dnes je středa 8. 12. 2021

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


2003: Jak budeme platit na Internetu ? <13. 10. 2001> <Rafaj Nikola>
"Víte, co (ne)přinesl švédským hospodyním vstup do Evropské unie?" Tato otázka ze současné reklamní kampaně nám naznačuje, že Evropská unie se začíná pomalu přibližovat (resp. my jí). V běžném životě tomu však zatím nevěnujeme pozornost - špatně. I na Internetu nám zákony v souladu se Směrnicemi Evropského parlamentu brzy začnou platit.
Rubrika: E-obchod Čtenost: 3088 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Vyhláška k e-podpisům je hotova! <10. 10. 2001> <Peterka Jiří>
Středa 3. října se stala dalším významným mezníkem na cestě k prosazení elektronických podpisů do běžné praxe – předseda ÚOOÚ podepsal definitivní podobu prováděcí vyhlášky k zákonu o elektronických podpisech. Účinnosti nabude hned, jakmile bude zveřejněna ve Sbírce zákonů. Na co se tedy můžeme těšit? Jaké důsledky to přinese?
Rubrika: Aktuality a zprávy, Elektronický podpis a podání Čtenost: 3076 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Elektronické podatelny pokaždé jinak <4. 10. 2001> <Peterka Jiří>
K prvnímu říjnu nabylo účinnosti nařízení vlády č. 304/2001, které (některým) orgánům veřejné moci ukládá zřídit elektronické podatelny a přijímat podání opatřená elektronickým podpisem. Několik takových podatelen již skutečně vzniklo. Ovšem způsob, jakým nařízení vlády implementují, se u jednotlivých podatelen výrazně
Rubrika: Aktuality a zprávy, Elektronický podpis a podání Čtenost: 3431 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Právní ochrana tajemství dopravovaných zpráv a e-mail <10. 9. 2001> <Líbal Přemysl>
Tento článek je reakcí na rozhovor s přítelem. Zcela náhodou přišel na to, že společnost, která jej zaměstnává podrobně monitoruje e-maily, které docházejí ze společnosti a do společnosti.
Rubrika: Ochrana osobních údajů a dat Čtenost: 8124 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Daňové aspekty E-businessu <10. 8. 2001> <Zálešák Michal>
Článek se zabývá daňovými aspekty obchodování prostřednictvím sítě Internet. Popisuje snahu institucí dohodnout se na mezinárodní úrovni o principech zdaňování internetových obchodů, obsahuje informace o tzv. Internetovém daňovém moratoriu v USA. Navrhuje řešení zdanění dle domicilu nakupujícího či prodávajícího. Vývoj e-Businessu v ČR.
Rubrika: E-obchod Čtenost: 3843 Počet reakcí: 1 <diskuse k článku>
Jak se v USA snaží ochránit mladistvé před škodlivostí Internetu <10. 4. 2001> <Smejkal Ladislav>
Článek popisuje jednu z posledních amerických iniciativ omezit přístup mladistvých k obsahově závadnému obsahu zveřejňovanému na Internetu v prostředí veřejných knihoven a škol. Jádrem problému je střet na jedné straně veřejného zájmu na výchově mladistvých a s tím spojené omezování internetového přístupu k nevhodným stránkám a na druhé omezování svobod ostatních jako nepřímý důsledek takovýchto opatření. Na závěr článku je nahlíženo na tuto problematiku i z pohledu platného českého práva.
Rubrika: Mezinárodněprávní aspekty, Související oblasti Čtenost: 3864 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Elektronický podpis v právu Evropských společenstvích <8. 2. 2001> <Matejka Ján>
ČLánek se ve stručnosti zabývá úpravou elektronického podpisu a s tím souvisejících aspektů v právu Evropského společenství, zejména pak směrnicí ES č. 1999/93/EC o zásadách Společenství pro elektronické podpisy.
Rubrika: Elektronický podpis a podání, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 3907 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Je zaměstnavatel oprávněn sledovat co si čtete na Internetu? <15. 12. 2000> <Líbal Přemysl>
Je z právního hlediska dovolené, aby zaměstnavatel kontroloval, jaké stránky navštěvují jeho zaměstnanci během pracovní doby ?
Rubrika: Ochrana osobních údajů a dat Čtenost: 7059 Počet reakcí: 11 <diskuse k článku>
Odzvoní spekulacím s doménami ? <15. 7. 2000> <Zálešák Michal>
Nejen zahraniční, ale i české společnosti se stávají obětmi spekulací s doménami. Dosud není žádné legislativní opatření, které by mohlo "cybersquatting" postihnout a zajistit společnostem vrácení tohoto, co jim po právu náleží. Zda se připravuje nějaké nařízení, které by umožnilo bránit se proti spekulantům, píše Michal Zálešák
Rubrika: Ochrana doménových jmen Čtenost: 4348 Počet reakcí: 2 <diskuse k článku>
Internet a autorské právo - otázka určení rozhodného práva a jiné autorskoprávní aspekty Internetu <9. 1. 2000> <Čermák Jiří>
Tento článek, původně publikovaný v časopise Právník, se pravděpodobně jako vůbec první v České republice zabývá otázkou určení rozhodného autorského práva v prostředí Internetu.
Rubrika: Autorská a průmyslová práva, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 16510 Počet reakcí: 6 <diskuse k článku>
Internet a svoboda projevu? <2. 1. 2000> <Matejka Ján>
Článek se zabývá některými aspekty svobody projevu (zejména pak aspekty trestněprávními) v rámci počítačové sítě Internet.
Rubrika: Odpovědnost a delikty, Související oblasti Čtenost: 4072 Počet reakcí: 1 <diskuse k článku>
Předchozí | 1 | .. | 12 | 13 | 14 | 15
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce