moderní české justice“ - na Invexu 2005 – 24 až 27. října 2005


Motto:

…moderní informační technologie budou v justici sloužit nejenom pro doplnění a vylepšení starých pracovních postupů a obchodních modelů. Naopak, tyto technologie podnítí vznik zcela nových typů právních služeb a následně příležitostí pro šikovné dodavatele. Dokonce bych řekl, že do dvaceti let bude trh s právními službami vypadat zcela jinak. Jak? To předem nevíme, neboť je to otázka přirozeného vývoje, jaký nelze zcela naplánovat. Jediné můžeme s jistotou předpovědět - bude podstatně uživatelsky přívětivější, transparentnější a mnohem více zákaznicky orientovaný…

…nové služby na internetu, jak jsem přesvědčen, umožní neprávníkům lépe identifikovat jejich práva i povinnosti. A .zákazníci justice budou moci prosazovat svoje oprávněné zájmy daleko jednodušeji a účinněji než kdykoli v minulosti…

Profesor Richard Susskind, Gresham College, Londýn
(
podle Transforming the Law - Essays on Technology,Justice and the Legal Marketplace, Oxford University Press 2003)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA

Spotřebitelská organizace Zákazníci české justice, Městské ředitelství Policie České republiky v Brně a partneři projektu „Podporujeme moderní českou justici“ ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity si dovolují vás pozvat na:

1) Veřejnou debatu - Budoucnost patří elektronické justici - III. - 25. října 2005

 • Elektronická komunikace policie, státních zastupitelství, soudů a zákazníků české justice

2) Týden moderní české justice - na Invexu 2005 - 24 až 27. října 2005

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 1) Veřejná debata

Místo: Rotunda pavilonu A - výstaviště BVV Brno - veletrh informačních technologií - Invex (Odkaz na mapu s vyznačeným místem akce: http://mapy.atlas.cz/mapa/EjusticeInvex2005)

Čas: Úterý 25. října 2005, od 9:00 do cca 13 hodin, kapacita 450 míst.

Registrace:Vzhledem k očekávanému zájmu prosíme zájemce o účast v debatě, aby se zaregistrovali co nejdříve emailem nebo telefonicky. Aktuální přehled zaregistrovaných účastníků najdete v tabulce - (od čtvrtka 20. října): http://www.ejustice.cz/download/doc/Ejustice-Invex2005.xls . Seznam budeme průběžně doplňovat.

Na webu www.ejustice.cz budeme rovněž aktualizovat další podrobné informace o akci a najdete tam i přepisy textů z některých dřívějších setkání.


Zaregistrovat se můžete nejlépe emailem nebo i telefonicky: kolaja@ejustice.cz nebo 608 244 135. V mailu uveďte prosím jméno, příjmení, váš email, telefon a vaše povolání, případně také organizaci, ve které působíte. Údaje slouží pouze pro potřeby registrace na tuto a další akce ZČJ.

Vstup na konferenci i na veletrh Invex je pro zaregistrované zájemce bezplatný. Registrovaní účastníci obdrží podrobné aktuální informace emailem v pátek 21. října.

Cíl akce:Podpora úsilí soudů, SZ, policie, ministerstev a dalších institucí o rychlou modernizaci české justice. Cílové skupiny:Profesionálové z oblasti českého průmyslu spravedlnosti (soudci, policisté, státní zástupci, advokáti, pedagogové), IT odborníci, politici, novináři, zástupci resortu vnitra, spravedlnosti, informatiky. Zájmové organizace a aktivisté z řad odborné i obecné veřejnosti, studenti různých typů škol.

Program veřejné debaty:

Úvod - představení účastníků

- David Kolaja, Zákazníci české justice - Ejustice.cz, 10 minut

1. Elektronická justice - jaké jsou výhody?

Potřebujeme vůbec elektronickou justici? Co nového konkrétně přinese soudcům, SZ a policistům? A co jejich zákazníkům? Umožní modernizace zavedení nových moderních justičních služeb? Které faktory naopak vývoj celého oboru brzdí? Co můžeme prakticky udělat pro rychlejší postup změn? Není elektronická justice zbytečným luxusem?

Prof.Vladimír Smejkal, rektor Vysoké školy finanční a správní - 30 minut

2. Procesní analýzy - přispějí k lepší výkonnosti české justice?

Procesní analýzy jsou nezbytným předpokladem modernizace a zrychlení historicky rigidního a přeformalizovaného soudního řízení. Takové změny již několik let probíhají v téměř identickém právním prostředí na sousedním Slovensku. Návrh a prosazení systémové modernizace soudních řízení je samozřejmě obtížný úkol. Ministerstvo spravedlnosti však již brzy zahájí první krok - pilotní projekt. Kolika soudů se bude týkat? Jak přijmou změny soudci a obecná veřejnost? Jaký je časový harmonogram celého projektu? Budou resorty spravedlnosti a vnitra spolupracovat?

Sekce náměstka místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti, Ministerstvo spravedlnosti ČR - 30 minut (dosud nepotvrzeno - možná změna programu)

3. Obchodní rejstřík - soudci by přivítali interaktivní elektronické formuláře

Obchodní rejstřík je soudní agenda, jejíž výkon výrazně ovlivňuje podnikatelské prostředí v naší zemi. Interaktivní automatické elektronické formuláře by přinesly soudům značné úspory manuální práce, minimalizovaly by riziko vzniku chyb. Jak vypadá současná organizace rejstříkového pracoviště? Jaká očekávání spojují soudci se zavedením moderních technologií do agendy OR?

Monika Vacková, místopředsedkyně Městského soudu v Praze - 20 minut

(Přestávka 20 minut)

4. Podáváme „elektronickou“ žalobu - praktický test

Jsou elektronická soudní podání samotná dostačující pro zahájení soudního řízení v civilních věcech? A pro následnou komunikaci se soudem? Na takové otázky jsme získali celou řadu různých teoretických odpovědí. V praxi však patrně převáží pouze jediná z nich. Která z nich to ale bude?

Praktický postup soudů by mohla naznačit ukázková žaloba, kterou podáme soudu v elektronické podobě přímo během naší konference. Postup jejího vyřizování budeme následně sledovat na webu www.ejustice.cz, včetně případného odvolání a dalších procesních stádií případu.

David Kolaja, Zákazníci české justice - 20 minut

5. Policejní elektronické spisy již směřují na státní zastupitelství

Pokračování pilotního projektu Městského ředitelství Policie ČR v Brně. Policisté zde již rutinně využívají elektronické spisy. Nyní však dochází k systémové spolupráci s Nejvyšším státním zastupitelstvím, Městským státním zastupitelstvím a také s Ministerstvy spravedlnosti a vnitra.

Elektronické spisy tak v Česku poprvé překonávají hranici resortu vnitra a vstupují na státní zastupitelství a následně jistě i na soudy.

Hlavní směry dalšího vývoje unikátního projektu budou komentovat představitelé všech tří nejdůležitějších justičních institucí - policie, SZ a soudů.

Jaroslav Vaněk, ředitel MŘ Policie ČR Brno - 40 minut

Jan Sladký, náměstek Městské státní zastupitelství Brno

Aleš Dufek, místopředseda Městského soudu v Brně

6. Zákazníci očekávají transparentní prostředí na soudech i policii

Jak mohou soudy napomoci lepší komunikaci s veřejností? Jaké informace o stranách soudních řízení a o jejich průběhu zajímají zákazníky justice? Zvukový záznam průběhu veřejných řízení jako důležitý zdroj veřejných informací. Nové moderní soudní služby. Příklady z České republiky i ze světa.

Dalibor Pech, Štrasburský výbor, mluvčí - 20 minut

7. Veřejná debata - cca 60 minut

Příležitost pro zástupce různých právnických profesí, pro studenty různých typů škol, pro IT odborníky, politiky ale i pro obecnou veřejnost k diskuzi nad otázkami, týkajícími se českého průmyslu spravedlnosti.

Co se dá udělat pro rychlejší modernizaci české justice? Je systém dostatečně transparentní? Jaké nové služby by mohl zákazníkům nabídnout? Jak přispět k posílení důvěry mezi soudci, SZ, policisty a veřejností v naší zemi? Máte svůj vlastní nápad? Dejte o něm vědět ostatním účastníkům veřejné diskuze!

Ad 2) Týden moderní české justice - program:

Pavilon A2, stánek 23a.

pondělí - 24/10

úterý - 25/10

středa 26/10

čtvrtek - 27/10

09:00 - 09:50

Filmy

Filmy

7

7

10:00 - 10:50

1

Filmy

1

1

11:00 - 11:50

7

Filmy

4

4

pauza

Filmy

Filmy

Filmy

Filmy

13:00 - 13:50

4

Filmy

2

5

14:00 - 14:50

6

4

5

3

15:00 - 15:50

1

1

1

1

16:00 - 16:50

7

7

7

7

17:00 - 17:30

Filmy

Filmy

Filmy

Filmy

Rozvrh je pouze orientační, změny programu velmi pravděpodobné, aktuální rozpis najdete vždy den předem na www.ejustice.cz

1. Elektronické soudní a policejní spisy - nenápadná revoluce

- Elektronický podpis může být jednou z reálných a dostupných cest, jak zabezpečit elektronické spisy a další písemnosti na soudech, SZ, policii a také pro doručování účastníkům řízení. Jaké jsou jejich výhody? Jak se s nimi pracuje v praxi? Které nové služby by mohlo jejich zavedení umožnit?
Adobe, Amos, ZČJ

2. Jak správně zaznamenávat soudní řízení - audio

Digitální záznam - důležitý pomocník pro zajištění férového soudního procesu v civilním i trestním řízení. Pořizování zvukového záznamu civilního řízení samotnými účastníky nebo běžnou veřejností často působí problémy na některých soudech. Jak jim lze předejít a na koho se v případě nesnází obrátit?

Jaké nástroje využít a jak prakticky postupovat, aby nevznikala zbytečná nedorozumění? Které typy digitálních záznamníků jsou vhodné pro soudce a policisty? A které pro běžnou veřejnost? Praktické ukázky.

ZČJ, Spolek Šalamoun, Štrasburský výbor

3. Webcasting soudního řízení - video

Stupeň důvěry zákazníků k českým soudům a soudcům zatím bohužel není, snad již od časů Franze Kafky, v naší zemi zcela ideální. Moderní doba však i našim soudům nabízí účinné nástroje, které tento současný stav mohou velmi rychle změnit. Pokud divák vidí skutečně důstojný průběh soudního řízení na vlastní oči a pokud cítí snahu samotných soudů komunikovat s veřejností také jinak, než jen jako represivní a vrchnostenské instituce, pak se dá reálně očekávat změna těchto negativních stereotypů. ZČJ

4. Elektronická justice jako důležitá součást e-governmentu

Bill Gates, známý představitel softwarové společnosti Microsoft, se myšlence „digitální dálnice“, vedoucí od policie, přes prokuraturu až na soudy věnoval jako jeden z prvních autorů již před několika lety ve své knize Byznys rychlostí myšlenky. Již tehdy měl Microsoft zkušenosti s rozsáhlým nasazením moderních technologií v oboru. Od těch časů se množina hotových projektů značně rozrostla. Pokročilé systémy jsou v rutinním provozu například u sousedů na Slovensku, ale i v řadě dalších zemí. Přehled případových studií a realizovaných projektů z oblasti justice a policie. Microsoft

5. Elektronická sudiště

První pokusy o elektronická sudiště byly inspirovány velkým boomem internetového podnikání kolem roku 2000, takzvanou érou „dotcomů“. Nynější projekty jsou však již mnohem reálnější. Jaké údaje o soudních řízeních jsou veřejnosti k dispozici online? (ČR a USA) Jak vypadá elektronické sudiště a jaký může mít význam? A jak bude vypadat první elektronické sudiště v České republice? ZČJ, Core Net Solutions

6. Elektronická podání, kterými se zahajuje civilní soudní řízení

Vyhodnocení velkého projektu, který se zabýval současným stavem a možnostmi elektronické komunikace se všemi českými soudy. Podání, podepsané elektronickým podpisem, které jsme soudům zaslali, bylo na některých z nich vůbec první takového druhu. Další soudy již taková podání počítají v desítkách měsíčně. Jaké vlastně mohou být hlavní důvody běžného zákazníka soudů pro elektronickou formu podání - například žaloby?

ZČJ, Adobe, Amos

7. Blogy - tajné zbraně advokátů

Poslední trendy z právnického prostředí Spojených Států a Velké Británie. Blogovací systémy překvapivě našly svoje uplatnění i v tak tradiční a seriózní oblasti, jako je komunikace advokátů a dalších právníků s veřejností. Které informace zajímají zákazníky právních firem? Jak přilákat nové zákazníky na svoje webové stránky? Jak může advokátní firma využít SEO? Jak získat renomé a proslavit svoji značku za minimálních nákladů?

Core Net Solutions, ZČJ

Filmy:

 1. SK- Súdny management - procesní analýzy na Slovensku - 28 minut, slovensky

 2. CZ - TV LYRA - Zeptejte se! - Pomozme severočeské justici!
  Debata s předsedou KS v Ústní nad Labem, záznam přímého přenosu - 2 x 20 minut, česky

 3. SG - Singapurská justice - Singapurská justice měla před 15 lety téměř identické problémy jako například naše justice severočeská. Dnes se ale řadí mezi nevýkonnější soudní systémy na světě - 15 minut, anglicky

 4. USA - Florida Supreme Court - Lid proti Mordentimu - TV záznam přímého přenosu trestního řízení - ve věci vraždy - ukázka - cca 10 minut, anglicky

 5. SG - Elektronické soudní řízení v Singapuru - Jak funguje soudní systém budoucnosti

 6. USA - Case management a Elektronické soudní spisy - pohledem advokáta - 19 minut - anglicky

 7. USA - Kárné řízení proti soudci Angelovi - záznam přímého přenosu Florida Supreme Court - kamery v soudních síních umožňují veřejnosti detailně sledovat, že i samotný soudce je odpovědný za svoje jednání - cca 20 minut - anglicky + překlad

 8. USA - Lid proti Michaelu Jacksonovi - Vyšší soud v Santa Barbaře v Kalifornii v souvislosti s obrovským zájmem médií a občanů o případ Michaela Jacksona radikálně přehodnotil způsob komunikace s veřejností. Díky snadnému přístupu k informacím o soudních případech získal tento soud několik prestižních ocenění za nejlepší soudní web v USA.

Krátké filmy: (2002-2005)

 1. TV Prima - Chystá se pomoc pro soud v Chomutově

 2. TV Prima - Polovina českých soudců neumí komunikovat s internetem

 3. TV Prima - Slovenské soudy soudí 3 x rychleji než české

 4. TV Prima - Soudní spisy u ledu

 5. TV Prima - Technická revoluce na policii

 6. TV Prima - Monitoring českých soudů zahájen

 7. TV Prima - Soudy klamou lidi

 8. TV Prima - Rozsudky na internetu s plnými jmény

 9. TV Prima - Opět nezákonný zákaz zvukové nahrávky soudního řízení

 10. TV Prima - Soudní průtahy v Severních Čechách

 11. TV Nova - Komunikace se soudy přes internet

 12. TV Nova - Střepiny - Stav české justice

 13. TV Nova - Manipulace se soudními spisy

 14. TV Nova - První žebříček českých soudů

 15. TV Nova - Sedmička, stav soudnictví

Děkujeme za spolupráci:

Společnosti Microsoft - generálnímu partnerovi projektu

společnostem Adobe Systems, Amos a ASPI - hlavním partnerům projektu

a dále společnostem
Intel, Olympus, Core Net Solutions s.r.o, Professional Services s.r.o., Tech Data Distrubution a Českému rozhlasu 6.

Zvláštní poděkování za pomoc patří BVV a.s.

Zákazníci české justice (NGO) je spotřebitelská nezisková organizace, hlavním jejím úkolem je podpora transparentního českého a evropského soudnictví. ZČR se také podílí na provozu webových stránek www.ejustice.cz, kde naleznete další informace o programech sdružení.

Ejustice.cz je webový server, zaměřený na podporu modernizace české justice. Články na tomto webu pojednávají o různých tématech, viděných zejména pohledem spotřebitelů justičních služeb.

Zákazníci české justice - spotřebitelská organizace (NGO)

Telefon: 608 244 135, kolaja@ejustice.cz , www.ejustice.cz, ICQ: 149-218-121
Nad Primaskou 30, Praha 10, Strašnice, 100 00, Česká republika

IČ: 266 730 02, účet: 169 696 517/0600 GE Capital Bank
Registrace MVČR ze dne 12.8.2004 pod č.j. VS/1-1/58 173/04-R

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejné debaty Ejustice.cz - Zákazníků české justice:

Minulá setkání

Texty z minulých setkání naleznete na webu www.ejustice.cz na této adrese:

http://www.ejustice.cz/?action=cat&num=8

Připravujeme

Pomozme severočeské justici!

Co lze udělat pro to, aby zákazníci severočeské justice měli k dispozici justiční služby za podobných podmínek, jako zákazníci justice jinde v České republice? Podaří se zmírnit diskriminaci obyvatel pohraničního regionu? Jak můžeme podpořit úsilí vlády, soudů, politiků, regionálních představitelů a obyvatel Severních Čech o nápravu letitého problému? Mohou pomoci případové studie z jiných zemí?

Aktualizované verze této pozvánky

Změny v programu obou akcí naleznete online na webových stránkách www.ejustice.cz

Rubrika: Aktuality a zprávy Čtenost: 7943 Počet reakcí: 0

Diskuse - komentáře:
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce