dnes je středa 22. 5. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ohledně domény "ceskapojistovna.cz" <18. 1. 2005> <Redakce>
Zajímavé rozhodnutí ohledně domény "ceskapojistovna.cz", která byla předmětem klasické doménové spekulace. Velmi zajimavý je i petit, ke kterému se ještě vrátíme v samostatném příspěvku. Pravděpodbně jde o první pravomocné rozhodnutí ve věci samé (t.j. nikoliv rozhodnutí o předběžném opatření), které bylo vyneseno odvolacím (druhoinstančním) soudem.
Rubrika: Judikatura, Ochrana doménových jmen Čtenost: 10914 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Právo spotřebitele na vrácení zboží koupeného ve dražbě na www stránkách <29. 11. 2004> <Brodec Jan>
Příspěvek rozebírá vybrané aspekty velmi zajimavého rozsudku Spolkového soudního dvora z počátku listopadu, který v Německu rozpoutal vskutku rozsáhlou diskuzi.
Rubrika: E-obchod, Judikatura, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 10650 Počet reakcí: 4 <diskuse k článku>
K zákonu č. 480/2004 Sb. o službách informační společnosti <16. 11. 2004> <Matejka Ján>
Stručné ohlednutí k některým novým otázkám a problémům souvisejících se zákonem o službách informační společnosti.
Rubrika: Čtenost: 6954 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Spotřebitelské e-smlouvy <26. 10. 2004> <Brodec Jan>
Článek se zabývá problematikou spotřebitelských e-smlouv, které jsou běžně označovány jako B2C (business to customer), a predstavují nejrozšířenější kontrakty, které jsou uzavírány prostředí internetu. Ačkoliv se jedná o soukromoprávní smlouvy, kde strany mají rovné postavení, ve skutečnosti se jedná často o vztahy nerovné – v neprospěch spotřebitele. Efektivní ochranu spotřebiteli nemohou, při existenci nadnárodních obchodních firem, zajistit pouhá sdružení spotřebitelů, ale je potřeba, aby zde vstoupil stát.
Rubrika: E-obchod Čtenost: 13937 Počet reakcí: 2 <diskuse k článku>
Konference "Kyberprostor 2004: Normativní systémy" <17. 10. 2004> <Redakce>
Ve dnech 26.10 - 27.10. se koná 2. ročník mezinárodní konference Kyberprostor 2004: Normativní systémy, která se uskuteční na půdě Právnické fakulty PrF MU v Brně. Konference se bude týkat problematiky práva a jiných normativních systémů ve vztahu k prostředí informačních sítí.
Rubrika: Aktuality a zprávy Čtenost: 5777 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Směrnice o softwarových patentech, aneb Poslední dějství počítačového programování? <24. 8. 2004> <Matejka Ján>

„Takový vševládný stát (lhostejno jaké formy) roztáhne po zemi svou právní síť, a člověk bude běhat jako zajíc sem a tam, aby našel v této síti díru či větší oko, aby se dostal na místečko, kde by si oddechl a zašeptal: „Zaplať pánbů, tady jsem sám, tady si zaskotačím.“ Pozorujte proto naše zákonodárství z tohoto hlediska a dávejte pozor, abychom na místě svobody netvořili nové formy nevolnictví."

(Svoboda, E., O vývoji v právu, Praha 1926, s. 22)

Rubrika: Aktuality a zprávy, Autorská a průmyslová práva, Související oblasti, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 15959 Počet reakcí: 5 <diskuse k článku>
Eurozatykač - bič (nejenom) na počítačové piráty <14. 8. 2004> <Matějka Michal>
Článek odhaluje možná netušená úskalí, která přináší tzv. Eurozatykač v souvislosti s trestáním počítačové kriminality.
Rubrika: Odpovědnost a delikty, Související oblasti, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 13340 Počet reakcí: 6 <diskuse k článku>
Stručný nástin připravované koncepce digitálního televizního vysílání v ČR <10. 8. 2004> <Matejka Ján>

Příspěvek se zabývá dalšími navazujícími důsledky přijetí vládního usnesení č. 395 k zahájení řádného digitálního televizního vysílání, kterým vláda souhlasila se zahájením vysílání v období let 2004 až 2006 a přijala související koncepci.

Rubrika: IT a média Čtenost: 6935 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Soud nařídíil převést doménu na "oprávněného uživatele" <27. 7. 2004> <Štědroň Bohumír>

O problematice domén a doménových jmen toho již bylo mnoho napsáno. Předmětem tohoto příspěvku je snaha o právní vymezení pojmu "spekulant" a 'oprávněný uživatel".

Rubrika: Ochrana doménových jmen Čtenost: 9327 Počet reakcí: 3 <diskuse k článku>
K náhradě nemajetkové újmy v penězích za neoprávněný zásah do osobnostních práv pomocí zřízení a provozování www stránek (pod konkrétní doménou) za účelem publikace urážlivého textu v německém jazyce s lascivní karikaturou <13. 7. 2004> <Matejka Ján>

Ve vztahu k samotné podstatě tohoto rozhodnutí (viz odůvodnění níže), je zde zajímavé zejména důkazní řízení o některých okolnostech případu, a to např. o tvrzení žalovaného, že předmětný text se neobjevil na jeho internetových stránkách jeho přičiněním, ale v důsledku "hackerského" průniku na stránky cizí osobou.

Rubrika: Judikatura, Související oblasti Čtenost: 8046 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Sněmovna schválila návrh zákona o některých službách informační společnosti <29. 6. 2004> <Redakce>

Sněmovna dnes ve třetím čtení schválila vládní návrh zákona o některých službách informační společnosti. Návrh má novelizovat občanský zákoník, zákon o regulaci reklamy, zákon o ochraně osobních údajů a další. Uvidíme co z toho nakonec vzejde :(.

Rubrika: Aktuality a zprávy Čtenost: 38181 Počet reakcí: 9 <diskuse k článku>
K další (již třetí) novele zákona o elektronickém podpisu <24. 6. 2004> <Matejka Ján>

Doslova před pár minutami (24. června 2004 krátce před 16:00) schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zatím jednoznačně nejrozsáhlejší novelu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (text novely zde). Poslanci tuto novelu přijali se všemi pozměňovacími návrhy Senátu (text těchto návrhů zde). Novela tak byla postoupena k podpisu prezidentovi republiky. Vyjma oprav některých předchozích chyb zákon řeší problematiku poměrně různorodou. Právě o těchto změnách pojednává tento článek.

Rubrika: Aktuality a zprávy, Ochrana osobních údajů a dat, Elektronický podpis a podání Čtenost: 8407 Počet reakcí: 4 <diskuse k článku>
Předběžné opatření ve sporu Prace.cz vs. Sprace.cz <15. 6. 2004> <Matejka Ján>

Přinášíme našim čtenářům ITpráva úplné znění usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. dubna 2004 o nařízení předběžného opatření v mediálně známém sporu majitelů doménových jmen prace.cz a sprace.cz. Argumentace opravdu stojí za přečtení.

Rubrika: Judikatura, Ochrana doménových jmen Čtenost: 10461 Počet reakcí: 3 <diskuse k článku>
Právní režim a regulace Internetu – stav, perspektivy <8. 6. 2004> <Matejka Ján>

Článek se v obecné rovině zabývá novými aspekty společenského vývoje, resp. změnami v oblastí informačních technologií, zejména pak Internetu. Právo je totiž systém dynamický, avšak zároveň i systém relativně stabilní, který zajišťuje, že právo bude měněno jen tehdy, vyžaduje-li toho nezbytná, objektivně zjištěná společenská potřeba, nikoli tedy z důvodů nahodilých či ryze subjektivistických. Jak je tomu v případě Internetu?

Rubrika: Další právní aspekty internetu Čtenost: 9228 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Případ Verizonsucks.com - jak to opravdu bylo <25. 5. 2004> <Ivan Maštálka>

Příspěvek se zabývá téměř 4 roky starým sporem ohledně způsobu užívání doménového jmena a ochranné známky "Verizon" s různými ne zrovna lichotivými přívlastky :). Důsledky tohoto sporu nebyly zcela doceněny, navíc kolem této problematiky stále ještě existuje mnoho nejasností a mlhy, která s přibývajícím časem jen houstne.

Rubrika: Ochrana doménových jmen Čtenost: 7651 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Předchozí | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 16 | Další
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce