dnes je středa 28. 2. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Recenze: Elektronický podpis <11. 3. 2003> <Matejka Ján>
Kolektiv autorů: Elektronický podpis, 1.vydání, ANAG 2002, ISBN: 80-7263-125-X, 144 stran [1]
Rubrika: Elektronický podpis a podání Čtenost: 5009 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR dne 16. ledna 2001 proti usnesení vyšetřovatele Policie ČR, Okresního úřadu vyšetřování v Kolíně ze dne 10. 5. 2000 <7. 3. 2003> <Matejka Ján>
Rozsudek se zabývá souvisejícími otázkami trestněprávní odpovědnosti za poskytování obsahu na Internetu, a to formou zřízení (založení) a následného umístění právně závadného obsahu. Předmětem rozsudku je výrok o tom, že usnesením příslušného vyšetřovatele byl porušen zákon. Vyšetřovatel totiž dostatečně neprovedl řadu potřebných procesních úkonů v oblasti dokazování.
Rubrika: Judikatura Čtenost: 2739 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Obecnost neznamená nejednoznačnost, aneb ještě malá poznámka k některým nedostatkům zákona o elektronickém podpisu před jeho novelizací <4. 3. 2003> <Matejka Ján>

Příspěvek [1] polemizuje s článkem P. Matese a V. Smejkala a jejich výkladem pojmu „orgán veřejné moci“ ve vztahu k ustanovení § 11 zákona o elektronickém podpisu před jeho novelizací zákonem 226/2002 Sb.

Rubrika: Elektronický podpis a podání Čtenost: 5456 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů k otázce monitorování elektronické pošty a ochraně soukromí zaměstnanců <3. 3. 2003> <Matejka Ján>
Úřad pro ochranu osobních údajů se konečně oficiálně vyjádřil k problematice monitorování elektronické pošty v pracovněprávních vztazích. Stanovisko vychází zejména z maximy, že práva zaměstnance a práva zaměstnavatele musejí být uplatňována na principu maximálního souladu práv a povinností obou stran.
Rubrika: Ochrana osobních údajů a dat Čtenost: 5169 Počet reakcí: 3 <diskuse k článku>
Recenze: Právní aspekty doménových jmen <21. 2. 2003> <Matejka Ján>

Pelikánová, R., Čermák, K.: Právní aspekty doménových jmen, Linde Praha, a.s. - Právnické a ekonomické nakladatelství Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 1. Vydání, 2000, ISBN: 80-7201-245-2, 144 stran

Rubrika: Ochrana doménových jmen Čtenost: 5637 Počet reakcí: 3 <diskuse k článku>
Domény a právo proti nekalé soutěži (3) – Typové případy nekalosoutěžního jednání <18. 2. 2003> <Radim Polčák>

Článek nastiňuje některé základní způsoby, jimiž může registrací doménového jména dojít k naplnění nekalosoutěžních skutkových podstat. Zvláštní pozornost je věnována těm druhům nekalého soutěžního jednání, které sice nejsou speciálně upraveny, jsou však díky judikatuře a právní vědě považovány za typické.

Rubrika: Ochrana doménových jmen Čtenost: 10461 Počet reakcí: 8 <diskuse k článku>
Patentovatelnost počítačových programů – Část druhá <11. 2. 2003> <Havlík Michal>

Druhá část se zabývá konkrétní právní úpravou podle Evropské patentové úmluvy a zveřejněným návrhem Evropské komise Směrnice o patentovatelnosti počítačových vynálezů.

Rubrika: Autorská a průmyslová práva, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 4578 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Patentovatelnost počítačových programů – Část první <4. 2. 2003> <Havlík Michal>

Článek se věnuje v první části teoretickému pojetí právní ochrany počítačových programů, zejména patentové ochraně a jejím kladům a záporům, a poté konkrétní patentoprávní úpravě ve Spojených státech.

Rubrika: Autorská a průmyslová práva, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 5876 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Recenze: Právní a daňové aspekty e-obchodu <28. 1. 2003> <Matejka Ján>
Kolektiv autorů: Právní a daňové aspekty e-obchodu, 1.vydání, LINDE 2002, ISBN: 80-7201-311-4, 464 stran [1]
Rubrika: E-obchod Čtenost: 8235 Počet reakcí: 9 <diskuse k článku>
Elektronický podpis: pohled soukromoprávní <21. 1. 2003> <Čermák Karel, jr.>

Tento obsáhlý příspěvek se zabývá převážně soukromoprávními aspekty elektronického podepisování (např. při vztahu občan - občan) jako je vliv podpisu na platnost písemného právního úkonu, otázky zachování písemné formy elektronické zprávy, odpovědnost za zneužití elektronického el. podpisu a další a nechává stranou aspekty veřejnoprávní (např. při vztahu občan – stát). Článek byl původně publikován v Bulletinu advokacie 11-12/2002.

Rubrika: Elektronický podpis a podání Čtenost: 9871 Počet reakcí: 2 <diskuse k článku>
Nové možnosti e-demokracie: Vybrané právní a technologické aspekty <13. 1. 2003> <Zálešák Michal, Matejka Ján>
Článek se zabývá otázkou případné realizace přímé demokracie pomocí ICT v rámci dalšího rozvoje informační společnosti. Důraz je zde kladen především aspekty technologické, právní a filosofické. Stranou nezůstává ani srovnání s vývojem v dalších zemích
Rubrika: Další právní aspekty internetu, Související oblasti Čtenost: 5783 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Je stažení shareware platné podle českého práva ? (Re: Pirátský shareware aneb chybovat je lidské) <8. 1. 2003> <Buryan Jiří>
Článek reaguje na polemiku M. Strnada ohledně licencí k počítačovým programům. Zabývá se otázkou, zda je při stahování software z internetu řádně udělena licence (uzavřena licenční smlouva) k tomuto software, popřípadě jaký je její obsah.
Rubrika: Autorská a průmyslová práva Čtenost: 6890 Počet reakcí: 5 <diskuse k článku>
Pirátský shareware aneb chybovat je lidské <3. 1. 2003> <Strnad Martin>
A používat v České republice český program šířený pod shareware licencí může být nelegální. A žalovatelné. Že je to hloupost? Ne tak úplně.
Rubrika: Autorská a průmyslová práva Čtenost: 3263 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Vybrané právní aspekty odpovědnosti za škodu způsobenou provozem nedostatečně zabezpečené počítačové sítě <16. 12. 2002> <Matejka Ján>
Tento článek objasňuje základní právní aspekty této problematiky v právu ČR, jakož i nastiňuje další související vývoj a trendy v této oblasti.
Rubrika: Odpovědnost a delikty Čtenost: 10796 Počet reakcí: 17 <diskuse k článku>
Směrnice o distančním prodeji finančních služeb - nová hvězda na Evropském nebi <4. 12. 2002> <Hrádek Jiří>
Evropská společenství jsou bohatší o novou směrnici. Článek je věnován představení této normy.
Rubrika: E-obchod, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 6106 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Předchozí | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 16 | Další
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce