dnes je středa 12. 5. 2021

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Právní úprava centrální adresy aneb další omyl zákonodárce? <28. 1. 2002> <Matejka Ján>
Stávající právní úprava centrální adresy je nejenom velmi neuspořádaná, ale také (a to zejména) velmi neurčitá; navíc je upravena hned ve dvou zákonných normách a to značně rozdílně. Tento článek se snaží nastínit základní principy, jakož i východiska a chyby.
Rubrika: E-obchod, Elektronický podpis a podání Čtenost: 3157 Počet reakcí: 1 <diskuse k článku>
Připravovaná právní úprava elektronických platebních prostředků obsahuje řadu legislativních chyb <24. 1. 2002> <Smejkal Ladislav>
Navrhovaná právní úprava elektronických platebních prostředků obsahuje řadu chyb a právních nepřesností. Za většinou z nich stojí chybná implementace evropské definice elektronických peněz do české úpravy a neupravení tzv. institucí elektronických peněz.
Rubrika: Aktuality a zprávy, E-obchod Čtenost: 8881 Počet reakcí: 4 <diskuse k článku>
Písemná forma právního úkonu a e-mail <21. 1. 2002> <Frimmel Martin>
Pro některé právní úkony je vyžadována písemná forma. Tento článek se zamýšlí nad otázkou, zda je tento požadavek zachován v případě elektronické pošty.
Rubrika: E-obchod Čtenost: 16162 Počet reakcí: 6 <diskuse k článku>
Německo: Místní působnost trestních norem a Internet <17. 1. 2002> <Pospíšil Martin>
V Německu může být trestně stíhán i ten, kdo se dopouští trestného činu podle německého práva na zahraničních webových stránkách, které jsou přístupné internetovým uživatelům v Německu.
Rubrika: Odpovědnost a delikty, Mezinárodněprávní aspekty, Judikatura Čtenost: 3865 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Prezidentem SPITu se stal Ján Matejka <16. 1. 2002> <Redakce>
V pondělí 14. ledna byl prezidentem Společnosti pro právo informačních technologií (SPIT) zvolen JUDr. Ján Matejka. Nestane-li se nic nepředvídaného, bude jeho jednoroční funkční období trvat až do 15. ledna 2003.
Rubrika: Aktuality a zprávy Čtenost: 2710 Počet reakcí: 3 <diskuse k článku>
Elektronický podpis může sloužit jako důkaz <14. 1. 2002> <Matejka Ján>
Spolu s právní úpravou elektronického podpisu se nezměnila úprava dokazování ve smyslu píslušných procesních řádů. Bohužel se v této souvislosti stále více objevují názory, že elektronický podpis nemůže složit jako důkaz v soudním řízení. Není tomu tak. Pokusím se ve stručnosti vysvětlit proč.
Rubrika: Elektronický podpis a podání Čtenost: 3848 Počet reakcí: 5 <diskuse k článku>
Zelená kniha o elektronickém obchodu byla schválena <10. 1. 2002> <Matejka Ján>
Včera (středa 9.1.2002) krátce po 16.00 schválila usnesením Vláda ČR Zelenou knihu o elektronickém obchodu.
Rubrika: Aktuality a zprávy Čtenost: 2438 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Německo: Rozhodnutí ve věci ochrany osobních údajů v zákaznickém systému bonusů <10. 1. 2002> <Pospíšil Martin>
Jednou z prvních vlaštovek rozhodování německých soudů v souvislosti s ochranou osobních údajů na internetu bylo dnes již téměř rok staré rozhodnutí Zemského soudu v Mnichově ze dne 1.února 2001 ve věci klauzule všeobecného svolení ke zpracovávání osobních údajů v zákaznickém systému bonusů PAYBACK (Aktenzeichen: 12 O 13009/00).
Rubrika: Ochrana osobních údajů a dat, Mezinárodněprávní aspekty, Judikatura Čtenost: 2991 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Ještě k povinnosti internetových poskytovatelů archivovat logy <9. 1. 2002> <Čermák Jiří>
Tento článek je poměrně krátký a původně jsem ho chtěl zařadit pouze jako reakci na článek J. Matejky "Malá poznámka k povinnosti některých osob (např. správce sítě) průběžně uchovávat údaje získané v souvislosti s provozem internetových stránek pro účely uplatňování práv v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení". Nakonec jsem se ale rozhodl pro samostatný příspěvek. Pojednává a tendencích, vývoji a lobby v této oblasti.
Rubrika: Odpovědnost a delikty, Ochrana osobních údajů a dat, Další právní aspekty internetu Čtenost: 7043 Počet reakcí: 5 <diskuse k článku>
Jak se spoléhat na elektronický podpis? <7. 1. 2002> <Hobza Jan>
Článek se podrobněji zabývá postupy osoby spoléhající se na elektronický podpis. Může se zdát, že tato osoba (strana) hraje v celém procesu užívání elektronického podpisu poněkud pasivní roli: certifikační autorita (po provedení patřičných úkonů) vytvoří pro podepisující osobu dvojici klíčů a certifikát, podepisující osoba pak elektronicky podepíše určitá data a spoléhající se stana pouze ověrí platnost a buď se spolehne či nikoli. Ve skutečnosti to však není úplně pravda.
Rubrika: Elektronický podpis a podání Čtenost: 3727 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
GNU/GPL - otázky a odpovědi <3. 1. 2002> <Čermák Jiří>
Tímto článkem volně navazuji na svůj článek "GNU/GPL - právní rozbor licence" Zabývá se některými možnými řešeními problematiky okolu GNU, přináší pohled do zahraničí a též se zabývá komerčním (běžným) software a uzavíráním smluv okolo počítačových programů vůbec.
Rubrika: Autorská a průmyslová práva Čtenost: 7061 Počet reakcí: 9 <diskuse k článku>
Autorské právo a Internet v SRN - vývoj a perspektivy <2. 1. 2002> <Pavlíček Tomáš, Čermák Jiří>
Ke Štědrému dnu Vám přinášíme krátký exkurz do vývoje ochrany díla zpřístupněného prostřednictvím Internetu v Německu. Nejde o žádný veledůležitý článek, ale může být pro leckoho zajímavý.
Rubrika: Autorská a průmyslová práva, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 2990 Počet reakcí: 3 <diskuse k článku>
Zákon o elektronickém podpisu obsahuje řadu velmi významných legislativních chyb <31. 12. 2001> <Matejka Ján>
K -jistě velmi bouřlivému- :-) silvestrovskému večeru Vám přinášíme malé normativní zamyšlení nad "chloubou" jisté skupiny poslanců a některých dalších zúčastněných - zákonem o elektronickém podpisu. Tento zákon totiž, nejenom že obsahuje řadu sporných ustanovení, ale navíc se v něm objevuje stále více nedostatků, která mohou v budoucnu vytvářet překážky jak v rámci e-commerce, tak i e-government. V řadě dalších aspektů (užívání v oblasti orgánů veřejné moci) pak elektronickou komunikaci téměř znemožňuje.
Rubrika: E-obchod, Elektronický podpis a podání Čtenost: 3675 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Ochrana autorského práva v informační společnosti z dílny EU <27. 12. 2001> <Smejkal Ladislav>
Počátkem dubna letošního roku prošla evropským schvalovacím procesem nová směrnice vztahující se k ochraně autorských práv v Informační společnosti. Text ve stručnosti seznamuje s nejdůležitějšími ustanovení relativně nového a málo diskutovaného právního předpisu ES.
Rubrika: Aktuality a zprávy, Autorská a průmyslová práva, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 4191 Počet reakcí: 2 <diskuse k článku>
Německo: Uzavírání smluv prostřednictvím Internetu a online aukce <20. 12. 2001> <Pospíšil Martin>
Německo: Spolkový soudní dvůr a Vrchní zemský soud v Hammu ke vzniku platné kupní smlouvy v rámci internetové aukce. Platně uzavřít smlouvu lze i pouhým kliknutím myší podle rozhodnutí Spolkového soudního dvora ze 7. listopadu 2001 (VIII ZR 13/01). Velmi zajímavé (a zlomové) rozhodnutí mající vliv na uzavírání tzv. click through smluv u online aukcí, týkající se otázky odlišování výzvy k vyjednávání (invitiatio ad offerendum) a přímo návrhu na uzavření smlouvy u těchto aukcí.
Rubrika: E-obchod, Mezinárodněprávní aspekty, Judikatura Čtenost: 3668 Počet reakcí: 2 <diskuse k článku>
Předchozí | 1 | .. | 12 | 13 | 14 | 15 | Další
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce