dnes je čtvrtek 29. 2. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Jak se spoléhat na elektronický podpis? <7. 1. 2002> <Hobza Jan>
Článek se podrobněji zabývá postupy osoby spoléhající se na elektronický podpis. Může se zdát, že tato osoba (strana) hraje v celém procesu užívání elektronického podpisu poněkud pasivní roli: certifikační autorita (po provedení patřičných úkonů) vytvoří pro podepisující osobu dvojici klíčů a certifikát, podepisující osoba pak elektronicky podepíše určitá data a spoléhající se stana pouze ověrí platnost a buď se spolehne či nikoli. Ve skutečnosti to však není úplně pravda.
Rubrika: Elektronický podpis a podání Čtenost: 3775 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
GNU/GPL - otázky a odpovědi <3. 1. 2002> <Čermák Jiří>
Tímto článkem volně navazuji na svůj článek "GNU/GPL - právní rozbor licence" Zabývá se některými možnými řešeními problematiky okolu GNU, přináší pohled do zahraničí a též se zabývá komerčním (běžným) software a uzavíráním smluv okolo počítačových programů vůbec.
Rubrika: Autorská a průmyslová práva Čtenost: 7180 Počet reakcí: 9 <diskuse k článku>
Autorské právo a Internet v SRN - vývoj a perspektivy <2. 1. 2002> <Pavlíček Tomáš, Čermák Jiří>
Ke Štědrému dnu Vám přinášíme krátký exkurz do vývoje ochrany díla zpřístupněného prostřednictvím Internetu v Německu. Nejde o žádný veledůležitý článek, ale může být pro leckoho zajímavý.
Rubrika: Autorská a průmyslová práva, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 3061 Počet reakcí: 3 <diskuse k článku>
Zákon o elektronickém podpisu obsahuje řadu velmi významných legislativních chyb <31. 12. 2001> <Matejka Ján>
K -jistě velmi bouřlivému- :-) silvestrovskému večeru Vám přinášíme malé normativní zamyšlení nad "chloubou" jisté skupiny poslanců a některých dalších zúčastněných - zákonem o elektronickém podpisu. Tento zákon totiž, nejenom že obsahuje řadu sporných ustanovení, ale navíc se v něm objevuje stále více nedostatků, která mohou v budoucnu vytvářet překážky jak v rámci e-commerce, tak i e-government. V řadě dalších aspektů (užívání v oblasti orgánů veřejné moci) pak elektronickou komunikaci téměř znemožňuje.
Rubrika: E-obchod, Elektronický podpis a podání Čtenost: 3721 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Ochrana autorského práva v informační společnosti z dílny EU <27. 12. 2001> <Smejkal Ladislav>
Počátkem dubna letošního roku prošla evropským schvalovacím procesem nová směrnice vztahující se k ochraně autorských práv v Informační společnosti. Text ve stručnosti seznamuje s nejdůležitějšími ustanovení relativně nového a málo diskutovaného právního předpisu ES.
Rubrika: Aktuality a zprávy, Autorská a průmyslová práva, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 4251 Počet reakcí: 2 <diskuse k článku>
Německo: Uzavírání smluv prostřednictvím Internetu a online aukce <20. 12. 2001> <Pospíšil Martin>
Německo: Spolkový soudní dvůr a Vrchní zemský soud v Hammu ke vzniku platné kupní smlouvy v rámci internetové aukce. Platně uzavřít smlouvu lze i pouhým kliknutím myší podle rozhodnutí Spolkového soudního dvora ze 7. listopadu 2001 (VIII ZR 13/01). Velmi zajímavé (a zlomové) rozhodnutí mající vliv na uzavírání tzv. click through smluv u online aukcí, týkající se otázky odlišování výzvy k vyjednávání (invitiatio ad offerendum) a přímo návrhu na uzavření smlouvy u těchto aukcí.
Rubrika: E-obchod, Judikatura, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 3717 Počet reakcí: 2 <diskuse k článku>
Malá poznámka k šíření pornografie na Internetu <17. 12. 2001> <Matejka Ján>
Není to tak dývno, co byla řada e-zinů a portálů obviněna z šíření pornografie. Tento článek se ve stručnosti zabývá právě pojmem šíření pornografie ve smyslu příslušných ustanovení trestního zákona.
Rubrika: Odpovědnost a delikty, Související oblasti Čtenost: 4629 Počet reakcí: 5 <diskuse k článku>
Česká právní úprava distančních smluv podle evropského metru <13. 12. 2001> <Smejkal Ladislav>
Článek, původně publikovaný v časopise Integrace, analyzuje implementaci evropské úpravy distančních smluv do českého práva. Článek porovnává právní úpravu směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele z hlediska smluv sjednaných na dálku s novelou občanského zákoníku č. 367/2001 Sb.
Rubrika: E-obchod, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 4755 Počet reakcí: 7 <diskuse k článku>
Malá poznámka k povinnosti některých osob (např. správce sítě) průběžně uchovávat údaje získané v souvislosti s provozem internetových stránek pro účely uplatňování práv v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení. <6. 12. 2001> <Matejka Ján>
Při posuzování povinnosti některých osob uchovávat údaje získané v souvislosti s provozem internetových stránek pro účely uplatňování práv (např. dokazování v trestním řízení) je třeba vycházet - a to především z důvodu dnes již charakteristické roztříštěnosti právní úpravy Internetu - z celé řady jak zákonných tak i podzákonných předpisů a z nich vyplývajících principů. Tento článek se pokusí vnést trochu světla do nepříliš jasných vod této problematiky.
Rubrika: Odpovědnost a delikty, Další právní aspekty internetu, Ochrana osobních údajů a dat Čtenost: 14587 Počet reakcí: 35 <diskuse k článku>
Elektronické peníze z pohledu práva <4. 12. 2001> <Smejkal Ladislav>
Jsou „kvéčka“ systému I like q společnosti Villusion elektronické peníze nebo elektronická měna. Co to jsou internetové věrnostní body, jaké druhy elektronických peněz existují, jaké jsou jejich nevýhody a zdali jsou právně regulované. Na všechny tyto otázky najdete odpověď právě v článku „Elektronické peníze z pohledu práva.“
Rubrika: E-obchod Čtenost: 4719 Počet reakcí: 8 <diskuse k článku>
Odpovědnost poskytovatelů volného prostoru na Internetu za cizí obsah <3. 12. 2001> <Matejka Ján, Čermák Jiří>
Tento rozsáhlý článek jako první komplexně analyzuje případnou odpovědnost poskytovatelů volného prostoru (hosting providers) za závadný obsah svých uživatelů (poskytovatelů obsahu) podle práva České republiky. Též přináší porovnání se zahraničními normami a právem ES. Připravujeme zkrácenou verzi.
Rubrika: Odpovědnost a delikty Čtenost: 32196 Počet reakcí: 5 <diskuse k článku>
"Krádež" elektronického podpisu, aneb s čím tvůrci zákona (ne)počítali? <30. 11. 2001> <Matejka Ján>
U běžného podpisu může jeho pravost poměrně snadno určit grafolog (soudní znalec) a tím nás zprostit případné odpovědnosti za jeho zneužití. U podpisu elektronického něco takového však nelze. Do jaké míry budu tedy odpovědný za škody způsobené zneužitím takového podpisu? Jaké jsou mé povinnosti ve vztahu k ochraně tohoto podpisu? Na tyto a jim podobné otázky se snaží nalézt odpověď tento článek.
Rubrika: Odpovědnost a delikty, Elektronický podpis a podání Čtenost: 7036 Počet reakcí: 11 <diskuse k článku>
Ochrana díla v sítích typu peer to peer <28. 11. 2001> <Čermák Jiří>
Tento článek se zabývá otázkou autorskoprávní ochrany děl v sítích typu peer to peer. Mezi ně patří hlavně zmámý Napster a pomalu se prosazující Gnutella. Jak tedy vlastně pohlížet na spor RIAA v. Napster ?
Rubrika: Další právní aspekty internetu, Autorská a průmyslová práva Čtenost: 4642 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Právní ochrana databází <25. 11. 2001> <Smejkal Ladislav>
Bez většího povšimnutí veřejnosti byl do nového autorského zákona začleněn též v podstatě samostatný a svým charakterem nezávislý právní institut sui generis ochrany databází. Právní otázka ochrany práv pořizovatele databáze byla dosud českému autorskému právu zcela neznámá. Jejím kvalitním základem se stala evropská právní úprava. Cílem tohoto článku je uvést jeho čtenáře do této relativně nové právní problematiky.
Rubrika: Autorská a průmyslová práva Čtenost: 2830 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Směrnice ES o elektronickém obchodu <21. 11. 2001> <Hrádek Jiří>
Tento článek přibližuje našim čtenářům významnou Směrnici ES o elektronickém obchodu. Tato směrnice upravuje rámcově uzavírání smluv prostřednictvím Internetu, omezenou odpovědnost poskytovatelů internetových služeb a některé další právní aspekty elektronického obchodování. Lhůta pro její implementaci členskými státy EU se již blíží - je stanovena na 17. leden 2002. Původně vyšel tento článek v mírně pozměněné podobě v časopisu Právní rádce 9/2001. Příspěvek drobně upravil J. Čermák.
Rubrika: Odpovědnost a delikty, E-obchod, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 7222 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Předchozí | 1 | .. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Další
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce