dnes je středa 12. 5. 2021

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Práva na označení – jurisdikce a rozhodné právo (část II) <21. 3. 2002> <Sehnalová Jana>
Tento článek logicky navazuje na první díl, v němž se pojednává o determinaci příslušnosti soudů při řešení sporů z oblasti práv na označení. Předmětem tohoto dílu je podrobněji nastínit rozhodnutí amerických soudů, která podrobněji vysvětlují princip “long-arm statute” a podávají hlubší pohled na efektivní styl amerického právního myšlení s ohledem na cyberprostor.
Rubrika: Autorská a průmyslová práva, Ochrana doménových jmen, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 3070 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Geografická označení v doménových jménech s gTLD <18. 3. 2002> <Polčák Radim>
Zeměpisné názvy jako součást doménových jmen registrovaných u ICANN – možnosti obrany za užití procedur UDRP, analýza jednotlivých institutů, rozbor související judikatury, aktuální právní názory
Rubrika: Ochrana doménových jmen Čtenost: 3081 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Malá poznámka k právní úpravě spotřebitelských smluv, zejména pak k výkladu § 53 odst. 8 ObčZ <14. 3. 2002> <Matejka Ján>
Článek se podrobněji zabývá výkladem ustanovení § 53 odst. 8 Občanského zákoníku, které uvádí, že poskytuje-li dodavatel plnění spotřebiteli bez objednávky, není spotřebitel povinen dodavateli jeho plnění vrátit ani jej o tom vyrozumět. Důraz je kladen zejména na otázky přechodu vlatnického práva a bezdůvodného obohacení.
Rubrika: E-obchod, Elektronický podpis a podání Čtenost: 5701 Počet reakcí: 1 <diskuse k článku>
Elektronické smlouvy - část II: Click-through smlouvy <11. 3. 2002> <Vučka Jan>
Další pokračování seriálu o elektronických smlouvách se podrobněji věnuje click-through smlouvám, které jsou typické pro uzavírání smluv na internetu. Všechny předpoklady pro platný právní úkon mohou být splněny i při použití služby WWW, takže click-through smlouvy jsou plně v souladu s právem a nic nebrání jejich používání.
Rubrika: E-obchod Čtenost: 11911 Počet reakcí: 10 <diskuse k článku>
Práva na označení v cyberprostoru – jurisdikce a rozhodné právo (část I) <7. 3. 2002> <Sehnalová Jana>
Tento článek je prvním z třídílné série Práva na označení v cyberprostoru – jurisdikce a rozhodné právo. Předmětem tohoto dílu je porovnání německého a amerického přístupu k determinaci jurisdikce při sporech mezi majiteli ochranných známek a doménových jmen.
Rubrika: Autorská a průmyslová práva, Ochrana doménových jmen, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 4069 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Nový zákon o platebním styku aneb zvoní svobodně provozovaným internetovým platebním systémům hrana? <4. 3. 2002> <Smejkal Ladislav>
Jaký dopad může mít v praxi nový zákon o platebním styku na možnost vydávání elektronických peněz a platebních karet v případě, že bude schválen? Bude znamenat tento nový zákon zánik internetových platebních systémů typu Monetka nebo I LIKE Q, budou jejich provozovateli výhradně banky, a nebo se jich to vlastně vůbec netýká? Odpověď na tyto a mnoho dalších otázek najdete v tomto článku.
Rubrika: Aktuality a zprávy, E-obchod, IT a média Čtenost: 12003 Počet reakcí: 6 <diskuse k článku>
Elektronické smlouvy - část I: Obecně o uzavírání smluv elektronickou cestou <28. 2. 2002> <Vučka Jan>
Úvodní článek do problematiky uzavírání smluv v elektronickém obchodování. Zabývá se hlavně obecnými otázkami uzavírání smluv mezi nepřítomnými stranami.
Rubrika: E-obchod Čtenost: 11127 Počet reakcí: 2 <diskuse k článku>
Právní aspekty odkazů (hyperlinks) - část I: Úvod <25. 2. 2002> <Čermák Jiří>
Úvodní článek ze série příspěvků o právní problematice odkazů. Vymezuje jednotlivé druhy odkazů a možné typy právní odpovědnosti za jejich poskytnutí nebo využití.
Rubrika: Další právní aspekty internetu Čtenost: 13259 Počet reakcí: 8 <diskuse k článku>
Německo: Právo měst a obcí v Německu na doménové jméno (doménovou adresu) zůstává právem relativním <21. 2. 2002> <Pospíšil Martin>
Města a obce v Německu nemají neomezený nárok na to, aby bylo jejich jméno chráněno v podobě doménové adresy na internetu, ačkoliv to tak mohlo být patrné z dosavadní judikatury. Jde o určitý obrat od rozhodnutí ve věci "heidelberg.de".
Rubrika: Ochrana doménových jmen, Mezinárodněprávní aspekty, Judikatura Čtenost: 2644 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Řešení sporů v oblasti domén podle ICANN <18. 2. 2002> <Sehnalová Jana>
Tento článek podrobně a ze všech pohledů popisuje rozhodčí řízení okolo doménových jmen v rámci ICANN. Přináší popis jak procesních tak hmotněprávních pravidel. Rozbor nejdůležitějších rozhodnutí.
Rubrika: Ochrana doménových jmen Čtenost: 5355 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
O povaze práva elektronického obchodu <14. 2. 2002> <Vučka Jan>
Internet je relativně nové komunikační médium, které významným způsobem mění obchodní činnost i každodenní život. S tím je spojena celá řada ožehavých právních problémů, které dříve nebyly vnímány jako aktuální, nyní však prudce nabývají na významu. Tento článek nabízí jejich přehled.
Rubrika: E-obchod Čtenost: 7642 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Moderní databázové systémy a ochrana osobních údajů <11. 2. 2002> <Vršek Petr>
Proč a jakým způsobem zákon na ochranu osobních údajů brání vytváření moderních databázových systémů. Návrh řešení problému novelizací této normy. Článek se souhlasem autora doplnil a upravil J.Čermák.
Rubrika: Ochrana osobních údajů a dat Čtenost: 13232 Počet reakcí: 13 <diskuse k článku>
Německo: Ochrana osobních údajů a registrace software <7. 2. 2002> <Pospíšil Martin>
Firma Microsoft musí v Německu informovat své zákazníky na požádání o jejich osobních údajích, které jsou ukládány při aktivaci produktu Windows XP nebo Office XP.
Rubrika: Ochrana osobních údajů a dat, Mezinárodněprávní aspekty, Judikatura Čtenost: 3643 Počet reakcí: 3 <diskuse k článku>
USA: Nejdůležitější události na poli práva IT za rok 2001 <4. 2. 2002> <Čermák Jiří>
Tento příspěvek shrnuje nejdůležitější události, které ovlivnily vývoj práva informačních technologií v USA v minulém roce. Soudní spory okolo DeCSS, svoboda projevu, USA Patriot Act, Napster a mezinárodní právní otázky a Internet. Doplněno komentářem a zamyšlením autora.
Rubrika: Aktuality a zprávy, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 3751 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Doménová autorita - pojem, význam, kritika <31. 1. 2002> <Polčák Radim>
Doménová autorita jako instituce se zásadním vlivem na fungování společenských vztahů v prostoru sítě internet - vývoj pojetí doménové autority, její institucionální podoba, formy a možnosti autoritativní regulace systému přidělování doménových jmen, srovnání zahraničního a tuzemského vývoje, kritika CZ-NIC.
Rubrika: Ochrana doménových jmen Čtenost: 3636 Počet reakcí: 1 <diskuse k článku>
Předchozí | 1 | .. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | .. | 15 | Další
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce