dnes je středa 28. 2. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Řešení sporů v oblasti domén podle ICANN <18. 2. 2002> <Sehnalová Jana>
Tento článek podrobně a ze všech pohledů popisuje rozhodčí řízení okolo doménových jmen v rámci ICANN. Přináší popis jak procesních tak hmotněprávních pravidel. Rozbor nejdůležitějších rozhodnutí.
Rubrika: Ochrana doménových jmen Čtenost: 5589 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
O povaze práva elektronického obchodu <14. 2. 2002> <Vučka Jan>
Internet je relativně nové komunikační médium, které významným způsobem mění obchodní činnost i každodenní život. S tím je spojena celá řada ožehavých právních problémů, které dříve nebyly vnímány jako aktuální, nyní však prudce nabývají na významu. Tento článek nabízí jejich přehled.
Rubrika: E-obchod Čtenost: 7854 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Moderní databázové systémy a ochrana osobních údajů <11. 2. 2002> <Vršek Petr>
Proč a jakým způsobem zákon na ochranu osobních údajů brání vytváření moderních databázových systémů. Návrh řešení problému novelizací této normy. Článek se souhlasem autora doplnil a upravil J.Čermák.
Rubrika: Ochrana osobních údajů a dat Čtenost: 13297 Počet reakcí: 13 <diskuse k článku>
Německo: Ochrana osobních údajů a registrace software <7. 2. 2002> <Pospíšil Martin>
Firma Microsoft musí v Německu informovat své zákazníky na požádání o jejich osobních údajích, které jsou ukládány při aktivaci produktu Windows XP nebo Office XP.
Rubrika: Judikatura, Ochrana osobních údajů a dat, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 3689 Počet reakcí: 3 <diskuse k článku>
USA: Nejdůležitější události na poli práva IT za rok 2001 <4. 2. 2002> <Čermák Jiří>
Tento příspěvek shrnuje nejdůležitější události, které ovlivnily vývoj práva informačních technologií v USA v minulém roce. Soudní spory okolo DeCSS, svoboda projevu, USA Patriot Act, Napster a mezinárodní právní otázky a Internet. Doplněno komentářem a zamyšlením autora.
Rubrika: Aktuality a zprávy, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 3812 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Doménová autorita - pojem, význam, kritika <31. 1. 2002> <Polčák Radim>
Doménová autorita jako instituce se zásadním vlivem na fungování společenských vztahů v prostoru sítě internet - vývoj pojetí doménové autority, její institucionální podoba, formy a možnosti autoritativní regulace systému přidělování doménových jmen, srovnání zahraničního a tuzemského vývoje, kritika CZ-NIC.
Rubrika: Ochrana doménových jmen Čtenost: 3701 Počet reakcí: 1 <diskuse k článku>
Právní úprava centrální adresy aneb další omyl zákonodárce? <28. 1. 2002> <Matejka Ján>
Stávající právní úprava centrální adresy je nejenom velmi neuspořádaná, ale také (a to zejména) velmi neurčitá; navíc je upravena hned ve dvou zákonných normách a to značně rozdílně. Tento článek se snaží nastínit základní principy, jakož i východiska a chyby.
Rubrika: E-obchod, Elektronický podpis a podání Čtenost: 3207 Počet reakcí: 1 <diskuse k článku>
Připravovaná právní úprava elektronických platebních prostředků obsahuje řadu legislativních chyb <24. 1. 2002> <Smejkal Ladislav>
Navrhovaná právní úprava elektronických platebních prostředků obsahuje řadu chyb a právních nepřesností. Za většinou z nich stojí chybná implementace evropské definice elektronických peněz do české úpravy a neupravení tzv. institucí elektronických peněz.
Rubrika: E-obchod, Aktuality a zprávy Čtenost: 8926 Počet reakcí: 4 <diskuse k článku>
Písemná forma právního úkonu a e-mail <21. 1. 2002> <Frimmel Martin>
Pro některé právní úkony je vyžadována písemná forma. Tento článek se zamýšlí nad otázkou, zda je tento požadavek zachován v případě elektronické pošty.
Rubrika: E-obchod Čtenost: 16515 Počet reakcí: 6 <diskuse k článku>
Německo: Místní působnost trestních norem a Internet <17. 1. 2002> <Pospíšil Martin>
V Německu může být trestně stíhán i ten, kdo se dopouští trestného činu podle německého práva na zahraničních webových stránkách, které jsou přístupné internetovým uživatelům v Německu.
Rubrika: Odpovědnost a delikty, Judikatura, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 3931 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Prezidentem SPITu se stal Ján Matejka <16. 1. 2002> <Redakce>
V pondělí 14. ledna byl prezidentem Společnosti pro právo informačních technologií (SPIT) zvolen JUDr. Ján Matejka. Nestane-li se nic nepředvídaného, bude jeho jednoroční funkční období trvat až do 15. ledna 2003.
Rubrika: Aktuality a zprávy Čtenost: 2753 Počet reakcí: 3 <diskuse k článku>
Elektronický podpis může sloužit jako důkaz <14. 1. 2002> <Matejka Ján>
Spolu s právní úpravou elektronického podpisu se nezměnila úprava dokazování ve smyslu píslušných procesních řádů. Bohužel se v této souvislosti stále více objevují názory, že elektronický podpis nemůže složit jako důkaz v soudním řízení. Není tomu tak. Pokusím se ve stručnosti vysvětlit proč.
Rubrika: Elektronický podpis a podání Čtenost: 3896 Počet reakcí: 5 <diskuse k článku>
Zelená kniha o elektronickém obchodu byla schválena <10. 1. 2002> <Matejka Ján>
Včera (středa 9.1.2002) krátce po 16.00 schválila usnesením Vláda ČR Zelenou knihu o elektronickém obchodu.
Rubrika: Aktuality a zprávy Čtenost: 2482 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Německo: Rozhodnutí ve věci ochrany osobních údajů v zákaznickém systému bonusů <10. 1. 2002> <Pospíšil Martin>
Jednou z prvních vlaštovek rozhodování německých soudů v souvislosti s ochranou osobních údajů na internetu bylo dnes již téměř rok staré rozhodnutí Zemského soudu v Mnichově ze dne 1.února 2001 ve věci klauzule všeobecného svolení ke zpracovávání osobních údajů v zákaznickém systému bonusů PAYBACK (Aktenzeichen: 12 O 13009/00).
Rubrika: Judikatura, Ochrana osobních údajů a dat, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 3035 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Ještě k povinnosti internetových poskytovatelů archivovat logy <9. 1. 2002> <Čermák Jiří>
Tento článek je poměrně krátký a původně jsem ho chtěl zařadit pouze jako reakci na článek J. Matejky "Malá poznámka k povinnosti některých osob (např. správce sítě) průběžně uchovávat údaje získané v souvislosti s provozem internetových stránek pro účely uplatňování práv v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení". Nakonec jsem se ale rozhodl pro samostatný příspěvek. Pojednává a tendencích, vývoji a lobby v této oblasti.
Rubrika: Další právní aspekty internetu, Odpovědnost a delikty, Ochrana osobních údajů a dat Čtenost: 7095 Počet reakcí: 5 <diskuse k článku>
Předchozí | 1 | .. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Další
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce