dnes je středa 12. 5. 2021

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Malá poznámka k šíření pornografie na Internetu <17. 12. 2001> <Matejka Ján>
Není to tak dývno, co byla řada e-zinů a portálů obviněna z šíření pornografie. Tento článek se ve stručnosti zabývá právě pojmem šíření pornografie ve smyslu příslušných ustanovení trestního zákona.
Rubrika: Odpovědnost a delikty, Související oblasti Čtenost: 4583 Počet reakcí: 5 <diskuse k článku>
Česká právní úprava distančních smluv podle evropského metru <13. 12. 2001> <Smejkal Ladislav>
Článek, původně publikovaný v časopise Integrace, analyzuje implementaci evropské úpravy distančních smluv do českého práva. Článek porovnává právní úpravu směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele z hlediska smluv sjednaných na dálku s novelou občanského zákoníku č. 367/2001 Sb.
Rubrika: E-obchod, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 4699 Počet reakcí: 7 <diskuse k článku>
Malá poznámka k povinnosti některých osob (např. správce sítě) průběžně uchovávat údaje získané v souvislosti s provozem internetových stránek pro účely uplatňování práv v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení. <6. 12. 2001> <Matejka Ján>
Při posuzování povinnosti některých osob uchovávat údaje získané v souvislosti s provozem internetových stránek pro účely uplatňování práv (např. dokazování v trestním řízení) je třeba vycházet - a to především z důvodu dnes již charakteristické roztříštěnosti právní úpravy Internetu - z celé řady jak zákonných tak i podzákonných předpisů a z nich vyplývajících principů. Tento článek se pokusí vnést trochu světla do nepříliš jasných vod této problematiky.
Rubrika: Odpovědnost a delikty, Ochrana osobních údajů a dat, Další právní aspekty internetu Čtenost: 14437 Počet reakcí: 35 <diskuse k článku>
Elektronické peníze z pohledu práva <4. 12. 2001> <Smejkal Ladislav>
Jsou „kvéčka“ systému I like q společnosti Villusion elektronické peníze nebo elektronická měna. Co to jsou internetové věrnostní body, jaké druhy elektronických peněz existují, jaké jsou jejich nevýhody a zdali jsou právně regulované. Na všechny tyto otázky najdete odpověď právě v článku „Elektronické peníze z pohledu práva.“
Rubrika: E-obchod Čtenost: 4667 Počet reakcí: 8 <diskuse k článku>
Odpovědnost poskytovatelů volného prostoru na Internetu za cizí obsah <3. 12. 2001> <Matejka Ján, Čermák Jiří>
Tento rozsáhlý článek jako první komplexně analyzuje případnou odpovědnost poskytovatelů volného prostoru (hosting providers) za závadný obsah svých uživatelů (poskytovatelů obsahu) podle práva České republiky. Též přináší porovnání se zahraničními normami a právem ES. Připravujeme zkrácenou verzi.
Rubrika: Odpovědnost a delikty Čtenost: 31257 Počet reakcí: 5 <diskuse k článku>
"Krádež" elektronického podpisu, aneb s čím tvůrci zákona (ne)počítali? <30. 11. 2001> <Matejka Ján>
U běžného podpisu může jeho pravost poměrně snadno určit grafolog (soudní znalec) a tím nás zprostit případné odpovědnosti za jeho zneužití. U podpisu elektronického něco takového však nelze. Do jaké míry budu tedy odpovědný za škody způsobené zneužitím takového podpisu? Jaké jsou mé povinnosti ve vztahu k ochraně tohoto podpisu? Na tyto a jim podobné otázky se snaží nalézt odpověď tento článek.
Rubrika: Odpovědnost a delikty, Elektronický podpis a podání Čtenost: 6990 Počet reakcí: 11 <diskuse k článku>
Ochrana díla v sítích typu peer to peer <28. 11. 2001> <Čermák Jiří>
Tento článek se zabývá otázkou autorskoprávní ochrany děl v sítích typu peer to peer. Mezi ně patří hlavně zmámý Napster a pomalu se prosazující Gnutella. Jak tedy vlastně pohlížet na spor RIAA v. Napster ?
Rubrika: Autorská a průmyslová práva, Další právní aspekty internetu Čtenost: 4282 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Právní ochrana databází <25. 11. 2001> <Smejkal Ladislav>
Bez většího povšimnutí veřejnosti byl do nového autorského zákona začleněn též v podstatě samostatný a svým charakterem nezávislý právní institut sui generis ochrany databází. Právní otázka ochrany práv pořizovatele databáze byla dosud českému autorskému právu zcela neznámá. Jejím kvalitním základem se stala evropská právní úprava. Cílem tohoto článku je uvést jeho čtenáře do této relativně nové právní problematiky.
Rubrika: Autorská a průmyslová práva Čtenost: 2786 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Směrnice ES o elektronickém obchodu <21. 11. 2001> <Hrádek Jiří>
Tento článek přibližuje našim čtenářům významnou Směrnici ES o elektronickém obchodu. Tato směrnice upravuje rámcově uzavírání smluv prostřednictvím Internetu, omezenou odpovědnost poskytovatelů internetových služeb a některé další právní aspekty elektronického obchodování. Lhůta pro její implementaci členskými státy EU se již blíží - je stanovena na 17. leden 2002. Původně vyšel tento článek v mírně pozměněné podobě v časopisu Právní rádce 9/2001. Příspěvek drobně upravil J. Čermák.
Rubrika: E-obchod, Odpovědnost a delikty, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 7131 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Bude nový zákon o platebním styku přínosem i pro rozvoj e-commerce? <16. 11. 2001> <Smejkal Ladislav>
Zákonodárce se v rámci právě projednávaného návrhu zákona o platebním styku snaží do praxe prosadit velice problematické ustanovení o platbě platební kartou za zboží na Internetu. § 18 navrhovaného zákonného znění svým pojetím jednoznačně dezinterpretuje článek 8 evropské směrnice 97/7/ES o distančních smlouvách a směrnicí zamýšlenou ochranu spotřebitelů rozšiřuje na všechny držitele platebních karet. Schválení tohoto ustanovení v navrhované podobě by mohlo mít v praxi za následek neochotu online obchodů přijímat platby za zboží pomocí platební karty nebo jiných elektronických platebních prostředků vůbec.
Rubrika: Aktuality a zprávy, E-obchod Čtenost: 2954 Počet reakcí: 1 <diskuse k článku>
USA vs. Microsoft, aneb je spor opravdu u konce? <15. 11. 2001> <Matejka Ján>
Aktuálné a velmi medializované antimonopolní řízení mezi U.S. (resp. DoJ) a Microsoft Corporation se blíží ke konci – kolem mimosoudního urovnání (dohody) ovšem přetrvává řada otazníků. Samotná dohoda je formulována navíc velmi vágně a obsahuje řadu kontraverzních ustanovení. Těmito otázkámi se zabývá autor tohoto článku.
Rubrika: Aktuality a zprávy, Odpovědnost a delikty, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 4026 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Vztah principu teritoriality a polohy serveru při určení rozhodného autorského práva na Internetu <13. 11. 2001> <Čermák Jiří>
Není to tak dávno, co jsem vedl prostřednictvím časopisu CHIP určitou polemiku s Ing. Smejkalem. Bylo zde probíráno více otázek, ale též problematika určení rozhodného autorského práva v prostředí Internetu. Zde jsem si uvědomil, že pan docent pravděpodobně ne zcela rozumí výkladu principu teritoriality a jeho vztahu k zpřístupnění díla prostřednictvím Internetu. Jelikož tato problematika skutečně není zcela zřejmá, přináším její krátkou analýzu i čtenářům ITpráva.
Rubrika: Autorská a průmyslová práva, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 5164 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
GNU/GPL - právní rozbor licence <10. 11. 2001> <Čermák Jiří>

Účelem tohoto článku je předložit čtenářům analýzu General Public Licence (GNU/GPL) z pohledu českého práva a odpovědět na otázku, zda je toto původem americké licenční ujednání podle našich zákonů platné, a to hlavně vzhledem ke změnám, které přinesl nový autorský zákon (zákon 121/2000 Sb. - AZ).

Rubrika: Autorská a průmyslová práva Čtenost: 5693 Počet reakcí: 4 <diskuse k článku>
Podvody prostřednictvím ActiveX - co dál? <10. 11. 2001> <Matejka Ján>
Není tomu tak dávno, co se na stránkách našich zpravodajských serverů rozpoutala debata ohledně zneužívání modemového připojení k Internetu, někdy zvaného jako podvody ActiveX. Jádrem těchto debat byl z velké části spor o odpovědnost za vzniklou škodu, případně pak o to, zda vůbec a do jaké míry odpovídá ČESKÝ TELECOM. Právě o tom pojednává tento článek.
Rubrika: IT a média, Odpovědnost a delikty Čtenost: 5429 Počet reakcí: 1 <diskuse k článku>
O co jde ve sporu United States of America v. Microsoft Corporation <8. 11. 2001> <Matejka Ján>
Článek se snaží -alespoň ve stručné podobě- nastínit aktuální problematiku obchodního (antitrustového) sporu mezi americkou obdobou českého ministerstva spravedlnosti Department of Justice a firmou Microsoft Corp....
Rubrika: Aktuality a zprávy, Odpovědnost a delikty, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 3765 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Předchozí | 1 | .. | 12 | 13 | 14 | 15 | Další
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce