dnes je středa 22. 5. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Televizní poplatky za počítač? <9. 5. 2002> <Líbal Přemysl>
Otázka: V domácnosti nemám televizor, ale pouze počítač s grafickou kartou ATI All in wonder, která umožňuje příjem TV signálu. Jak je to v tomto případě s placením koncesionářského poplatku? Jak je definován televizní příjmač? Je jím i můj počítač?

Odpověď

Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích č. 252/1994 Sb., který byl novelizován zákonem č. 135/1997 Sb. definuje v paragrafu 1 předmět rozhlasových a televizních poplatků.

Podle zákona se televizní poplatek platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání bez ohledu na způsob příjmu. Takovéto zařízení se považuje za televizní příjímač i v případě, že si jej držitel upraví k jinému účelu. (§ 1 odst. 2)

Z přijímače, který umožňuje individuálně volitelnou reprodukci rozhlasového i televizního vysílání, se platí rozhlasový poplatek i televizní poplatek. (§ 1 odst. 3)

V rámci této zákonné definice je Váš počítač zařízením technicky způsobilým k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání a podléhá placení televizního poplatku.

Fyzická osoba platí rozhlasový a televizní poplatek jen jednou bez ohledu na množství televizí, které vlastní. Právnická osoba je na druhou stranu povinna platit rozhlasový a televizní poplatek z každého přístroje. Více je uvedeno v tomto starším článku.


Původně publikováno na serveru www.ipravnik.cz. Převzato se souhlasem autora a serveru Iprávník
Rubrika: IT a média Čtenost: 5615 Počet reakcí: 1

Diskuse - komentáře:
   14 Mar 2013 15:59 Pajik
Co znamená způsobilého?
 
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce